Annonce
Udland

Tyrkiets præsident truer med total gengældelse i Syrien

Khalil Ashawi/Reuters
Den tyrkiske leder siger, at der kan blive tale om luftangreb, hvis flere tyrkiske soldater såres i Syrien.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger, at Tyrkiet ikke vil tolerere flere krænkelser i Syrien.

Annonce

- Hvis yderligere blot én tyrkisk soldat bliver såret i den syriske provins Idlib, så vil Tyrkiets styrker slå til mod syriske soldater alle steder, de ser dem, siger han og understreger, at det vil ske på trods af en aftale, der blev indgået med Syrien i Sotji i Rusland.

Erdogan siger, at Tyrkiet vil gøre "alt, hvad der er nødvendigt" for at tvinge syriske styrker tilbage fra Idlib.

Erdogan fremsatte advarslerne til Syrien ved et regeringsmøde i Ankara onsdag.

Den tyrkiske leder siger, at tyrkisk gengældelse, hvis flere tyrkiske soldater såres, også vil indebære luftangreb.

Den tyrkiske leder beskylder samtidig russiske styrker for at have begået en massakre i Idlib.

Mindst 12 civile blev dræbt ved luftangreb i Idlib tirsdag ifølge overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Styret i Kreml oplyser samtidig, at Erdogan har talt i telefon med den russiske præsident, Vladimir Putin, om udviklingen i Idlib.

Russerne oplyser, at Erdogan og Putin er enige om at gennemføre foranstaltninger i Syrien, og at de to lande forbliver i kontakt om udviklingen.

I en officiel russisk erklæring hedder det, at "Putin og Erdogan er enige om en fuld implementering af Syrien-aftale". En tyrkisk delegation var onsdag på vej til Moskva igen.

Der er indgået en række aftaler i Sotji ved Sortehavet ved møder mellem Rusland, Syren, Tyrkiet og Iran. En af de mest betydningsfulde blev underskrevet tilbage i 2018.

Tyrkiet sagde tirsdag, at 51 syriske soldater var blevet dræbt i det nordvestlige Syrien, da tyrkisk-støttede oprørere svarede igen på syriske regeringsstyrkers angreb på en af de sidste oprørsenklaver.

Oprørerne er en blanding af islamister og nationalistiske grupper, som har fundet sammen efter tidligere at have været rivaler.

Under tirsdagens kampe vandt de syriske regeringsstyrker kontrol over en af de vigtigste veje mellem storbyerne Aleppo og Damaskus.

Der kom samtidig meldinger om, at en helikopter fra det syriske militær er styrtet ned sydøst for Idlib efter at være blevet ramt af antiluftskyts fra oprørere.

Tyrkiet støtter nogle af de oprørsgrupper, der i Idlib kæmper mod den syriske regering. Tyrkerne har oprettet en række observationsposter i provinsen.

Tyrkiet huser 3,6 millioner syriske flygtninge og siger, at landet ikke kan tage imod flere. Nye flygtningestrømme fra Idlib vil blive holdt tilbage dér, og tyrkisk militær vil forblive i Idlib, lyder det.

Tyskland gav onsdag 300 millioner kroner til støtte for flygtningene i Idlib.

/ritzau/Reuters

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Beklageligt men vigtigt: Danmarks Naturfredningsforening demonstrerer ikke sin magt

