Annonce
Debat

Frit fald: Sidste kapitel i eventyret om Skydive Stauning?

Fra et arrangement i Stauning Lufthavn. Arkivfoto: Jørgen Kirk
Annonce

Eventyret om faldskærmsklubben Skydive Stauning begyndte for cirka 30 år siden, men omkring årsskiftet 2019/2020 begyndte bestyrelsesformanden John G. Christensen at trække huen for langt ned foran øjnene så han ikke kunne se andet end det han selv ville, hørelsen forsvandt i samme tempo, og eventyret begyndte at krakelere.

Hvis der fandtes et mesterskab i manglende vilje til udvikling, samarbejde og løsninger, så er bestyrelsesformanden, daglig AFIS-leder og tidligere lufthavnschef de største favoritter.

Ledelsen indførte restriktioner for at kunne springe faldskærm og flyve ultraletfly (ul) på samme tid, uden radioen på Stauning Lufthavn var bemandet. Begrundelsen lød på henvendelser fra trafikstyrelsen. Vi har gentagne gange bedt om dokumentation for dette, idet vi således ville have nemmere ved at være behjælpelig med at fremkomme med løsningsforslag. Vi har dog aldrig modtaget noget!

Man kunne således kun flyve ul og faldskærm på samme tid i lufthavnens bemandede åbningstid!  Samtidig mente man, at der ikke var en tilladelse fra trafikstyrelsen, og aldrig havde været det, til at springe faldskærm?

Enhver lufthavn har en flyvepladshåndbog. Det er en driftshåndbog over for trafikstyrelsen, som opdateres, indsendes og godkendes jævnligt. Stauning Lufthavn har igennem de 30 år, Skydive Stauning har opereret, haft en flyvepladshåndbog med beskrevet faldskærmsreglement og tilladelser. Det har lufthavnen og faldskærmsklubben opereret efter uden problemer i alle årene, og det har aldrig givet anledning til påtaler eller uheld.


Når flyvepladshåndbogen gentagne gange er indsendt og godkendt til trafikstyrelsen igennem årene, hvorledes kan ledelsen så mene, at der pludselig ikke er en godkendelse?


Når flyvepladshåndbogen gentagne gange er indsendt og godkendt til trafikstyrelsen igennem årene, hvorledes kan ledelsen så mene, at der pludselig ikke er en godkendelse og et faldskærmsreglement, der kan opereres efter?

I Januar 2020 blev der afholdt et møde indkaldt af lufthavnen, idet der skulle laves et nyt reglement til lufthavnens flyvepladshåndbog. På mødet deltog ul klubben, lejerforeningen, faldskærmsklubben og en repræsentant fra Dansk Faldskærms Union (DFU)

Fra lufthavnens side deltog daglig AFIS-leder Erik Gjørup Kristensen, der i øvrigt sad med korslagte arme og ikke bidrog til samarbejdet om et nyt reglement. Daglig leder havde ikke selv udfærdiget et udkast, men mente, det var brugernes opgave at udarbejde et forslag til reglement til lufthavnens driftshåndbog!

Der fremkom mange forslag, men alt blev afvist!

Efter mødet blev der fra alle sider udarbejdet 5-6 forslag der blev fremsendt til daglig AFIS-leder, og nu mente han så, at forslagene skulle indsendes til trafikstyrelsen til en godkendelse!

Efter gentagne rykkere for svar fra flere sider til lufthavnen, er der aldrig kommet et svar på forslagene fra Erik Gjørup Kristensen.

Proceduren for ovennævnte er, at reglement og lokalaftaler udarbejdes af lufthavnschefen og godkendes af lufthavn og brugere, indsættes i flyvepladshåndbogen og derefter indsendes en opdateret flyvepladshåndbog til trafikstyrelsen, når de beder herom. Ovennævnte er Lufthavnschefens ansvarsområde.

I foråret 2020 var bestyrelsesformanden, lufthavnschefen og daglig leder åbenbart gået i hi og ventede på varmere og mildere vinde, i hvert fald kom ingen løsninger og således tog faldskærmsklubben og DFU initiativ til endnu et nyt forslag til et reglement.

