Annonce
Fodbold

Flot sejr til BK Klitten i Give

Mathias Hansen scorede til 2-0 for BK Klitten, da de vandt 2-1 i Give tirsdag aften. Arkivfoto
BK Klitten spillede og kæmpede godt, og det gav sejr på 2-1 ude over Give i serie 3. I serie 4 vandt både Ringkøbing IF 3 og Tarm IF sikre sejre.

Serie 3 pulje 32

Give-Klitten 1-2

0-1 efter 48 minutter ved Jeppe Bækbo på oplæg fra Frederik Backs.

0-2 efter 76 minutter ved Mathias Hansen spillet fri af Jeppe Bækbo i godt kontraangreb.

1-2 efter 90 minutter.

- Vi spillede en rigtig god kamp mod en stærk modstander. Indstillingen var god, og spillet var i top. I første halvleg var der store chancer til begge sider. Vores målmand Henrik Jespersen reddede blandt andet en friløber til Give. Det var et godt tidspunkt at komme foran 1-0 på lige efter pausen. Give pressede selvfølgelig på, men da vi kom på 2-0, var kampen afgjort, fortalte Klittens træner Carsten Olesen meget tilfreds.

Serie 4 pulje 60

Vinding-RIF 3 1-5

0-1 efter ti minutter ved Anton Noer Nielsen efter småspil med Mads Dalgas.

0-2 efter 33 minutter ved Jeppe Frydenvang Madsen.

0-3 efter 43 minutter ved Jeppe Frydenvang Madsen.

0-4 efter 60 minutter ved Emil Drest.

1-4 efter 71 minutter.

1-5 efter 82 minutter ved Søren Rømer.

- Når vi kan samle så godt et hold som i aften, så har vi altså ikke problemer. Vi spillede en meget fin kamp. Bolden kørte godt rundt i egne rækker, og vi skabte mange chancer. Der var ingen tvivl om den sejr, fortalte RIFs træner Vejsil Ibrahimovic.

Serie 4 pulje 77

Tarm-Ansager 4-2

1-0 efter ti minutter ved Kristian Bank Vestergaard.

1-1 efter 30 minutter.

1-2 efter 39 minutter.

2-2 efter 43 minutter ved Jesper Skak på godt oplæg fra Michael Pedersen.

3-2 efter 67 minutter ved Michael Pedersen på en aflevering fra Dennis Poulsen.

4-2 efter 75 minutter ved Mikkel Præst på oplæg fra Dennis Doni Møller Sørensen.

- Der var godt nok knald på den kamp med masser af fysik og tempo. Ved 1-0 ramte både Jesper Skak og Simon Christiansen overliggeren. Senere i kampen rammer vi overligger og stolpen to gange. Ansager havde også deres chancer, og de kunne godt være kommet på 3-1, men målmand Rasmus Damholt Christensen reddede flere gange. Vi fik to store chancer, inden vi fik udlignet. Efter 2-2 var Ansager helt færdige, og vi kunne have vundet større. Dejligt med tredje sejr i træk, fortalte Peter Kirchhecker.Flot

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Beklageligt men vigtigt: Danmarks Naturfredningsforening demonstrerer ikke sin magt

