Annonce
Ringkøbing-Skjern

Forstå sagen om tennisbanen og sommerhussagen på to minutter

Michael Kaa Andersens 69 hektar klithede ved Klegod er fredet - og der må således ikke ske ændringer af naturtilstanden. Foto: lk
Annonce

Brødtekst

1)

Holmsland Klit: Dagbladet bringer sagen om Michael Kaa Andersens ulovlige tennisbane op samtidig med, at Ringkøbing-Skjern Kommunes forvaltning er travlt optaget af sommerhussagen.

Selv om begge sager handler om fredet natur, er der dog en væsentlig forskel. Michael Kaa Andersen er bevidst om, at han anlægger en tennisbane på et fredet areal. De 750 sommerhusejere, som er berørt af sommerhussagen, har ikke vidst, at de har hus i et fredet område.

2)

I sommerhussagen bliver 11 områder på Holmsland Klit i 1992 omfattet af Naturbeskyttelsesloven, som går ind og beskytter den klithede og strandeng, der er på arealerne.

Alligevel bliver der givet 210 tilladelser til byggeri af sommerhuse og 386 tilladelser til om- og tilbygninger i de 11 områder, hvor naturen er fredet. Hver gang der blev søgt om byggetilladelse, skulle naturbeskyttelsesloven derfor tages i anvendelse – men blev det aldrig. Holmsland og derefter Ringkøbing-Skjern Kommune sendte ikke byggesagerne videre til amtet med anmodning om dispensation fra loven, og da dispensationsretten overgik til kommunerne i 2007, fortsatte Ringkøbing-Skjern samme praksis med at undlade at tage stilling til eventuel dispensation.

3)

I efteråret 2018 må kommunen erkende den fejlagtige praksis, men afviser at genbehandle de 596 byggetilladelser. Danmarks Naturfredningsforening klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet og forlanger, at kommunen genbehandler hver sag individuelt.

4)

I en sagsbehandling kan kommunen give et sommerhus dispensation for naturbeskyttelsesloven og dermed juridisk lovliggøre byggeriet. Eller også skal kommunen afvise at give dispensationen, fordi der er gået beskyttet natur tabt på grunden. I så fald skal byggeriet fysisk lovliggøres, hvilket gøres ved at rive sommerhuset ned. På samme måde med Michal Kaa Andersens tennisbane: Den er forlangt fysisk lovliggjort – altså fjernet - hvilket Michael Kaa Andersen nægter.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Navne

Ny private banking rådgiver

Ringkøbing

Vandkamp: Formand fik 400 opkald efter brud på vandrør, men vil ikke kaste med mudder

Annonce