Annonce
Ringkøbing-Skjern

Fleksjobbere skal fylde stort hul: Turismebranchen mangler hoveder og hænder

Oplevelsescentret Naturkraft er en af de turismeattraktioner, der ventes at kunne få stor glæde af fleksjobbere. Fra venstre er det organisationsudvikler Susanne Hermansen, Naturkraft, direktør Peter Sand, Naturkraft, Steen Lund, leder af Huset Venture, beskæftigelsesdirektør Kim Ulv Christensen og projektleder Hanne Splidsboel. Foto Poul Osmundsen.
Turistbranchen mangler medarbejdere; mennesker på kanten af arbejdsmarkedet kan være med til at løse problemet. Politikprojekt har givet 75 procent et turistrelateret job.

RINGKØBING: Turismebranchen her i kommunen har et kæmpestort problem: Hvordan sikrer man tilstrækkelig arbejdskraft til, at væksten i erhvervet kan fortsætte?

Et nyt pilotprojekt viser, at i alt fald en del af behovet kan dækkes af mennesker, der ellers befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. Siden januar 2018 har 29 udsatte ledige været tilknyttet et forløb på Huset Venture, der skal ruste dem til at job i turismeerhvervet.

En delevaluering af det toårige projekt viser, at af de 20 der har gennemført forløbet indtil nu, er 15 kommet i job, alle i stillinger, hvor de varetager forskellige turistrelaterede arbejdsopgaver, fortæller projektleder Hanne Splidsboel.

Det giver en succesrate på 75 procent i forhold til at komme i job efter gennemførelse af forløbet, og det er højt, fastslår beskæftigelseschef Kim Ulv Christensen.

For ham er det yderst interessante tal. Han skal nemlig bruge rigtig mange stillinger til fleksjobbere. I Ringkøbing-Skjern Kommune bevilges cirka 200 borgere hvert år et fleksjob.

- Vi har 1250 borgere i fleksjob her i Ringkøbing-Skjern Kommune, og af dem venter omkring 200 på et job, siger han.

Annonce

Mangel på fleksjob

Pilotprojektet har haft til formål at give kursusdeltagerne både teoretisk viden og praktiske færdigheder inden for turistbranchen og give dem mod på at arbejde med turister, fortæller Hanne Splidsboel.

- De lærer for eksempel om tysk, salg, afsætning, konflikthåndtering og stresshåndtering, siger Steen Lund, leder af Huset Venture, der har betydelig erfaring i at gennemføre den type kurser.

Kurset løber over fem uger, og efterfølgende skal kursisterne i praktik i fire uger, dels for at få afprøvet de færdigheder, de har lært, dels for så vidt muligt at sikre sig et job - noget der altså er lykkedes ganske godt.

Naturkraft spiller en stor rolle i baggrunden for ideerne i projektet; det kommende oplevelsescenter ventes at skulle bruge mange medarbejdere, når det åbner i sommeren 2020, og nogle af disse kan sagtens være fleksjobbere, fastslår direktør Peter Sand. Faktisk har Naturkraft som målsætning at ansætte folk på kanten af arbejdsmarkedet.

Flere slags ansatte

Naturkraft er selvfølgelig stadig i etableringsfasen, og der er endnu ikke skabt en konkret model for samarbejdet om brug af fleksjobbere. Men Peter Sand fastslår, at for ham og Naturkraft ligger det sociale ansvar som en del af grundlaget.

Peter Sand kan også sagtens se, at fleksjobbere kommer til at fylde mere i fremtidens turismeerhverv. Det er karakteriseret ved at være sæsonbestemt, og derfor kræver det stor fleksibilitet.

- Vi har typisk nogle funktioner, der sagtens kan afgrænses. Om det er fleksjobbere eller for eksempel timelønnede unge mennesker, der udfører arbejdet, er egentlig lige meget. Virksomheder inden for turismeområdet kunne også "dele" arbejdskraft; vi er for eksempel en helårsattraktion, mens andre er mere sæsonbetonede, siger han.

Pilotprojektet kører videre nogle måneder endnu, og det er meningen, at erfaringerne skal bruges til at videreudvikle kursustilbuddet på Huset Venture, så også fremtidige fleksjobbere kan klædes på til en fremtid i turismeerhvervet.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Politisk opbakning til Sommerfuglen skyldes stedets kvaliteter

Læserbrev: Sommerfuglen er kommunes nye fritidstilbud til børn og unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Kongstanken er at have ét lokalt fritidstilbud af høj pædagogisk kvalitet i stedet for at benytte aflastningspladser på forskellige institutioner i egen og andre kommuner. Jeg er citeret i Dagbladet søndag for at sige, at den politiske opbakning til Sommerfuglen skyldes behovet for at få stedet fyldt op. Det er en udtalelse, der taget ud af en sammenhæng. Den politiske opbakning til Sommerfuglen hænger helt og aldeles sammen med tilbuddets kvaliteter. Børn med funktionsnedsættelser har svært ved at finde fritidsaktiviteter, der kan rumme deres udfordringer, og det begrænser muligheden for at knytte venskaber. Børnene på Sommerfuglen går typisk på specialskole, og det betyder, at de fleste går i skole og skaber relationer uden for deres nærmiljø. Med Sommerfuglen prioriterer vi, helt i tråd med børne- og familiepolitikken, at give børn og unge med særlige behov mulighed for at dyrke fritidsinteresser og danne trygge og nære relationer med andre børn i kommunen. Relationer de kan bygge videre på gennem deres opvækst, så Sommerfuglen bidrager til ambitionen om at skabe gode overgange fra børneområdet til voksenområdet. Politisk har vi besluttet, at Sommerfuglen som udgangspunkt er kommunens tilbud, med mindre der er faglige begrundelser for noget andet. Det har vi, fordi det er et godt tilbud, og fordi målsætningen om at skabe relationer mellem børn og unge på tværs af kommunen fordrer, at de er sammen. Jeg forstår godt, at det kan være en stor mundfuld for børn, unge og forældre at skulle flytte fra et sted, de kender og er glade for. Men jeg ved også, at de børn og unge, der er begyndt i Sommerfuglen, er glade for og trygge ved det. Der er foretaget en faglig vurdering af, hvorvidt hvert enkelt barns behov kan rummes i Sommerfuglen. I de tilfælde hvor det modsatte er konklusionen, er der fortsat et alternativt tilbud. Jeg forstår også godt, at de institutioner, kommunen hidtil har købt pladser hos, er kede af at miste børn. Men i denne sammenhæng er vores opgave som kommune først og fremmest at give børn og unge med særlige behov de samme muligheder, som andre børn og unge i kommunen. Det er klart, at dialogen med de berørte familier og institutioner skal foregå på en god og respektfuld måde. Når vi hører, at det ikke er oplevelsen alle steder, er der naturligvis grund til at vurdere, om vi kunne have gjort det anderledes. Det er i øvrigt helt almindelig praksis.

Annonce