Annonce
Indland

Folketinget lagde Scandinavian Star på hylden

Med en blød erklæring om, at nye oplysninger skal undersøges, afviste Folketinget tirsdag definitivt at lade de mange mistanker om den påsatte brand på Scandinavian Star blive underkastet ekspertundersøgelse. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Et enigt folketing støttede tirsdag op om en tilkendegivelse af, at alle nye oplysninger om branden på Scandinavian Star skal have politiets opmærksomhed.

Det var den formelle afslutning på en forespørgselsebat i folketingsssalen torsdag i sidste uge. Den var rejst af Dansk Folkeparti på grund af de mange u-efterforskede mistanker om, at skibet var sat i brand med forsikringssvindel som motiv. Skibet brændte 7. april 1990 med 159 tabte menneskeliv som resultat.

Ønsket med forespørgselsdebatten var et andet end det, der nu blev udfaldet. Partierne Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Alternativet og Enhedslisten ønskede alle et tidligere fremsat SF-forslag gennemført. Det gik ud på at få nedsat en uvildig og hurtigt arbejdende ekspertgruppe, der skulle kulegrave forløbet og fastslå, hvad der var blevet efterforsket og ikke efterforsket, og hvad der eventuelt burde og skulle efterforskes.

Det forslag kunne heller ikke denne gang samle politisk flertal, og de pågældende partier valgte derfor ikke at bringe det til afstemning. I stedet kunne man samles om den fælleserklæring, som folketinget nu har vedtaget, og som i realiteten lægger de allerede eksisterende, men ikke efterforskede mistankepunkter på hylden.

I den danske støtteforening for brandens overlevende og de pårørende til ofrene modtages folketingsbeslutningen med stor skuffelse, og i følge foreningens talsmand, Mike Axdal, også med en god portion vantro.

I et debat-indlæg i avisen Danmark i dag stiller han således spørgsmålet, om en justitsminister må lyve. Det gør han med henvisning til, at justitsminister Søren Pape Poulsen (K) under forespørgselsdebatten gjorde gældende, at mistankerne er grundigt efterforskede, lige som han henviste til den norske kommissionsundersøgelse, der officielt blev afsluttet i det norske Storting 22. marts sidste år.

Ingen af delene giver mening, påpeger Mike Axdal - fordi der ikke er foregået nogen dansk efterforskning, og fordi den norske kommissionsundersøgelse ikke omfattede efterforskning af ejer- og forsikringsforhold.

- Det er støtteforeningens klare opfattelse, at ministeren enten er fejlinformeret, og/eller at ministeren imod bedre viden igen har fejlinformeret Folketinget, skriver Mike Axdal i sit debatindlæg, som han også har sendt til medlemmerne af folketingets retsudvalg.

Mike Axdal overlevede selv skibsbranden, men mistede sin far og sin bror til flammerne. .... LÆS MIKE AXDALS DEBATINDLÆG PÅ SIDE 16.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Borgmester om sommerhussag: Kommunen har handlet i god tro

Læserbrev: Dagbladet har de seneste dage skrevet om den såkaldte sommerhussag, hvor Danmarks Naturfredningsforening (DN) har klaget over Ringkøbing-Skjern Kommunes administration af Naturbeskyttelsesloven i sommerhusområder på Holmsland Klit. DN har klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet med anmodning om, at Statsforvaltningen går ind i sagen, hvis klagenævnet ikke gør det, og har efterfølgende bedt miljøminister Lea Wermelin og erhvervsminister Simon Kollerup gå ind i sagen. Det er vigtigt for mig at slå fast, at Ringkøbing-Skjern Kommune bakker op om DN’s ønske om, at ministrene går ind i sagen, hvilket kommunen da også i denne uge har skrevet i et brev til de to ministre. Det er en kompliceret sag, og Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker en tydelig afklaring af, hvordan en så kompleks problemstilling skal håndteres, ligesom vi beder ministrene give os en klar anvisning på den fremtidige sagsbehandling på området. Når Ringkøbing-Skjern Kommune opfordrer ministrene til at gå ind i sagen, er det selvfølgelig også af hensyn til ejerne af ca. 750 sommerhusgrunde, der pt. er i en fastlåst situation med deres sommerhuse og ubebyggede grunde. De 11 områder på Holmsland Klit, som sagen drejer sig om, har både i Holmsland Kommune og sidenhen i Ringkøbing-Skjern Kommune været håndteret som sommerhusområder, hvorfra der er visse undtagelser i Naturbeskyttelseslovens §3. Årsagen til kommunens praksis skyldes primært, at de pågældende områder allerede var rigt udbyggede sommerhusområder, da Naturbeskyttelsesloven trådte i kraft den 1. juli 1992. Derfor kunne de efter kommunens vurdering ikke adskilles fra nabo-områderne med vedtagne lokalplaner, selvom områderne formelt set lå i landzone og først fik status af sommerhusområder efter den 1. juli 1992. DN klager over, at forvaltningen ikke har behandlet byggesagsansøgninger fra grundejere i de pågældende områder som sager, der skulle have dispensation fra Naturbeskyttelsesloven eller hvor en ansøgning om byggetilladelse alternativt skulle afvises. I stedet har kommunen behandlet sagerne, som vi behandler byggesagsansøgninger i alle andre sommerhusområder, hvor der som nævnt er visse undtagelser fra Naturbeskyttelseslovens §3. Hovedparten af byggesagerne har drejet sig om til- og ombygninger, om carporte, udhuse, overdækninger og garager. Andre har søgt om at bygge et nyt sommerhus på fundamentet af et gammelt hus. Selv hvis klagenævnet eller ministrene finder kommunens praksis kritisabel er der altså langt fra tale om, at der i modstrid med Naturbeskyttelsesloven er bygget 750 sommerhuse i beskyttet natur på Holmsland Klit. Det er da også vigtigt for mig at slå fast, at kommunen har handlet i god tro, når vi i årenes løb har sagsbehandlet ud fra en praksis, der bl.a. baserer sig på en dialog Miljøministeriet havde med Holmsland Kommune og Ringkøbing Amt i 1994. I et brev dateret den 19. april 1994 og underskrevet af miljøminister Svend Auken opfordrede ministeriet kommunen til at lade områderne med landzonestatus indgå i sommerhusområder via lokalplaner. ”For at opfylde planlovens bestemmelser om en entydig inddeling af landet i sommerhusområder, byzoner og landzoner har Miljøministeriet, Landsplanafdelingen under drøftelserne med Holmland Kommune tilkendegivet, at kommunen successivt bør overføre de resterende aftaleområder til sommerhusområder via lokalplaner.” Sådan skrev ministeriet, og derfor har først Holmsland Kommune og senere Ringkøbing-Skjern Kommune sidenhen truffet afgørelser ud fra en forudsætning om, at områderne skulle sidestilles med sommerhusområder, der var lokalplanlagt før 1. juli 1992. I 27 år er dette ikke blevet anfægtet, hverken af Ringkøbing Amt, af Miljøstyrelsen under deres §3-gennemgang eller af andre. I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi derfor ikke haft grund til at tvivle på, at behandlingen af byggesager fra de pågældende områder skulle sidestilles med andre sommerhusområder. Har vi taget fejl, håber vi, at ministrene kan hjælpe med at finde en løsning på sagen, så de mange grundejere, der pt. står i en uafklaret situation, kan få klarhed. Og vi håber, at ministrene træffer beslutning om, hvordan sommerhusområderne skal administreres fremadrettet.

Annonce