Annonce
Mindeord

En ildsjæl har lagt sig til hvile - men hans bidrag til gymnastikken vil leve i mange år

Hans Jørgen Lørup viede sit liv til gymnastikken og den folkelige idræt. Arkivfoto: Johan Gadegaard

Vejrum: Dagbladet har modtaget følgende mindeord over Hans Jørgen Lørup fra landsformand for DGI, Charlotte Bach Thomassen:

En af de store ildsjæle i dansk gymnastik, Hans Jørgen Lørup, er død.

I over 50 år satte Hans Jørgen Lørup sit præg på gymnastikken, ikke blot i Holstebro og Nordvestjylland, men i hele Danmark.

Han er født og opvokset i Vejrum i Vestjylland, der gennem hele hans tilværelse var midtpunkt for hans liv.

Ikke desto mindre spillede Hans Jørgen Lørup, som han oftest blev kaldt, en central rolle ved dannelsen af DGI i 1992.

I sit virke i det daværende DDGU (De Danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger) var Hans Jørgen Lørup en af de store fortalere for en sammenlægning med DDSG&I (De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger). Sammen med andre store idrætspersonligheder som Leif Mikkelsen, Holger Vestergaard og Hans Aage Kofoed banede han vejen for det, der i dag er DGI.

Hans Jørgen Lørup blev medlem af hovedbestyrelsen i DGI og samtidig formand for Gymnastikudvalget. Hans store engagement og personlighed kombineret med det stærke tag i gymnastikkens bagland gjorde ham til en væsentlig person i DGI’s udvikling de første år.

Hans Jørgen Lørup viede sit liv til gymnastikken og den folkelige idræt. Som aktiv gymnast, som delingsfører, som højskoleelev på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, som leder i Holstebro-Lemvig egnen i DGI Vestjylland, som underviser på landsbrugsskolen, som landsstævneleder i Holstebro i 1971, som leder af Holstebro-Lemvigegnens repræsentationshold og som formand for DDGU gymnastik 1974-1991, inden organisationerne lagde sig sammen og blev til DGI.

Han fortsatte sit virke som på bestyrelses- og udvalgsniveau i DGI frem til 2004.

I 2000 modtog Hans Jørgen Lørup Ridderkorset af Hendes Majestæt Dronning Margrethe for sin indsats i gymnastikken.

Hans Jørgen Lørup var en fremragende leder og et stort menneske. Oplevelser var et nøgleord i hans liv – og helst STORE oplevelser, som han kunne dele med mange! Og dem søgte han og skabte dem sammen med mange andre gennem hele sit liv. Han var en leder, hvor der var højt til loftet og plads til andre initiativer end dem, han selv brændte mest for. Men - det var klart nok bedre og sjovere at være med på hans dagsordener, ideer og initiativer end at være i opposition.

Hans Jørgen Lørup havde en sjælden evne til at få folk med sig og engagere et enormt antal dygtige ildsjæle omkring sine ideer og initiativer og på en måde, så man følte, at der var både opbakning og råderum for ens egne ideer og måde at gøre tingene på. Lørup var tydelig omkring sine holdninger og meninger, så ingen omkring ham kunne være i tvivl om, hvor han stod. Et utal af møder med lange dagsordener blev som oftest indledt med god mad og et glas vin. Så var der basis for den åbne og gode drøftelse af dagsordenen og for at nå til fælles beslutninger om end der kunne være gnister undervejs. Når der var taget en beslutning, så kunne man regne med Lørups fulde opbakning til at realisere denne.

Mens gymnastikken generelt havde en stor plads i Hans Jørgen Lørups hjerte, så betød Gymnastikhøjskolen i Ollerup særlig meget for ham. Han var meget engageret i selve skolen, i elevforeningen og omkring eliteholdet.

Derudover brændte han for opvisningsgymnastik. For stævnerne, ikke mindst de store, og for gymnastikrejser til udlandet, Det var Hans Jørgen Lørups passion, og gennem alle årene har datoen for repræsentationsholdsstævnerne været urørligt noteret i kalenderen. Ved repræsentationsholdenes 50 års jubilæumsstævne i 2012 i Herning sad Hans Jørgen Lørup naturligt nok på første række.

Betydningen af repræsentationsholdene – og de øvrige landsdelshold – er vidtrækkende og Lørup brændte for disse holds eksistensberettigelse som arnested for dannelse, lederudvikling, træning, performance, international kulturel udveksling og store oplevelser for alle involverede.

