Skjern

EUX ønsker flere studerende

Kjeld Kargo Fisker og Susette Rabjerg glæder sig til, at uddannelserne samles et sted. Foto: Sebastian Engelberth Hansen

Alle EUX-uddannelser i Skjern flytter under samme tag. Håbet er at skaffe flere studerende og en fast lærerstab.

Skjern: En studentereksamen med en erhvervsuddannelse oven i hatten, en erhvervsuddannelse med studentereksamen eller slet og ret en erhvervsfaglig studentereksamen. EUX kan kaldes lidt af hvert, men torsdag stod det altså klart, at de første håndværkere fra Skjern Tekniske Skole fik EUX-studenterhuen på.

Seks smede og fem automekanikere kan nu kalde sig for færdiguddannede EUX'ere, når deres lærlingetid om en eller to måneder udløber.

Siden det første hold begyndte på Skjern Tekniske Skole i 2014, er det lykkedes for teknisk skole at tiltrække flere studerende til EUX-uddannelsen. I det nye skoleår er der 25 førsteårsstuderende. Da det kuld, som har fået huen på, begyndte, var de kun 14.

På Skjern Tekniske Skole kan man uddanne sig til EUX-smed og EUX-mekaniker. Hvis man ønsker at tage en EUX som eksempelvis elektriker eller konditor, kan man tage det første år af uddannelsen i Skjern. Det betyder, at omtrent halvdelen af de elever, der tager det første år på EUX på Skjern Tekniske Skole, skal skifte skole efter et år.

Derfor er de fleste klasser med EUX-smede og EUX-mekanikere på samlet set mellem 10 og 15 elever efter det første år.

- Kunne vi have en hel klasse med smede og en klasse med mekanikere, ville det jo være drømmescenariet. Det er bare ikke gået megastærkt, men jeg tror stadig på, at vi vil se flere, der tager den her vej. Når vi er ude at fortælle i 8. klasse, møder vi stadig unge og forældre, som ikke helt er klar over, hvad EUX er. Derfor vi glade for, at vi har fået de første studenter. Så kan vi vise byen og hele Ringkøbing-Skjern Kommune, at EUX-studerende findes på det tekniske område, siger teamleder for de tekniske EUX-uddannelser i Skjern Susette Rabjerg.

Nu når de første EUX'ere fra Skjern Tekniske Skole har fået huen på, kan Susette Rabjerg trods alt se tilbage på godt og vel fire år med succes. For EUX'erne på Skjern Tekniske Skole klarer sig bedre end landsgennemsnittet, når man måler på, hvor mange der gennemfører, hvor mange der har en læreplads, og hvor mange der tager en EUX sammenlignet med en klassisk erhvervsuddannelse.

Sådan er EUX-uddannelserne opbygget

Den merkantile EUX, EUX-business, varer fire år. Den er bygget op med først to års adgangsgivende gymnasieskolegang efterfulgt af to års praktik i en offentlig eller privat virksomhed inden for handel eller kontor. Efter de to første år får de studerende en studenterhue, som de kan bruge til at læse videre med. Det kan de også gøre i stedet for at gå i praktik.På Skjern Tekniske Skole kan man færdiggøre to håndværksmæssige EUX-uddannelser, EUX-smed og EUX-mekaniker. De tager fem år.

Uddannelserne er bygget op med et års grundforløb på skolen. Her har man skiftevis boglige fag og værkstedsfag. Herefter følger hovedforløbet, hvor de studerende skiftes til at være 20 uger i skole og 20 uger i lære.

En EUX-håndværker har 91,6 uge i skole, mens en klassisk håndværker har 59 uger. En EUX-håndværker har 142,4 uger ude i virksomheden, mens en almindelig håndværker har 149 uger.

Ny rektor og nye lokaler

Teknisk skoles naboer på handelsskolen har tidligere på året også udklækket deres første EUX-student. For på handelsskolen kan man læse en EUX inden for detail eller kontor, EUX-business. Nu er det planen, at alle EUX-uddannelser, hvad enten de er tekniske eller merkantile, skal flytte under samme tag. Måske allerede til august.

For her bliver Kjeld Kargo Fisker rektor for erhvervsuddannelserne, 10. klasse og EUX-uddannelserne i Skjern.

- Vi er meget spændte på, hvor vi skal være henne, siger Kjeld Kargo Fisker.

For både de tekniske og merkantile EUX-uddannelser gælder det, at man håber på, det kan give nogle fordele at rykke under samme tag. Og at man kan tiltrække flere studerende.

En af udfordringerne har før været, at EUX-lærerne ikke har haft ret mange timer på EUX, så de har også undervist på handelsgymnasiet, HHX, eller det tekniske gymnasium, HTX. Det har betydet, at nogle EUX-uddannelser har oplevet at have mange forskellige lærere.

- Vi vil fremover have en forholdsvis fast lærerstab omkring EUX. Udfordringen er, at der i nogle af fagene er få timer, så man ikke kan have en fuldtidsansat lærer til det. Det kunne være i fag som fysik, kemi eller i erhvervsjura, siger Kjeld Kargo Fisker.

Skal lære af hinanden

Oven i en mere fast lærerstab håber EUX-uddannelserne, at de bedre kan lære af hinanden ved at flytte sammen.

Kjeld Kargo Fisker roser de tekniske EUX-uddannelser for at være gode til at holde kontakt til lærepladserne. Det er noget, de merkantile EUX-uddannelser bliver nødt til at dyrke noget mere.

For nogle unge sidder stadig med fornemmelsen af, at man med en EUX-kontoruddannelse uddanner sig til at sidde på et lille kontor med en skrivemaskine. I virkeligheden kan man blive alt fra lægesekretær til speditør og arbejde i alt fra kommune til en international virksomhed, hvor man opdaterer hjemmesider eller har udenlandske kunder.

Hvis man bruger mere tid på at præsentere virksomheder og studerende for hinanden, vil det kunne skabe et mere retvisende billede, mener den kommende EUX-rektor.

- En 16-årig, der skal forestille sig, hvad kontoruddannelsen er, ved det ikke. Det kan jo være alt, men de kan godt forestille sig, det er noget kedeligt noget. Det behøver det bestemt ikke at være, siger Kjeld Kargo Fisker.

0/0
Skjern

Erhvervsrådet vil med ny fælles portal styrke det vestjyske fødevareerhverv

112

Landmand fik stjålet GPS til 120.000 kroner

112

To biler stødte sammen ved Lemkrydset på Ringkøbingvej

112

Vorgod Kirke ramt af tyverier

112

Tyveknægte forsøgte at bryde ind i varebil i Skjern

Skjern For abonnenter

Bent Ingemann Hansen forsvandt uden farvel: Det uløste mysterium om en far, der blev væk

Skjern For abonnenter

Kevin og Alice bestilte et vennepar, da de rykkede til Skjern: Velkomstvenner har taget godt hånd om os