Annonce
Erhverv 112

Erhverv 112: Hvad er faste omkostninger i hjælpepakkernes forstand?

Morten Trap Olesen, senior partner og statsaut. revisor, BDO. Pressefoto
Morten Trap Olesen, senior partner og statsaut. revisor, BDO svarer på et spørgsmål til avisens hotline - Erhverv 112 - fra en mindre vognmandsvirksomhed i Norddjurs.

Spørgsmål fra vognmand i Norddjurs

Spørgsmål: Han er ansat hos hende, som ægtefælle med lønaftale, i en vognmandsvirksomhed. Hvilke muligheder er der for økonomisk hjælp via hjælpepakkerne?

Svar fra Morten Trap Olesen, senior partner og statsaut. revisor, BDO - 3. april:

Som indehavere af en virksomhed med ikke mere end 10 fuldtidsansatte bør spørgsmålsstilleren kunne få en kompensation på 23.000 kroner pr. måned i tre måneder, hvis omsætningen falder med mindst 30 procent som følge af covid-19. Adgangen til at søge åbnede 1. april 2020.

Selvom ordningen om en sådan hjælpepakke er knyttet op på et fald i omsætningen, har den ikke til formål at dække omsætningstabet som sådan, men er mere en sikring af en personlig indkomst til indehaveren. Ordningen dækker et fald i omsætningen i perioden 9. marts–8. juni. Altså i en periode på 13 uger.

En betingelse er, at den tidligere omsætning har været på over 10.000 kroner i snit. Ligeledes er det en betingelse, at man ejer minimum 25 procent af virksomheden, og at man arbejder i den.

Vi forventer, at både selvstændige – det vil sige indehavere af personligt ejede virksomheder – og selskaber (IVS, ApS, A/S) med ikke over 10 fuldtidsansatte vil kunne søge. Også freelancere uden CVR-nr. kan opnå kompensation, hvis de i 2019 har haft en B-indkomst på mindst 120.000 kroner.

Der er pr. 1. april åbnet for ansøgninger via virksomhedsguiden.dk.

Herudover vil vi vurdere, at der nok også kan gøres brug af hjælpepakken ’kompensationsordning for faste udgifter’. Her gælder det: Virksomheder, som mister mere end 40 procent af deres omsætning som følge af covid-19, kan søge om tilskud til dækning af deres faste udgifter i perioden 9. marts–8. juni 2020.

Jo større fald i omsætningen, jo større tilskud. Adgangen til ansøgning forventes at åbne i uge 15.

Ordningen med tilskud til dækning af faste udgifter er rettet mod de hårdest ramte virksomheder. Dem, som i en periode mister mellem 40 og 100 procent af deres omsætning.

Hvor stort et tilskud?

Tilskuddet udgør følgende andel af udgifterne:

• 100 procent, hvis virksomheden ved bekendtgørelse eller lignende er påbudt lukket og ikke har haft nogen omsætning. En lukket restaurant, der har solgt take-away, og en lukket detailbutik, der har haft net-salg, er således ikke berettiget til 100 procent kompensation.

• 80 procent ved en omsætningsnedgang over 80 procent

• 50 procent ved en omsætningsnedgang på 60–80 procent

• 25 procent ved en omsætningsnedgang på 40–60 procent

Loft og minimum:

Den maksimale kompensation udgør 60 mio. kroner pr. virksomheder. I koncerner med flere selskaber gælder loftet for hvert enkelt selskab, og de skal ansøge hver for sig. Der kan ikke søges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 25.000 kroner i perioden.

Hvilke udgifter?

Begrebet ”faste udgifter” omfatter blandt andet

1. Husleje

2. Leje og leasingomkostninger

3. Udgifter til nødvendig vedligeholdelse af anlægsaktiver og lejede aktiver

4. Omkostninger til el, vand, varme og rengøring

5. Ejendomsskatter

6. Licenser til anvendelse af software

7. Forsikringer, abonnementer samt øvrige faste udgifter

8. Renter og gebyrer

9. Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver

10. Nedskrivninger på letfordærvelige varer og på fersk kød, der nedfryses

Udgifter, som ikke kompenseres, omfatter blandt andet

1. Varekøb (vareforbrug)

2. Lønninger (dækkes i stedet efter ordningen med lønkompensation)

3. Salgs- og marketingomkostninger

4. Fragtomkostninger

5. Tab på debitorer

6. Afdrag på gæld

7. Køb af anlægsaktiver

8. Større renoveringer af anlægsaktiver

9. Hensættelser og værdireguleringer

10. Indkomstskatter

Dokumentation:

I forbindelse med ansøgningen skal der afgives en tro og love-erklæring om forventningerne til omsætningsnedgangen. Ansøgningen skal desuden vedlægges en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor, dels om virksomhedens realiserede omsætning i sammenligningsperioden og dels om størrelsen af virksomhedens faste udgifter i perioden 1. december 2019 – 29. februar 2020 eller – i særlige tilfælde – en senere periode.

Hvis ansøgningen om kompensation imødekommes, vil 80 procent af udgiften til revisorbistand – dog højst et beløb på 16.000 kroner svarende til et revisorhonorar på 20.000 kroner excl. moms – blive godtgjort.

Efter periodens løb vil der skulle indsendes en opgørelse over den faktiske omsætningsnedgang og de faktiske udgifter. Viser det sig i denne forbindelse, at virksomheden har fået udbetalt en for lille kompensation, ville der blive udbetalt et yderligere beløb. Omvendt vil virksomheden skulle tilbagebetale et eventuelt for stort udbetalt kompensationsbeløb.

Erhverv 112 er vejledende

Kommentarer i forbindelse med henvendelse til Erhverv112 - under Jysk Fynske Medier - er alene beregnet til at give en generel vejledning til spørgerens eget brug.

Vi tager forbehold for jævnlige ændringer i love, regler, forordninger, hjælpepakker og de naturligt forekommende farer som følge af elektronisk kommunikation. Af samme årsag fremgår svardatoen i teksten.

Derfor afgives kommentarerne ud fra den forståelse, at Jysk Fynske Medier, og de øvrigt til Erhverv112 medvirkende parter, ikke herved yder juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning eller tjenesteydelse.

Før der træffes nogen beslutninger eller forholdsregler, bør De derfor rådføre Dem med deres sædvanlige rådgivere eller søge egentlig og konkret rådgivning hos de rådgivere som bistår Jysk Fynske Medier i forbindelse med Erhverv112.

Erhverv 112

Erhverv 112 er Jysk Fynske Mediers hotline for lokale virksomheder, der er trængte på grund af coronakrisen.


Hotlinen giver mulighed for at få gratis sparring, hjælp og søge gode råd til alt om finansiering, kommunikation, markedsføring og meget mere.


Stil dit spørgsmål til os på mailen erhverv112@jfmedier.dk eller ring til os på telefon 63 45 22 00 på hverdage i tidsrummet 8-16.


Du kan også bruge spørgemodulet nederst i artiklen her.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce