Annonce
Ringkøbing-Skjern

Bedre boforhold og flere arbejdspladdser: Erhvervsminister afleverer 30 millioner mere til lokale initiativer

Simon Kollerup havde flere LAG-midler med, da han mandag besøgte Vestjylland. Foto: Morten Stricker
Forhøjelsen af puljen til LAG-midler kommer også til at gavne lokale projekter, siger næstformand i LAG Ringkøbing-Skjern Lemvig.

Vestjylland: Der er udsigt til, at der kommer flere penge til lokale initiativer, der kan sikre bedre boforhold og arbejdspladser i lokalområderne.

Mandag eftermiddag var erhvervsminister Simon Kollerup (S) på besøg på Hornvarefabrikken i Bøvlingbjerg, og her havde han yderligere 30 millioner kroner med til at finansiere LAG-midlerne. Dermed er der nu 90 millioner kroner på landsplan til de 26 LAG-grupper at gøre godt med.

Den ekstra pose penge kommer også til at dryppe ud over LAG Ringkøbing-Skjern Lemvig, der dækker de to kommuner. Og det glæder næstformanden for LAG Ringkøbing-Skjern Lemvig, Ove Damgaard.

- Det er dejligt at se, at midlerne allerede til næste år er faldet på plads. Der har været projekter og ansøgninger, som vi har været nødt til at sige nej til, da der ikke har været penge til dem, og det er en træls beslutning hver gang, siger han.

I den seneste periode har LAG Ringkøbing-Skjern Lemvig modtaget i alt 135 ansøgninger om støtte til forskellige projekter, der enten har været med til at skabe nye virksomheder eller for forskønne området.

Af de to millioner kroner, der er blevet delt ud i den seneste ansøgningsrunde, er de 1,4 millioner kroner gået til Lemvig, mens Ringkøbing-Skjern har fået omkring 400.000 kroner. Tidligere har fordelingen i de to kommuner været omkring ligelig, siger Ove Damgaard.

Det hænger dog sammen med, at flere projekter i Lemvig har været iværksætterprojekter, der kan støttes med op til 50 procent, mens hovedparten af projekterne i Ringkøbing-Skjern har været for at skabe bedre livsvilkår, og her støtter LAG kun med op til 30 procent.

- LAG-midlerne er en god startkapital, så iværksættere kan gå i banken og sige, at der er en tro på projektet, siger Ove Damgaard og peger blandt andet på kulturmødestedet 18B i Harboøre og Vesterhavsmost i No som to af de tiltage, der har haft gavn af LAG-midlerne.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Politisk opbakning til Sommerfuglen skyldes stedets kvaliteter

Læserbrev: Sommerfuglen er kommunes nye fritidstilbud til børn og unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Kongstanken er at have ét lokalt fritidstilbud af høj pædagogisk kvalitet i stedet for at benytte aflastningspladser på forskellige institutioner i egen og andre kommuner. Jeg er citeret i Dagbladet søndag for at sige, at den politiske opbakning til Sommerfuglen skyldes behovet for at få stedet fyldt op. Det er en udtalelse, der taget ud af en sammenhæng. Den politiske opbakning til Sommerfuglen hænger helt og aldeles sammen med tilbuddets kvaliteter. Børn med funktionsnedsættelser har svært ved at finde fritidsaktiviteter, der kan rumme deres udfordringer, og det begrænser muligheden for at knytte venskaber. Børnene på Sommerfuglen går typisk på specialskole, og det betyder, at de fleste går i skole og skaber relationer uden for deres nærmiljø. Med Sommerfuglen prioriterer vi, helt i tråd med børne- og familiepolitikken, at give børn og unge med særlige behov mulighed for at dyrke fritidsinteresser og danne trygge og nære relationer med andre børn i kommunen. Relationer de kan bygge videre på gennem deres opvækst, så Sommerfuglen bidrager til ambitionen om at skabe gode overgange fra børneområdet til voksenområdet. Politisk har vi besluttet, at Sommerfuglen som udgangspunkt er kommunens tilbud, med mindre der er faglige begrundelser for noget andet. Det har vi, fordi det er et godt tilbud, og fordi målsætningen om at skabe relationer mellem børn og unge på tværs af kommunen fordrer, at de er sammen. Jeg forstår godt, at det kan være en stor mundfuld for børn, unge og forældre at skulle flytte fra et sted, de kender og er glade for. Men jeg ved også, at de børn og unge, der er begyndt i Sommerfuglen, er glade for og trygge ved det. Der er foretaget en faglig vurdering af, hvorvidt hvert enkelt barns behov kan rummes i Sommerfuglen. I de tilfælde hvor det modsatte er konklusionen, er der fortsat et alternativt tilbud. Jeg forstår også godt, at de institutioner, kommunen hidtil har købt pladser hos, er kede af at miste børn. Men i denne sammenhæng er vores opgave som kommune først og fremmest at give børn og unge med særlige behov de samme muligheder, som andre børn og unge i kommunen. Det er klart, at dialogen med de berørte familier og institutioner skal foregå på en god og respektfuld måde. Når vi hører, at det ikke er oplevelsen alle steder, er der naturligvis grund til at vurdere, om vi kunne have gjort det anderledes. Det er i øvrigt helt almindelig praksis.

Annonce