Indland

Fem anbefalinger skal sikre uddannelse i små samfund

Bedre brobygning er en af anbefalinger fra Danske Regioner, som også vil have ligestillet handels- og tekniske gymnasier med det almene gymnasium, når det kommer til at lægge loft på populære institutioner. Arkivfoto

Brødtekst

1 Et fælles halvt år

Danske Regioner vil have knyttet ungdomsuddannelserne sammen af en fælles indgang, hvor de i dag er skilt i almene gymnasier, erhvervsfaglige gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. De unge skal have mulighed for at stifte bekendtskab med både erhvervsfaglige og almene uddannelser, så fleksibiliten mellem dem bliver en styrke og vender frafald til omvalg. En ekspertgruppe skal komme med et forslag til en reform, og modellen kunne være et halvt års fælles indgang og to et halvt år på et hovedspor.

2 Flere fusioner

I dag har gymnasier, handelsskoler og erhvervsuddannelser ikke incitament til at fusionere på grund af selveje og økonomiske barrierer. Danske Regioner ønsker stærkere værktøjer til at afhjælpe negativ konkurrence for at sikre et varieret geografisk udbud af ungdomsuddannelser. Et eftersyn skal ifølge Danske Regioner afdække selvejets muligheder og begrænsninger. Og institutionerne skal have samme grundlag økonomisk og lovmæssigt.

3 Større grundtilskud

Gymnasier, handelsskoler og erhvervsuddannelser får i dag bevillinger per studerende, og det fører til konkurrence om at kapre elever. Danske Regioner ønsker fokus på grundtilskud for at understøtte uddannelser uden for de større byer for at have et udbud i hele landet i 2030. I dag hindrer tilskudsregler desuden fusioner mellem gymnasier og erhvervsskoler, da de mister tilskud. Også to gymnasier mister tilskud, hvis de fusionerer.

4 Langsigtede planer

Det skal ifølge Danske Regioner være muligt at lægge loft over optaget på alle ungdomsuddannelser og ikke kun gymnasier og hf som i dag - selv om alle gymnasiale uddannelser blev ligestillet ved gymnasiereformen i 2016. Og regionsrådene skal sammen med uddannelserne lægge en fleksibel kapacitetsplan over flere år på baggrund af de unges søgemønstre.

5 Bedre vejledning

Danske Regioner ønsker bedre vejledning af de unge i form af efteruddannelse af lærere og brobygning mellem skole og erhvervsuddannelser som i Nordjylland med programmet "Den erhvervsfaglige vej til succes" til 3000 folkeskoleelever og "EUD i skolen, skolen i EUD" i Region Syddanmark for 2700 folkeskoleelever.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Højhuse og højspænding: Master, mandater og meninger

Læserbrev: I et læserbrev i Dagbladet søndag retter Bjarne Nielsen en skarp kritik af politikere i almindelighed og af mig i særdeleshed. Bjarne reflekterer over det forhold, at jeg har stemt for et etagebyggeri i Videbæk og nu personligt rammes af etableringen af 400 KV-ledningen, der antagelig bliver placeret meget tæt på Laugesens Have, hvor jeg er leder og hvor jeg har tjenestebolig med bopælspligt. I læserbrevet tillægger Bjarne Nielsen mig holdninger, jeg aldrig har haft, og udtryk, jeg aldrig har brugt. Jeg mener ikke, etagebyggeriet er uden betydning for de naboer, der bor tættest på. Og jeg har aldrig sagt det. Det ville højne kvaliteten af debatten, hvis Bjarne Nielsen ville holde sig til det, jeg faktisk mener, og det, jeg faktisk har sagt. Jeg har besøgt naboerne til etagebyggeriet. Jeg har talt med dem. Jeg har brugt langt mere tid på modstandere af projektet, end jeg har brugt på projektmagerne. I alle politiske sager mener jeg, det er en pligt at orientere sig grundigt, inden man tager stilling. Det har jeg gjort i den sag. Herefter har jeg taget stilling. I byrådet var der et flertal for etagebyggeriet. Det er mandaterne der tæller. Det er demokrati. Jeg forstår og anerkender fuldstændig de gener, det påfører beboerne på Dalsvinget. Det har jeg sagt gennem hele sagen. Det mener jeg stadig. Alle beslutninger i politik har konsekvenser for de mennesker, der bliver berørt af det. Særligt enhver form for udbygning eller udvikling - af hvad art tænkes kan. Vi ønsker øget bosætning i alle vores byer. Vi ønsker en bedre infrastruktur. Vi ønsker et bedre klima. Vi ønsker bedre og større bygninger til institutioner. Det er altid en knivskarp afvejning af fordele og ulemper. Det er et klassisk politisk dilemma. Vi er valgt til at træffe beslutninger. Det mener jeg, politikere skal gøre - og så i øvrigt tage ansvar for beslutningerne. For så vidt angår anlæg af en 400 KV-ledning tæt på Laugesens Have gælder præcis det samme forhold. Jeg er personlig berørt af projektet al den stund, at min bolig kan blive eksproprieret. Jeg er derfor inhabil i sagen - og må ikke deltage i den politiske behandling af sagen. Det beklager jeg. Men det er vel rimeligt, at politikere afholder sig fra at behandle sager, som de kan have personlige interesser i? Jeg er ansat som leder af Laugesens Have. Her er det min opgave at forsvare de forretningsmæssige interesser på stedet. Laugesens Have og jeg selv forventer at blive behandlet med samme rettigheder og pligter som alle andre borgere eller virksomheder. I den forbindelse vil jeg understrege, at Laugesens Have og jeg må tage de heraf følgende konsekvenser. Det er min mening. Jeg har aldrig sagt andet.

Annonce