Annonce
Ringkøbing-Skjern

Flere trafikuheld på kommuneveje - men nu skal udviklingen vendes

Uheldsstatistikken i Ringkøbing-Skjern Kommune er gået den forkerte vej de sidste år; det skal der gøres noget ved, fastslår teknik- og miljøudvalget. Arkivfoto: Jørgen Kirk /JFM/Scanpix.
Teknik- og miljøudvalget vil fokusere på fire områder - børn og unge på vej, strækninger og kryds i åbent land, hastighed og trafikantadfærd og involvering; antallet af uheld på kommunevejene er steget det sidste par år.
Annonce

RINGKØBING-SKJERN: Det sidste par år er antallet af færdselsuheld på kommunevejene steget, og det skal der nu gøres noget ved, mener teknik- og miljøudvalget.

Udvalget har netop sagt god for en ny trafiksikkerhedsplan, der indeholder retningslinjer for, hvor kommunens indsatser skal ligge de kommende år.

- Vi har valgt at fokusere på fire områder: Børn og unge på vej, strækninger og kryds i det åbne land, hastighed og trafikadfærd og involvering, siger udvalgsformand John G. Christensen (V).

Trafiksikkerhedsplnaen bygger på en uheldsanalyse, der blandt andet viser udviklingen i antallet af dræbte og tilskadekomne på kommunens vejnet. Den peger også på, hvilke trafikantgrupper, der er mest udsat samt hvilke situationer og forhold, der medvirker til, at uheldene sker.

John G. Christensen fastslår, at der fra år til år ikke er de voldsomt store udsving. Fra 2013 til 2016 var der dog en nedgang i antallet af tilskadekomne, der imidlertid vendte i 2017, og både i 2018 og 2019 har antallet af uheld ligget på nogenlunde samme niveau; i 2019 var der tre dræbte.

- Det kan måske være svært at nå længere ned, men vi tror på, at ved at sætte ind på de fire fokusområder, vil det kunne lade sig gøre, siger han.

Annonce

Børn og det åbne land

Der er en god grund til at satse på børn og unge på vej, selv om der heldigvis kun sjældent sker ulykker med skolebørn, fastslår John G. Christensen. 12 procent af tilskadekomne er fra nul til 17 år, mens 22 procent af tilskadekomne er mellem 18 og 24.

Trafiksikkerheden skal blandt andet øges ved at intensivere færdselssikkerheds-undervisningen, ved at kortlægge utrygge lokaliteter, etablere netværk for færdselskontaktlærere og ved at deltage i landsdækkende trafiksikkerheds-kampagner.

Strækninger og kryds i åbent land er i fokus, fordi de fleste ulykker her i kommunen sker i det åbne land. 48 procent af de registrerede ulykker i landzone sker på lige vej, mens 33 procent sker i kryds.

Løsningen kan være dialog med borgerne om utrygge lokaliteter, kortlægning af de særligt farlige steder, fysiske forbedringer af vejnettet, opgradering og sideudvidelse af de små veje på landet.

Annonce

Hastighed og adfærd

Hastighed dræber, fastslår John G. Christensen, der jo har en "fortid" hos Færdselspolitiet, og ved, hvad han taler om.

- Høj hastighed afgør, hvor alvorlige ulykkerne bliver, siger han, og peger på, at i Ringkøbing-Skjern køres der generelt for stærkt mange steder, siger han.

I både by- og landzone er den hyppigst forekommende uheldstype eneuheld uden andre trafikanter involveret. 51 procent af alle dræbte og tilskadekomne var i personbiler, syv procent var motorcyklister.

For at ændre på de forhold, skal der laves en hastighedsplan for kommunen; blandt andet skal der arbejdes på at skabe overensstemmelse mellem hastighedsniveau og vejens funktion og udformning.

Endelig skal der sættes ind med påvirkning af trafikantadfærd. Eksempelvis har vi flere uheld, der involverer sprit her i kommunen end i landet som gennemsnit, og syv procent af alle tilskadekomne kørte uden sele. Indsatsen skal ske på flere fronter; blandt andet skal der oprettes en lokal trafiksikkerhedsgruppe i samarbejde med udvalgte kommunale forvaltninger, der også involverer lokale ildsjæle.

John G. Christensen er ikke i tvivl om, at indsatsen vil have virkning.

- Vi er nødt til at gøre noget for at vende kurverne, der de sidste år er gået den forkerte vej, siger han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce