Annonce
Debat

Et grønt lys til kystnære havvindmøller - men det burde være rødt

Vesterhavet. Foto: Gudrun Pedersen

Løbet er nok kørt med Energiklagenævnets afvisning af de indgivne klager mod etablering af Vesterhav syd, indgivet af foreningen Stop Vesterhav Syd med flere. Men hvor er lovgivningen i forhold til, at projekter som f.eks. kystnære havvindmøller virker ødelæggende på land?

Tilsyneladende er der ingen lovgivning at holde sig til. Men det kan synes fatalt, at der i begge VVM-redegørelser og ikke mindst meget klart i den sidste VVM-redegørelse for miljødelen, hvori der med klar skrift står, ”der vil være en væsentlig påvirkning af Holmsland Klittange fra Hvide Sande til Søndervig/Hovvig”. Det er altså en væsentlighedsvurdering, der siger dette. Dette bør medføre at der skal laves en konsekvensvurdering af påvirkningen af beskyttede arter og naturtyper og vel også af huspriser. Taksationskommissionen har endnu ikke været rundt hos de sommerhusejere, der har søgt om erstatning for eventuelt tab ved salg af sommerhuset. Det ovenforstående er både Energistyrelsen og Energiklagenævnet klar over. Men alligevel giver man projektet grønt lys.

Den 9. juli 2021 fik jeg som formand tilsendt afslaget på vore klage fra Energiklagenævnet. 61 sider, heraf 10 sider med lovtekst.

Annonce

Vore klager: Det væsentligste som vi klager over, nemlig påvirkning af landskab og visuelle forhold, er både Energistyrelsen og Energiklagenævnet enig i. Jeg citerer fra VVM-redegørelsen:

Det fremgår af begrundelsen for Energistyrelsens afgørelse, altså godkendelse, at styrelsen, for så vidt angår projektets visuelle påvirkning, kystlandskab, rekreativ anvendelse og kulturarv, har vurderet, at projektet vil medføre en væsentlig visuel påvirkning, idet møllerne ved frit udsyn fra kysten og i det umiddelbare kystlandskab må forventes at kunne være fremtrædende elementer. Styrelsen vurderer endvidere, at projektet vil kunne opleves som en forstyrrelse af landskabet og oplevelsesværdien, hvor udsigten ud over havet i dag ikke er forstyrret af faste tekniske anlæg, en vurderer styrelsen, at projektets visuelle påvirkning vil kunne få betydning for den rekreative oplevelse i området, og at det vil kunne have betydning for oplevelsen af kulturarven, eksempelvis ved Nr. Lyngvig Fyr.

Energistyrelsen vurderer imidlertid, at miljøpåvirkningerne ikke er af en sådan karakter, at der ikke kan meddeles tilladelse til projektet. De skriver: Styrelsen lægger i den forbindelse til grund, at der ikke er regler, der regulerer den visuelle eller landskabelige påvirkning fra projekter på havet, som eksempelvis naturbeskyttelsesloven eller planlovens bestemmelser om hhv. beskyttelseslinjer og kystnærhedszone. Desuden lægges der i afgørelsen vægt på, at placeringen af de kystnære havvindmølleparker, minimusafstanden til kysten og størrelsen af havvindmølleparken er politisk besluttet.

Vi kan fastslå, at der er ingen regler for, hvor meget en kystnær havvindmøllepark visuelt må forurene en kyststrækning. Og i øvrigt kan man som undskyldning for projektet tilføje, at det er politisk besluttet.

Af miljøkonsekvensrapporten fremgår det, at det vurderes på baggrund af projektets udbredelse, intensitet og levetid på 25 år, at projektet vil medføre en væsentlig visuel påvirkning om dagen set fra stranden og toppen af de højeste klitter i mellemzonen, 13 – 28 km fra land.

Energiklagenævnet konkluderer så: Energiklagenævnet lægger i deres afgørelse vægt på, at der i miljøkonsekvensrapporten er vurderet, at vindmøllerne vil være synlige fra alle zoner, og at projektet vil påvirke udsigten i landskabet. Og det fremgår, at projektet vil medføre en visuel påvirkning i mere eller mindre omfang fra stort set alle dele af landskabet. Videre vurderes det, at projektet i mellemzonen, 13 – 28 km fra land, medfører en væsentlig og høj visuel påvirkning set fra stranden og fra toppen af de højeste klitter.