Læserbrev: I Dagbladet lørdag den 22. februar bliver Danmarks Naturfredningsforening beskyldt for at demonstrere sin magt af en vred Leif K. Christensen. Til det er der kun at sige, at DN ikke har magt til bestemme noget som helst. Det har myndighederne, og sådan skal det være i en liberal demokratisk retsstat som den danske. DN har derimod som frivillig NGO ret til på lige fod med andre frivillige i civilsamfundet at bidrage til, at borgere og myndigheder sørger for at passe så godt som muligt på miljøet og den natur, som er vores fælles værdier. Men DN bestemmer ikke, om disse værdier bliver beskyttet eller ødelagt. Det er den enkelte borgers, grundejers og myndighedernes ansvar. Hvorfor rette sin vrede mod DN, når problemerne skyldes lovgivning, som Folketinget finder nødvendig, og myndighedernes administration af de givne lovbestemmelser? Hvorfor ikke sætte pris på, at der en frivillig organisation, som holder øje med kommunens administration af lovgivningen og støtter borgere, som med rette gør opmærksom på mulige ulovligheder? Årsagen til vreden er, at kommunens dispensationer til sommerhusbyggeri på nogle beskyttede heder på Holmsland Klit er blevet påklaget af DN til det statslige klagenævn. Det har DN gjort, fordi der er rejst tvivl, om kommunen har handlet korrekt i forhold til lovgivningen om beskyttelse af heder og andre naturarealer, og fordi det er vigtigt at få afklaret ved en statslig myndighed, om det er tilfældet. Om kommunen har handlet korrekt eller ej, det ikke er noget, DN skal bestemme. Det gør klagenævnet ud fra vurderinger af lovbestemmelserne og intentionerne bag disse. Det er ikke et spørgsmål om juristeri, men om, at vi bor i en retsstat, hvor også kommunen skal følge lovgivningen. Hvis DN havde undladt at påklage disse prøvesager, ville det have været DN, der bestemte, at kommunen havde handlet korrekt og kunne fortsætte med at give dispensationer til byggeri på beskyttede heder. Det er ikke op til interesseorganisationer at afgøre den slags, men en statslig opgave. Problemerne er opstået, fordi staten for cirka 50 år siden fastlagde, hvor der ikke kunne bygges sommerhuse på Holmsland Klit, og hvor der ville være mulighed for at udlægge sommerhusområder gennem vedtagelse af lokalplaner. Nogle år senere vedtog Folketinget imidlertid lovbestemmelser, som blandt andet beskytter klitheder og klitter mod f.eks. økonomisk udnyttelse til landbrug, byggeri og anlæg, bl.a. fordi Danmark på europæisk plan har et særligt ansvar overfor disse naturområder. Dog er der mulighed for myndighederne til ”i særlige tilfælde at gøre undtagelser fra bestemmelserne”, for eksempel ved at give dispensation til ændringer på vilkår om, at der tages særlige naturhensyn eller andet steds omlægges landbrugsjord til natur. Disse lovbestemmelser kom også til at gælde alle områder på Holmsland Klit, som ikke var udlagt til sommerhusområde i bygningsvedtægt eller med en lokalplan. Kommunen vedtager alligevel i de efterfølgende år en række lokalplaner, som udlægger beskyttede klitheder og klitter til sommerhusbebyggelse. Kommunen mener ikke, at der skal gives dispensation fra naturbeskyttelsen til byggeri og giver derfor i årene efter et stort antal almindelige byggetilladelser til nye sommerhuse, tilbygninger med videre - også selvom der i nogle af lokalplanerne står, at ansøgninger skal behandles i forhold til naturbeskyttelsen af heder og klitter. Hvis det statslige klagenævn afgør, at det er i overensstemmelse med lovgivningen at give tilladelse til byggeri på beskyttede heder og dispensationer fra beskyttelsen af klitheder, så tager DN det til efterretning. Kommunen kan så give byggetilladelser og eventuelt dispensationer på de arealer i lokalplanerne, som ikke er bebygget, og til tilbygninger, skure og lignende under hensyntagen til naturværdierne og på særlige vilkår. Hvis klagenævnet beslutter, at det er i strid med lovgivningen at give tilladelser til byggeri på beskyttede heder, så er det et problem for kommunen, som i så fald har givet mange ulovlige byggetilladelser og givet mange grundejere forventninger om at kunne bygge i henhold til de kommunale lokalplaner. Kommunen burde i så fald have undladt at vedtage lokalplaner, som omfatter byggeri på beskyttede heder, og staten burde have meddelt kommunen, at der i almindelighed ikke kan gives dispensation fra naturbeskyttelsen af klitheder og andre naturarealer. Under alle omstændigheder er det ikke DN, der er årsag til problemerne. DN er først i 2019 blevet bekendt med situationen, fordi kommunen i mange år ikke har dispenseret fra beskyttelsen af hederne til byggeri med videre, og først nu i år fremsender konkrete dispensationer på grund af den tvivl, der er rejst om kommunens administration. DN har derfor set sig nødsaget til at påklage nogle af kommunens afgørelser til klagenævnet for at få afgjort, hvad der er korrekt administration af lovgivningen – ikke for at demonstrere magt. DN påklager meget få kommunale afgørelser om året og får medhold i langt de fleste ved klagenævnet. Det er beklageligt, at nogle få bygherrer på Holmsland Klit må vente nogle måneder på klagenævnets afgørelse, men det er vigtigt at få afklaret de væsentlige problemer en gang for alle.

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Ørskov: Jeg ville gerne have vidst, at min mor havde fået tilbudt jobbet

Ringkøbing

Tre gymnasier søger alle en ny rektor: - Vi er selvfølgelig i en konkurrencesituation

Annonce