Denne gang tog vi en næsten direkte kopi af et reglement, der er godkendt og fungerer til alles tilfredsstillelse på Danmarks største springplads Herning Flyveplads, en plads der har betydelig flere flyveoperationer end på Stauning Lufthavn. På den pågældende plads opererer man med et 14 personers springfly, man laver minimum 40-50 gange så mange spring som Skydive Stauning, man har modelflyvning, svæveflyvning, ul flyvning, motorflyvning og faldskærmsspring i fin sameksistens - og alle aktiviteter kan operere på samme tid ud fra de lokalaftaler, man har udarbejdet på pladsen, og uden radioen skal være bemandet!

Der er yderligere syv offentlige VMC lufthavne/flyvepladser i Danmark med samme status og under samme regelsæt som Stauning Lufthavn, hvor der foregår disse aktiviteter samtidigt uden, at radioen skal være bemandet!

Men i dette vestjyske eventyr mener ingen i ledelsen, at man kan operere med et 3 personers faldskærmsfly, et ul fly, og et veteranfly samtidigt, uden at radioen er bemandet. Men det er måske også trafikstyrelsen, der her har rettet henvendelse til Stauning Lufthavn og gjort opmærksom på, at luften er anderledes i Vestjylland, så der skal opereres efter helt andre regler, lokalaftaler og procedurer end det er muligt på andre flyvepladser i Danmark?

Vi fik heller ingen respons på det seneste forslag, og i efteråret 2020 fik klubben så blot fremsendt et nyt faldskærmsreglement, der umuliggør ul flyvning og faldskærmsspring, såfremt de skal operere samtidig udenfor lufthavnens bemandede åbningstid, og det er nu engang sådan at disse fritidsaktiviteter ofte foregår udenfor åbningstiden!

Samtidig blev klubbens landingsområder flyttet til et område, hvor der er risiko for både læ og turbulens fra bygninger og træer, og et så ujævnt terræn at hvis springeren ikke er kommet til skade i landingen pga. vindforholdene, så er der en risiko for en ankelskade, når man går derfra!

Når så man forhåbentlig er landet uden at komme til skade, skal springerne gå tilbage til faldskærmsklubbens klubhus med en upakket faldskærm forbi forpladsen og tankanlægget, hvor der kører fly med snurrende propeller og med risiko for spild fra brændstof på en faldskærm… Som faldskærmsinstruktør og pilot tør jeg ikke tænke tanken om den risiko til ende, og det kan under ingen omstændigheder være indført for at højne sikkerheden.

Man har altså udarbejdet et faldskærmsreglement uden at have inddraget nogen med en faglig faldskærmsmæssig baggrund og uden vurdering og hensyn til de sikkerhedsmæssige aspekter for både springere og andre fly/piloter!

Det er selvfølgelig muligt, at bestyrelsesformand John G. Christensen ikke har modtaget, set og læst alt hvad klubben har fremsendt, idet undertegnede flere gange har fået besked om ikke at benytte politikerens kommunale mailadresse, men at alt skulle sendes til hans private mail!

Hvad lufthavnens agenda egentlig er overfor faldskærmsklubben, får man en idé om, når man tidligere er blevet ringet op af John G. Christensen, der mente ”at man for fanden bare skulle gøre som bjørnen brølede, ellers kunne vi få det på den hårde måde” og en anden aktør på lufthavnen, der søger faciliteter, fik at vide af lufthavnschefen, at man bare skulle vente, for så kunne man overtage faldskærmsklubbens klubhus, når de lukkede. Så bliver spørgsmålstegnene store.

Senest kan man nu læse, at John G. Christensen ikke ser en udsigt til, at reglementet bliver ændret, hvilket kun bekræfter, hvor samarbejdsvillig og løsningsorienteret bestyrelsesformanden er… Man savner efterhånden en ”voksen”, for det er vel ikke den normale måde, politikere behandler foreninger og frivillige foreningsledere i Ringkøbing-Skjern Kommune?

Der kommer nok ikke et kapitel mere i dette eventyr, for både Lufthavn og Faldskærmsklub er da i frit-fald!

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Ringkøbing

Byens ældste dametøjsbutik er klar efter corona-pause: Nu håber vi bare, at folk ikke har brugt alle deres penge på nettet

Skjern For abonnenter

Vestjylland skulle være Henris ferieflirt: Nu er han Skjern-mand og starter en lokal tv-kanal

Skjern

Skjern får sin egen tv-kanal: Underholdningsshow, natur, kultur og butikker skal fylde sendefladen

Annonce