Gymnaestrada i Basel, Berlin, Zürich, med højdepunktet 8. Gymnaestrada i Herning i 1987, fejringen af DGI med stævne 1992 i Herning, de internationale Alicantestævner i 1995 og i 2003, årtusindestævnet i Herning i 2000. Også de store stævner i Tyskland – Deutsches Turnfest – fik betydning. I 2002 i Leipzig gav DGIs Verdenshold deres første meget populære opvisninger ved disse stævner og det blev starten til en fast tradition for holdet, senest i Berlin 2017.

Og netop DGIs verdenshold er et af de mange tiltag, som Hans Jørgen Lørup har skabt grundlaget for. Initiativrige gymnastikledere henvendte sig og fik straks hans opbakning til etablering af det, som i dag er et kæmpe aktiv for DGI – National Danish Performance Team – til dagligt stadig kaldet Verdensholdet.

Lige til det sidste var Hans Jørgen Lørup med, når DGIs verdenshold gav opvisning i nærheden, når der var rep-stævne eller international gymnastik show. Lørup var et festmenneske og når der var anledning til det, så var der både god mad, vin, musik og dans på programmet. Det årlige gymnastikmøde hjemme på gården i Vejrum var noget helt særligt. Her gik alle Lørups og hans kone Birthes livsværdier og –kvaliteter op i en højere enhed og alle, som deltog mærkede gæstfriheden.

En ildsjæl har lagt sig til hvile, men hans bidrag til gymnastikken og den folkelige idræt i Danmark vil leve i mange år. ”Vil du tænde, må du selv brænde” – et slogan, som Lørup udlevede fuldt og helt.

Æret være hans minde.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Corona. Fødevareforsyningen skal sikres trods lukkede grænser

Læserbrev: Følgerne af coronavirussen er mange, og en af dem risikerer snart at få konsekvenser for danske landbrug og gartnerier. Lige nu frygter landmænd i Tyskland, at årets avl af hvide asparges rådner op, fordi sæsonarbejdere fra Østeuropa ikke kan komme frem som følge af de grænsekontroller, flere EU-lande har indført. Problemet han hurtigt blive aktuelt i Danmark, når sæsonen i frilandsgartnerierne starter om en måned. I sidste uge annoncerede Tyskland et decideret indrejseforbud for sæsonarbejdere. Det betyder, at op imod 300.000 østeuropæere, der er en helt afgørende forudsætning for den tyske landbrugssektor, må blive hjemme. Også sæsonarbejdere, der bruger Tyskland som transitland til for eksempel at komme til Danmark, rammes af forbuddet. Det må vække bekymring i den danske landbrugs- og fødevaresektor. I Tyskland og Frankrig har myndighederne ligefrem opfordret til, at folk, der ikke kan varetage deres arbejde på grund af coronavirus, i stedet tilbyder deres arbejdskraft på markerne. Men behovet for hænder er stort, og nogle funktioner kræver speciel viden og erfaring. Derfor er fælleseuropæiske løsninger også afgørende. I Danmark har såvel fødevareminister Mogens Jensen som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard sagt, at det er vigtigt, at EU-landene samarbejder, så de nødvendige fødevarer og arbejdskraft fortsat kan komme ind i Danmark, selvom der er indført grænsekontrol. Det er Europa-Kommissionen, der koordinerer arbejdet med at få Europa til at hænge sammen transportmæssigt under krisen. Kommissionen har udarbejdet retningslinjer for den fri bevægelighed for personer, der varetager kritiske funktioner. Her betragtes sæsonarbejdere i landbrugssektoren nu som personer, der varetager en kritisk funktion – fødevareforsyning – og det skal derfor sikres, at de kan nå frem, selv om de krydser en grænse undervejs. Da landene begyndte at lukke deres grænser i midt-marts, var der rapporter om, at både dyr og medicinsk udstyr holdt i kø ét til to døgn. Kommissionen krævede på den baggrund ”grønne korridorer”, som skulle sikre, at vareleverancer ikke blev blokeret. En grøn korridor et særligt vejspor ved grænsen, som det højest må tage 15 minutter at krydse – nok til for eksempel at helbredsscreene chaufføren. Det arbejde har bidraget til at nedbringe ventetiderne ved grænsen, og man håber nu at kunne skabe en lignende situation for sæsonarbejdere. Det bliver et stort arbejde at få EU bragt tilbage til den åbenhed, som var en realitet inden coronakrisen. I mellemtiden bliver samarbejdet om grønne korridorer afgørende for at sikre fødevareforsyningen.

Danmark

Se billederne fra en lukket covid-afdeling: Sådan modtages corona-patienterne

Annonce