Tarm

Få tilskud fra staten: Sådan planter du skov

Staten yder op til 32.000 kroner per hektar nyplantet skov. Arkivfoto

Staten giver tilskud til at plante din nye skov

Ringkøbing-Skjern: Staten vil gerne have mere skov i Danmark og samtidig forbedre vandmiljøet og naturen. Derfor bliver der givet tilskud til rejsning af skov, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved at reducere udledning af kvælstof til søer og fjorde.

Private ejere af landbrugsjord med arealer over to hektar kan søge. Er skoven etableret med tilskud, skal den forblive skov i al fremtid.

Kommunen og det lokale museum skal give tilladelse. Kommunerne har lavet kort med områder, hvor skovrejsning er ønsket og områder hvor skovrejsning er uønsket. Muligvis vil det lokale museum undersøge arealet, inden det bliver tilplantet, for at se om der er spor fra vores forfædre.

Staten giver op til 32.000 kroner per hektar til at plante løvskov og skovbryn, mens der gives 16.000 kroner per hektar til at plante nåleskov. Beløbene skal dække klargøring af jorden, planter og plantning.

Der gives også tilskud til opsætning af vildthegn omkring den nye skov.

Der skal plantes 4.000 løvtræer per hektar eller 2.800 nåletræer.

Der er i 2019 afsat 35 millioner kroner til tilskud til skovrejsning. I de senere år har tilskuddet ikke kunne dække alle ansøgninger, derfor bliver ansøgninger prioriteret. De arealer, der giver den største kvælstofreduktion og arealer ovenpå drikkevandsinteresser, bliver prioriteret.

0/0
Tarm

Forfatterpar er klar med næste bind i vikingetrilogi

112

Ung mand stoppet påvirket og uden kørekort - vennen blev også sigtet

Tarm

Konfirmation i Hoven Kirke søndag d. 28. april klokken 11.00

112

Familiefar havde to kilo hash i skabet

112

Fritidshus lettet for mange dyre stole

Tarm

Lønborg Kirke

Tarm

Konfirmation i Tarm Kirke lørdag d. 27. april

112

Endnu en markbrand - politiet advarer igen mod tørke