Annonce
Hvide Sande

Fra fascinerende til øjebæ: Planer om unikt byggeri i klitterne deler vandene

Illustration af hvordan The Dune House kommer til at se ud i klitterne ved Hvide Sande. Illustration: Studio Viktor Sørless
The Dune House får både rosende og hårde ord med på vejen, efter Dagbladet kunne fortælle om planerne for det spektakulære sommerhus i klitterne.

Hvide Sande: Nybyggeri og udsigten fra klitterne er to af de ting, der virkelig kan få vestjyderne til tasterne på sociale medier. Kombinér de to ting og kommentarfeltet bliver glødende.

Det skete i weekenden, da Dagbladet kunne fortælle om planerne om et nyt konceptsommerhus, som skal bygges i klitterne. Huset, der hedder The Dune House, er inspireret af Roman Polanskis film ”Skyggen” fra 2010 og bliver med sin hævede placering og specielle korsformede konstruktion af glas og beton et unikt syn.

Annonce

Spændende arkitektur

Det er der nogle, der er meget begejstrede for. Henrik Eis skriver i sin kommentar:

”Spændende arkitektur - vildt at nogen har så mange penge, at de har lyst til at “trylle” lidt med opfattelsen af, hvordan et sommerhus også kan se ud.”

Susanne Nielsen skriver:

”Spændende og på sin måde et smukt byggeri. Den rå stil passer fint ind i den rå natur, der er ved havet,” mens Finn Toft synes, byggeriet er ”fascinerende, nærmest skulpturelt.”

Uønsket fritidsbunker

Der er dog også en fraktion, der ikke deler begejstringen for det nye projekt. Blandt andet Poul Erling Bjerre, der ikke er vild med husets udseende: ”Nu har vi brugt millioner og atter millioner på at fjerne de tyske bunkers fra vestkysten, og så får man gud hjælpe mig lov til at bygge sådan en fritidsbunker midt i klitterne. Hvis det IKKE er øjebæ, så ved jeg snart ikke.”

Heller ikke Niels Finnerup er fan: ”Hører ikke hjemme i vores smukke natur, som, vi desværre alt for ofte oplever, bliver ’voldtaget’ af smagløse installationer. Myndigheder burde være mere kritiske.”

Spiller møllekortet

Udsigten fra klitterne er i det hele taget et emne, der bliver kommenteret flittigt - og en sammenligning med de kystnære havmøller ligger lige for, synes mange, blandt andre Mogens Østergaard Hansen:

”Hvis dette ikke skæmmer naturen, så gør vindmøller heller ikke. Hvis de får lov til at bygge dette, så er der ikke nogen sommerhusejere, der kan tillade sig at brokke sig over vindmøller,” skriver han.

Udsigt til bar røv

Nogen kan også se det humoristiske.

”Synes tiden er inde til redeligt og ærligt at fortælle, at byggeriet er et kontroltårn til Vesterhav Syd projektet,” skriver Henning Davidsen med et glimt i det digitale øje.

Mike Bauder er vild med konstruktionen med de store glaspartier, men kan også se bagsiden af medaljen - så at sige:

”Ser nu fedt ud, men hvor mange kigger, når man går rundt i bar røv? Men flot.”

Huset er lige nu i begyndelsesfasen af byggeriet. Dagbladet kender ikke den nærmere adresse.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Sommerhusejer om paragraf 3-sagen: Det er en ommer, Hans Østergård

Læserbrev: Kære Hans Østergaard. Det er en lang forklaring, du giver i Dagbladet lørdag i sommerhussagen. Du kunne have udtrykt dig meget mere enkelt: UNDSKYLD! Undskyld for at Ringkøbing-Skjern Kommune alias Naturens Rige har forårsaget naturødelæggelser i et hidtil helt uset omfang. Undskyld fordi kommunen ikke på trods af advarselssignaler fra Ringkjøbing Amt, fra afgørelser i klagenævn mv. har forstået lovgivningen. Undskyld til de etablerede husejere, der gennem årerne har klaget til kommunen over nye ulovlige bebyggelser, men er blevet afvist. Undskyld til amtet for at påstå at den har et medansvar. Undskyld til Miljøministeriet for helt uden grundlag at misbruge et svarbrev fra 1994 fra ministeriet som forklaring på ulovlighederne. Og måske også undskyld til undertegnede, der henvendte sig personligt til dig (husker du ikke korrespondancen, kan den læses på www.bcinternational.dk/RKSK/brev-til-borgmesteren.pdf) om sagen i februar 2019, uden at jeg på noget tidspunkt efterfølgende har modtaget svar på min henvendelse. Hvis du havde læst min seneste redegørelse, Prøvelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes Baggrundsnotat, som også er tilgået kommunen, så ville du vide, at dit læserbrev indeholder bunker af fejlagtige påstande og faktuelle fejl (Notatet ses på www.bcinternatioinal.dk/RKSK/notat.pdf). Ringkjøbing Amt har ikke på noget tidspunkt givet den opfattelse, at Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke skulle finde anvendelse i de pågældende sommerhusområder. Tværtimod, hvilket der foreligger dokumentation for i min prøvelse af kommunens baggrundsnotat. Måtte man håbe, at der fortsat er personer fra det tidligere amt, der kan bevidne dette. Det fremgår ligeledes, at det brev, du henviser til fra Miljøministeriet, intet udtrykker, der giver belæg for de påstande, der fremføres om ministeriets rolle i sagen. Når ministeriet i en sag om kystbeskyttelse af kommunen får den opfattelse at 50 % af kommunens sommerhuse ligger i landzone er det helt naturligt at henstille til kommunen, at disse områder overgår til sommerhusområder, som det er meningen med zoneopdelingen. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke ved en sådan ændring stadig skal tages hensyn til beskyttelse af eventuelle §3 områder. Miljøministeriets brev siger intet, der kan opfattes anderledes. Du kalder de 11 områder for allerede ”rigt udbyggede sommerhusområder”. Efter kommunens egne oplysninger er der efterfølgende gennemført 596 ulovlige byggesager ud af i alt 750 ejendomme i disse områder. Det kræver vist en nærmere forklaring for at kunne opfattes som en bagatelagtig byggeaktivitet i områder, hvor der ikke må foretages nogen form for tilstandsændring. Hvis du havde læst nogle af Klagenævnets afgørelser, ville du vide, at også carporte, udhuse mv. opfattes som en tilstandsændring, der ikke kan gives dispensation til. Naturbeskyttelsesloven og de tilhørende vejledninger definerer meget klart, hvilke områder der er omfattet af loven. Og det fremgår tydeligt af utallige afgørelser gennem årerne fra Klagenævn, hvad konsekvensen er, hvis loven ikke overholdes. Afgørelser der også tilgår kommunen, uden at den tilsyneladende har interesseret sig for sagen. Hvis kommunen ikke læser det lovstof, den er sat til at forvalte, eller ikke forstår indholdet, kan det næppe henregnes under begrebet ”at være i god tro”. Det oplyses, at kommunen nu selv har forklaret sig til ministerierne efter at Danmarks Naturfredningsforening har rettet henvendelse til såvel miljøministeren som erhvervsministeren i sagen. Hvis denne forklaring bygger på de samme fejlagtige oplysninger om Ringkøbing Amt og Miljøministeriets påståede roller, skal det henstilles til kommunen at korrigere dette for at undgå at blive aldeles miskrediteret hos de statslige myndigheder. Der er i den foreliggende sag brug for alt andet end at fremstå utroværdig.

Annonce