Så yderligere skriver Energiklagenævnet: Miljøvurderingsreglerne regulerer ikke eller sætter grænser for, hvad en myndighed kan beslutte. Eventuelle begrænsninger for anlæg på søterritoriet eller begrænsninger i niveauet for tilladelige miljøpåvirkninger følger af eventuel anden særlovgivning. I særlovgivningen findes der ikke grænseværdier for omfanget af et projekts visuelle påvirkning. – Derfor må Energiklagenævnet give afslag på vores klage.

Vi har regler og love for alt, - næsten. Men for ovennævnte ikke. Det kan ikke passe, hvor er alle de andre som mener, at de beskytter naturen, f.eks. DN.

Et kort resume:

August 2012: En tidligere Borgmester og Havnedirektørs meget ihærdige arbejde for placering af Vesterhav Syd er lykkedes. Ca. 4000 sommerhusejeres protester blev fejet af bordet. At disse betaler ca. 30 pct. af Ringkøbing-Skjern Kommunes grundskatter, har ingen betydning. Der vil komme masser af arbejdspladser til Hvide Sande og endnu flere turister vil strømme til mener man,- mon?

Nov. 2016 : Et bredt flertal på Christiansborg vedtager Vesterhav Syd og – Nord. De Konservative var i løbet af sommeren blevet ”så – så” grønne. Så dem kan vi takke for, at møllerne nu kommer.

Dec. 2018: 2018: To Grundejerforeninger for sommerhusejere på Holmsland Klit og Sammenslutningen af Sommerhus-grundejerforeninger på Holmsland Klit får ret i deres klage til Energiklagenævnet. VVM-redegørelsen tilbagevises for Vesterhav Syd, hvad angår miljødelen.

Dec.2020: Vattenfall får igen etableringstilladelse.

Jan. 2021: Vi klager fra Foreningen Stop Vesterhav Syd over fortsat manglende hensyn til miljø og visuelle gener.

9. juli 2012: Vi får afslag fra Energiklagenævnet på vores klage sammen med andre klageberettigede.


Hvis de nu støder på en rødlistet fisk, kunne projektet måske stoppes. Vi mennesker kan i hvert fald tilsyneladende ikke, når et projekt er politisk besluttet. Fejl indrømmes ikke.


Alt imens har vi her i kommunen haft en kommunalbestyrelse, som ønsker vindmøller placeret overalt, såvel på land som på havet, koste hvad det vil. At man ikke i eksemplet her enstemmigt har sagt fra for længst og sagt mindst 20 km ud på havet med møllerne, er uforståeligt.

Nu er Vattenfall i gang med at undersøge havbunden for miner med videre, der hvor møllerne skal placeres til en kystnær havvindmøllepark, som tiden for længst er løbet fra. Men hvis de nu støder på en rødlistet fisk, kunne projektet måske stoppes. Vi mennesker kan i hvert fald tilsyneladende ikke, når et projekt er politisk besluttet. Fejl indrømmes ikke.

Jens Kirk formand for Stop Vesterhav Syd. Tidligere medlem af Folketinget for Venstre. Foto: Mads Dalegaard
Annonce
Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Hvis stormfloden kommer: Sådan vil beredskabet sikre borgernes liv, lemmer og ejendom

Danmark

Torsdagens coronatal: Syv færre indlagt det seneste døgn

Annonce
Annonce
Annonce
Ringkøbing

Træskulptører arbejder uden værnemidler: - Vi opfordrer til det, men i sidste ende vælger de selv

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Patienter må blive hos lægerne på Søibergsvej: Ingen tvinges til lægeskift, skønt ny praksis er på vej

Ringkøbing-Skjern

Se billederne af det trælse, smukke sommervejr: Vilde skyer over Vestjylland

Ringkøbing

Corona-krisen har ramt teltudlejnings-firma hårdt - 2021 tegner til at blive en smule bedre

Tarm For abonnenter

Mere mystik på det forladte hotel i Lyne: Kunde politianmelder mulig snyd med værelsesudlejning

Danmark

Her er de nyeste corona-tal søndag: 497 nye smittetilfælde

Debat For abonnenter

Meningsmager og mor til autist: Autist er noget, man er

Vestjylland

58-årig kvinde nægter sig skyldig i sin mands død: Kan ikke forstå at hendes promille skulle have været så høj

Sport

Mens du sov: Misser dansk OL-medalje med 15 hundrededele

Ringkøbing-Skjern

Se video: Træskulptører kæmper mod regn og blæst på havnen i Ringkøbing

Hvide Sande For abonnenter

Honza og Veronika har fundet lykken på vestkysten: Tjekkiske caféejere har nu også en strandbar

Skjern

Poul viser vej i Skjern Enge: Her mangler kun giraffer og elefanter - ellers kunne det lige så godt have været Afrika

Annonce