Annonce
Ringkøbing-Skjern

Forstå sagen om tennisbanen og sommerhussagen på to minutter

Michael Kaa Andersens 69 hektar klithede ved Klegod er fredet - og der må således ikke ske ændringer af naturtilstanden. Foto: lk

Brødtekst

Annonce

1)

Holmsland Klit: Dagbladet bringer sagen om Michael Kaa Andersens ulovlige tennisbane op samtidig med, at Ringkøbing-Skjern Kommunes forvaltning er travlt optaget af sommerhussagen.

Selv om begge sager handler om fredet natur, er der dog en væsentlig forskel. Michael Kaa Andersen er bevidst om, at han anlægger en tennisbane på et fredet areal. De 750 sommerhusejere, som er berørt af sommerhussagen, har ikke vidst, at de har hus i et fredet område.

2)

I sommerhussagen bliver 11 områder på Holmsland Klit i 1992 omfattet af Naturbeskyttelsesloven, som går ind og beskytter den klithede og strandeng, der er på arealerne.

Alligevel bliver der givet 210 tilladelser til byggeri af sommerhuse og 386 tilladelser til om- og tilbygninger i de 11 områder, hvor naturen er fredet. Hver gang der blev søgt om byggetilladelse, skulle naturbeskyttelsesloven derfor tages i anvendelse – men blev det aldrig. Holmsland og derefter Ringkøbing-Skjern Kommune sendte ikke byggesagerne videre til amtet med anmodning om dispensation fra loven, og da dispensationsretten overgik til kommunerne i 2007, fortsatte Ringkøbing-Skjern samme praksis med at undlade at tage stilling til eventuel dispensation.

3)

I efteråret 2018 må kommunen erkende den fejlagtige praksis, men afviser at genbehandle de 596 byggetilladelser. Danmarks Naturfredningsforening klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet og forlanger, at kommunen genbehandler hver sag individuelt.

4)

I en sagsbehandling kan kommunen give et sommerhus dispensation for naturbeskyttelsesloven og dermed juridisk lovliggøre byggeriet. Eller også skal kommunen afvise at give dispensationen, fordi der er gået beskyttet natur tabt på grunden. I så fald skal byggeriet fysisk lovliggøres, hvilket gøres ved at rive sommerhuset ned. På samme måde med Michal Kaa Andersens tennisbane: Den er forlangt fysisk lovliggjort – altså fjernet - hvilket Michael Kaa Andersen nægter.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Skandale: Kan livet fortsætte uden Postnord?

Læserbrev: Hvordan har Postnord fundet af, at det kun er brevene, de taber på? De må have fundet løsningen på at skille koldt og varmt vand. Efter det er blandet... Meget fornuftigt har postbudene både breve og pakker med ud. Det er vel heller ingen ulempe for Postnord, at det er brevene, der er befordringspligt på. De har fået serveret en politisk malkeko. Det er ender vel med, at brevene må tage op til en måned om at komme frem... Allerede nu er det betydelig langsommere end med dagvognen på Christian Den Fjerdes tid. Hvem har fået problemerne? Politikerne. Hvem har skabt dem? Politikerne. Der er flere mistænkte. En af de hovedmistænkte er Kristian Jensen. Det passer med hans taktik fra skattevæsenet. De startede med at slagte aktiverne og fordele dem. Derefter trykkede de på digitaliseringsknappen. Så satte de sig ned. Undrede sig over, at svenskerne ikke løste problemet for dem... Man kan sige meget om svenskerne, men speciel dumme er de altså ikke... Det er en skandale med de milliarder, der allerede er pumpet i projektet. Senest har de sendt adskillige personer på permanent ferie, og har planer om at sende endnu flere samme vej. Bare rejsebureauerne har rejser nok til dem... Det er ren kukkeluk at bruge milliarder på det! Udbringning af pakker er der mange, der har kapacitet til. Skildpaddebrevene må kunne løses på anden vis. Quickbreve er næsten lige så dyre som pakker. Derfor kan man vel sende dem som en pakke? Anbefalede breve kan vel håndteres på samme måde? Udbringning af B- breve kunne for eksempel overdrages til kommunerne. Ved at tilføre flere ansatte kunne hjemmehjælperne sagtens løse opgaven. Der bliver hældt millioner/milliarder i Postnord, som kunne bruges til det. Samtidig kunne ældreplejen i eget hjem blive opgraderet. Hvis postbudet, ligesom i gamle dage, havde tjek på om alle var ok. på ruten. Sikken en tryghed, det kunne give. Skildpaddebrevene kunne måske alternativt distribueres sammen med reklamerne på ugebasis. Nu mener nogen i det politiske, at vi skal købe Postdanmark tilbage fra Postnord. Heldigt, at vi ikke har fået malet alle postkasserne endnu. Der bliver udgifter nok til biler, skilte, tøj og til svenskerne. Men big business for dem, der sælger maling og profiltøj. Kan livet fortsætte uden Postnorddanmark? Eller går det i stå?

Annonce