Annonce
Ringkøbing

Foreningen Tyskerhavnen trækker protest mod etagebyggeri

De to bestyrelsesmedlemmer i Foreningen Tyskerhavnen, Lars Søgaard i midten, og Jørgen Olesen til højre, meddeler at foreningen trækker sin protest. Til venstre ses byrådsmedlem Svend Boye Thomsen. Foto: Jørgen Kirk

Foreningen skal ikke blande sig i noget, der ikke noget med havnen at gøre, lyder meldingen.

Hvide Sande: En enig bestyrelse for Foreningen Tyskerhavnen, der tæller 150 medlemmer, har trukket sin protest mod det planlagte etagebyggeri på Nørregade tilbage.

Det meddeler bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Olesen og Lars Søgaard.

Efter Dagbladets omtale af protesterne mod byggeriet trådte Tyskerhavnens bestyrelse sammen onsdag formiddag for at diskutere den indsigelse, som formand Bjarne Vejlgaard Nielsen havde indsendt på vegne af bestyrelsen.

Indsigelsen var ganske skarp i protesten mod byggeriet, som vil "virke voldsomt skæmmende for området", lige som "kolosserne" på tre etager vil "virke ekstreme". Vejlgaard skriver blandt andet, at det er "Foreningen Tyskerhavnen yderst uforståeligt, at kommunen overvejer at give tilladelse til opførelse af ejerlejligheder på bekostning af Tyskerhavnens overlevelse som "kultur-hotspot", grundet det unikke autentiske miljø, der forefindes lige netop her".

Protesten fra foreningen er imidlertid ikke faldet i god jord blandt samtlige 150 medlemmer, og bestyrelsesmødet er mundet ud i en beslutning om at trække foreningens høringssvar tilbage.

- Vi har ikke noget imod byggeriet på Nørregade. Foreningen skal kun beskæftige sig med ting, der direkte har med havnen at gøre, siger Jørgen Olesen og Lars Søgaard fra bestyrelsen.

Teknik- og miljøudvalget har bestemt, at tilkørselsvejen til byggeriet skal ske fra Nørregade og ikke ad vejen, der går ned forbi Tyskerhavnen. Det betyder, at byggeriet ikke vil medføre øget trafik ved havnen.

Spekulationerne om, hvorvidt det kunne resultere i, at der ville blive inddraget areal til slæbesteder, er derfor også ubegrundet, siger de to bestyrelsesmedlemmer.

Tyskerhavnen er populær hos turisterne, der sætter pris på at opleve en stadig fungerende fjordhavn.

Jørgen Olsen og Lars Søgaard slår fast, at havnens fiskere lever fint med at være genstand for opmærksomheden.

- Vi er ligeglade med, at der sidder nogen og kigger ned på os. Vi har da heller ikke noget imod, at der kommer nogen og køber en sild. Og det er jo heller ikke værre, end at de også sidder på Nørresande og kigger på os, siger de to bestyrelsesmedlemmer.

De har personligt ikke noget imod udvikling, når blot udviklingen ikke betyder indskrænkninger på Tyskerhavnen.

Tyskerhavnens formand Bjarne Vejlgaard Nielsen er bosat på Nørresande, hvor en række beboere og grundejerforeningen har indsendt protester mod etagebyggeriet på Nørregade. Det har fredag ikke været muligt at træffe Bjarne Vejlgaard Nielsen for en kommentar.

Foreningen holder lørdag formiddag ordinær generalforsamling.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Bøjer de i vinden? Vesterhav Syd og vores lokale erhverv

Læserbrev: Er Energistyrelsen og Vattenfall ligeglade med vore lokale erhverv? Og hvad agter byrådet nu at gøre? De spørgsmål stiller vi os uvilkårligt, efter at aktindsigt har vist, hvad VVM-tillægget for Vesterhav Syd-møllerne skal indeholde. Som du kan læse nedenfor, udelades nemlig to helt fundamentale undersøgelser for turismen og fiskeriet. Bevares, der kommes vidt omkring med “kollisionsrisiko for trækfugle og flagermus” samt “sejladsforhold og lystfiskeri i undersøgelsesområdet”, og meget andet mere eller mindre (u)nyttigt. Men som med mange af den slags rapporter er det værd at bemærke sig, hvad der ikke skal afdækkes i VVM-tillægget. Og her springer særligt to forhold i øjnene. Både at (s. 11) “Der skal ikke redegøres for økonomiske eller konkurrencemæssige forhold i relation til turismeerhvervet”. Det skriger jo til himlen med turismen som vort største erhverv og i betragtning af, at det nationale Center for Kystturisme er placeret i netop Hvide Sande. Og at der godt nok (s. 22) skal undersøges, hvad indvirkningerne er på fiskeriet, men IKKE hvorvidt det kan gøres muligt at fiske mellem møllerne. Eventuelt blot for mindre fartøjer under for eksempel 20, 15 eller 12 meter. Dette til trods for, at der i flere høringssvar er opfordret til at få netop dette klarlagt. Derimod skal der (s. 26) redegøres for kumulative effekter for andre planlagte projekter, i både Danmark, Holland og Tyskland. Og betydningen for de klimapolitiske mål og CO2-reduktionen skal beskrives. Alt sammen noget meget overordnet og fjernt for os, der bor her. Men noget, der kan bruges i den luftige argumentation for den grønne omstilling på Christiansborg. Det virker nu, som om projektet skal klemmes igennem! Og Energistyrelsen helt bevidst vælger at undlade krav om inddragelse af netop de to argumenter, der kan være med til at flytte Vesterhav Syd langt til havs. Nemlig at turismens indvendinger skal tages alvorligt, og fiskernes tabte fiskevand - ved at flytte møllerne længere til havs - kan kompenseres ved at åbne for fiskeri mellem møllerne. To forhold, der kan tale for at flytte møllerne, belyses nu helt bevidst ikke! Og Vattenfall erkendte jo på et møde d. 1. marts 2018 i Søndervig, at det drejer sig om småpenge, for at flytte møllerne … så hvorfor ikke? Nu hvor der også er god tid til at ændre i projektet … Hvad gør byrådet, formanden for erhvervsudvalget Søren Elbæk eller borgmesteren? Overlader de det endnu engang til brancheorganisationerne og de små erhvervsdrivende? Eller mander de sig op og går i brechen for to store erhverv i kommunen? Eller bøjer de i vinden? Jens Bollerup, cand. merc., Geflevej 221, Hvide Sande Dan Broesch Jensen, cand. merc. aud., Lyngvejen 100, Klegod Tonny Lemqvist, maskinmester, Præstegårdsmarken 35, Velling Karsten Fyhn, sommerhusudlejer, Sønder Klitvej 20, Hvide Sande Birgitte Vinding, journalist, Stauning Finn Ebbe Jakobsen, advokat, Beddingen 7, Ringkøbing Jens Møller, forretningsdrivende, Bakkevej 22, Hvide Sande

Annonce