Annonce
Erhverv

Fællestillidsmand hos Vestas: - Stemningen er trykket på havnen

Vestas vil skære medarbejderstaben på fabrikken i Ringkøbing ned med 90 medarbejdere. Arkivfoto: Jørgen Kirk
- Selv om det altid er en svær situation, vil vi gøre alt, hvad der står i vores magt, for at hjælpe vores kollegaer, siger fællestillidsmand Michael Abildgaard.

Ringkøbing: Michael Abildgaard er fællestillidsmand for de omkring 4000 Vestas-medarbejdere i Danmark.

Selv om det ikke er første gang, at han skal sidde med i den type forhandlinger, der skal i gang efter Vestas' udmelding om fyring af 90 medarbejdere i nacellemontagen på havnen i Ringkøbing, vil den form for nyhed altid ramme hårdt.

- Det er en utrolig kedelig nyhed, og der har været og er selvfølgelig stadig en trykket stemning på fabrikken i Ringkøbing, siger Michael Abildgaard.

Fællestillidsmanden slår fast, at alle muligheder for at hjælpe de medarbejdere, der bliver afskediget, skal afprøves, når det forhandlingsudvalg, der bliver nedsat, skal mødes til reelle forhandlinger i næste uge.

- Selv om det altid er en svær situation, vil vi gøre alt, hvad der står i vores magt, for at hjælpe vores kollegaer, siger fællestillidsmanden.

Blandt et af målene er at få tallet på 90 afskedigelser bragt ned og eventuelt flytte medarbejderne internt til andre Vestas-fabrikker.

- Vi vil kigge hele vejen rundt for at hjælpe mest muligt. Det kan være alt fra omplacering internt til at hjælpe med at finde et job uden for Vestas, lige som efteruddannelse er en mulighed, fortæller Michael Abildgaard.

Vestas har i øjeblikket 530 ansatte på fabrikken i Ringkøbing. I alt er der ansat 640 medarbejdere i Ringkøbing, og det er inklusive HR, Finance, Transport and Planning og R&D.

Vestas har tidligere på dagen oplyst, at afskedigelserne udelukkende kommer til at ramme fabrikken i Ringkøbing.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Sommerhusejer om paragraf 3-sagen: Det er en ommer, Hans Østergård

Læserbrev: Kære Hans Østergaard. Det er en lang forklaring, du giver i Dagbladet lørdag i sommerhussagen. Du kunne have udtrykt dig meget mere enkelt: UNDSKYLD! Undskyld for at Ringkøbing-Skjern Kommune alias Naturens Rige har forårsaget naturødelæggelser i et hidtil helt uset omfang. Undskyld fordi kommunen ikke på trods af advarselssignaler fra Ringkjøbing Amt, fra afgørelser i klagenævn mv. har forstået lovgivningen. Undskyld til de etablerede husejere, der gennem årerne har klaget til kommunen over nye ulovlige bebyggelser, men er blevet afvist. Undskyld til amtet for at påstå at den har et medansvar. Undskyld til Miljøministeriet for helt uden grundlag at misbruge et svarbrev fra 1994 fra ministeriet som forklaring på ulovlighederne. Og måske også undskyld til undertegnede, der henvendte sig personligt til dig (husker du ikke korrespondancen, kan den læses på www.bcinternational.dk/RKSK/brev-til-borgmesteren.pdf) om sagen i februar 2019, uden at jeg på noget tidspunkt efterfølgende har modtaget svar på min henvendelse. Hvis du havde læst min seneste redegørelse, Prøvelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes Baggrundsnotat, som også er tilgået kommunen, så ville du vide, at dit læserbrev indeholder bunker af fejlagtige påstande og faktuelle fejl (Notatet ses på www.bcinternatioinal.dk/RKSK/notat.pdf). Ringkjøbing Amt har ikke på noget tidspunkt givet den opfattelse, at Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke skulle finde anvendelse i de pågældende sommerhusområder. Tværtimod, hvilket der foreligger dokumentation for i min prøvelse af kommunens baggrundsnotat. Måtte man håbe, at der fortsat er personer fra det tidligere amt, der kan bevidne dette. Det fremgår ligeledes, at det brev, du henviser til fra Miljøministeriet, intet udtrykker, der giver belæg for de påstande, der fremføres om ministeriets rolle i sagen. Når ministeriet i en sag om kystbeskyttelse af kommunen får den opfattelse at 50 % af kommunens sommerhuse ligger i landzone er det helt naturligt at henstille til kommunen, at disse områder overgår til sommerhusområder, som det er meningen med zoneopdelingen. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke ved en sådan ændring stadig skal tages hensyn til beskyttelse af eventuelle §3 områder. Miljøministeriets brev siger intet, der kan opfattes anderledes. Du kalder de 11 områder for allerede ”rigt udbyggede sommerhusområder”. Efter kommunens egne oplysninger er der efterfølgende gennemført 596 ulovlige byggesager ud af i alt 750 ejendomme i disse områder. Det kræver vist en nærmere forklaring for at kunne opfattes som en bagatelagtig byggeaktivitet i områder, hvor der ikke må foretages nogen form for tilstandsændring. Hvis du havde læst nogle af Klagenævnets afgørelser, ville du vide, at også carporte, udhuse mv. opfattes som en tilstandsændring, der ikke kan gives dispensation til. Naturbeskyttelsesloven og de tilhørende vejledninger definerer meget klart, hvilke områder der er omfattet af loven. Og det fremgår tydeligt af utallige afgørelser gennem årerne fra Klagenævn, hvad konsekvensen er, hvis loven ikke overholdes. Afgørelser der også tilgår kommunen, uden at den tilsyneladende har interesseret sig for sagen. Hvis kommunen ikke læser det lovstof, den er sat til at forvalte, eller ikke forstår indholdet, kan det næppe henregnes under begrebet ”at være i god tro”. Det oplyses, at kommunen nu selv har forklaret sig til ministerierne efter at Danmarks Naturfredningsforening har rettet henvendelse til såvel miljøministeren som erhvervsministeren i sagen. Hvis denne forklaring bygger på de samme fejlagtige oplysninger om Ringkøbing Amt og Miljøministeriets påståede roller, skal det henstilles til kommunen at korrigere dette for at undgå at blive aldeles miskrediteret hos de statslige myndigheder. Der er i den foreliggende sag brug for alt andet end at fremstå utroværdig.

Annonce