Læserbrev: I Dagbladet lørdag den 22. februar bliver Danmarks Naturfredningsforening beskyldt for at demonstrere sin magt af en vred Leif K. Christensen. Til det er der kun at sige, at DN ikke har magt til bestemme noget som helst. Det har myndighederne, og sådan skal det være i en liberal demokratisk retsstat som den danske. DN har derimod som frivillig NGO ret til på lige fod med andre frivillige i civilsamfundet at bidrage til, at borgere og myndigheder sørger for at passe så godt som muligt på miljøet og den natur, som er vores fælles værdier. Men DN bestemmer ikke, om disse værdier bliver beskyttet eller ødelagt. Det er den enkelte borgers, grundejers og myndighedernes ansvar. Hvorfor rette sin vrede mod DN, når problemerne skyldes lovgivning, som Folketinget finder nødvendig, og myndighedernes administration af de givne lovbestemmelser? Hvorfor ikke sætte pris på, at der en frivillig organisation, som holder øje med kommunens administration af lovgivningen og støtter borgere, som med rette gør opmærksom på mulige ulovligheder? Årsagen til vreden er, at kommunens dispensationer til sommerhusbyggeri på nogle beskyttede heder på Holmsland Klit er blevet påklaget af DN til det statslige klagenævn. Det har DN gjort, fordi der er rejst tvivl, om kommunen har handlet korrekt i forhold til lovgivningen om beskyttelse af heder og andre naturarealer, og fordi det er vigtigt at få afklaret ved en statslig myndighed, om det er tilfældet. Om kommunen har handlet korrekt eller ej, det ikke er noget, DN skal bestemme. Det gør klagenævnet ud fra vurderinger af lovbestemmelserne og intentionerne bag disse. Det er ikke et spørgsmål om juristeri, men om, at vi bor i en retsstat, hvor også kommunen skal følge lovgivningen. Hvis DN havde undladt at påklage disse prøvesager, ville det have været DN, der bestemte, at kommunen havde handlet korrekt og kunne fortsætte med at give dispensationer til byggeri på beskyttede heder. Det er ikke op til interesseorganisationer at afgøre den slags, men en statslig opgave. Problemerne er opstået, fordi staten for cirka 50 år siden fastlagde, hvor der ikke kunne bygges sommerhuse på Holmsland Klit, og hvor der ville være mulighed for at udlægge sommerhusområder gennem vedtagelse af lokalplaner. Nogle år senere vedtog Folketinget imidlertid lovbestemmelser, som blandt andet beskytter klitheder og klitter mod f.eks. økonomisk udnyttelse til landbrug, byggeri og anlæg, bl.a. fordi Danmark på europæisk plan har et særligt ansvar overfor disse naturområder. Dog er der mulighed for myndighederne til ”i særlige tilfælde at gøre undtagelser fra bestemmelserne”, for eksempel ved at give dispensation til ændringer på vilkår om, at der tages særlige naturhensyn eller andet steds omlægges landbrugsjord til natur. Disse lovbestemmelser kom også til at gælde alle områder på Holmsland Klit, som ikke var udlagt til sommerhusområde i bygningsvedtægt eller med en lokalplan. Kommunen vedtager alligevel i de efterfølgende år en række lokalplaner, som udlægger beskyttede klitheder og klitter til sommerhusbebyggelse. Kommunen mener ikke, at der skal gives dispensation fra naturbeskyttelsen til byggeri og giver derfor i årene efter et stort antal almindelige byggetilladelser til nye sommerhuse, tilbygninger med videre - også selvom der i nogle af lokalplanerne står, at ansøgninger skal behandles i forhold til naturbeskyttelsen af heder og klitter. Hvis det statslige klagenævn afgør, at det er i overensstemmelse med lovgivningen at give tilladelse til byggeri på beskyttede heder og dispensationer fra beskyttelsen af klitheder, så tager DN det til efterretning. Kommunen kan så give byggetilladelser og eventuelt dispensationer på de arealer i lokalplanerne, som ikke er bebygget, og til tilbygninger, skure og lignende under hensyntagen til naturværdierne og på særlige vilkår. Hvis klagenævnet beslutter, at det er i strid med lovgivningen at give tilladelser til byggeri på beskyttede heder, så er det et problem for kommunen, som i så fald har givet mange ulovlige byggetilladelser og givet mange grundejere forventninger om at kunne bygge i henhold til de kommunale lokalplaner. Kommunen burde i så fald have undladt at vedtage lokalplaner, som omfatter byggeri på beskyttede heder, og staten burde have meddelt kommunen, at der i almindelighed ikke kan gives dispensation fra naturbeskyttelsen af klitheder og andre naturarealer. Under alle omstændigheder er det ikke DN, der er årsag til problemerne. DN er først i 2019 blevet bekendt med situationen, fordi kommunen i mange år ikke har dispenseret fra beskyttelsen af hederne til byggeri med videre, og først nu i år fremsender konkrete dispensationer på grund af den tvivl, der er rejst om kommunens administration. DN har derfor set sig nødsaget til at påklage nogle af kommunens afgørelser til klagenævnet for at få afgjort, hvad der er korrekt administration af lovgivningen – ikke for at demonstrere magt. DN påklager meget få kommunale afgørelser om året og får medhold i langt de fleste ved klagenævnet. Det er beklageligt, at nogle få bygherrer på Holmsland Klit må vente nogle måneder på klagenævnets afgørelse, men det er vigtigt at få afklaret de væsentlige problemer en gang for alle.

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Ørskov: Jeg ville gerne have vidst, at min mor havde fået tilbudt jobbet

Ringkøbing

Tre gymnasier søger alle en ny rektor: - Vi er selvfølgelig i en konkurrencesituation

Annonce