Annonce
Læserbrev

Elledninger og kystnære havvindmøller

Annonce

Læserbrev: Ovennævnte, alt i den grønne omstillings hellige navn. Men hvad er op og ned i denne sag. I oktober 2008 skriver Energistyrelsen om nye retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet, at 150/132 kV-nettet skal kabellægges, ca. 3200 km, over en 20 årig periode. For 400 kV-nettet er sigtet, at i takt med udviklingen i forsyningssikkerhed, teknologi og samfundsøkonomi tilsiger det, skal alle 400 kV-forbindelser i jorden frem for på master. I 2009 vedtages dette i Folketinget.

Med et pennestrøg sløjfes denne vedtagelse 17. november 2016 sammen med vedtagelsen af henholdsvis de kystnære havvindmølleparker Vesterhav Syd (VS) og – Vesterhav Nord (VN) og PSO-ens udfasning i Folketinget af et stort flertal. Nu er retningslinjerne, at 150/132 kV-luftledninger som udgangspunkt bevares, men nye 150/132 kV-forbindelser stadig skal graves ned som kabler i jorden. Nye 400 kV-forbindelser etableres som luftledninger med mulighed for kompenserende kabellægning på udvalgte strækninger og med mulighed for kabellægning af 150/132 kV-nettet i nærheden af 400 kV-luftledninger.

Det er altså denne kompenserende foranstaltning med kabellægning af hele 150/132 kV-nettet i de seks kommuner, hvor igennem en 400 kV-ledning er planlagt fra Idomlund til grænsen mellem Danmark og Tyskland, 170 km, der nu er tilbudt. Mange vil slippe fri for 150/132 kV-ledninger. Mange af disse beboere er slet ikke klar over at de bor i nærheden af dem. Men fint. Men andre må se måske deres livsværk forsvinde eller de bliver stavnsbundne i usælgelige huse.

Men hvad er der sket forskningsmæssigt i årene fra 2009 til nu i 2019. 10 år er det siden Energistyrelsen skrev, at når forsyningssikkerhed og teknologi tillader det, skal også nye 400 kV-ledninger graves ned i jorden. Vindmøllerne er i samme tidsrum blevet tre gange så store, fra 3,3 til 10 MW og 75 m højere. Men forskningsmæssigt mht. kabellægning af 400 kV-ledninger er man ikke kommet længere på 10 år. Og det selv om vi her i Danmark mener, at vi er førende på området og nu skriver, at forskningen skal intensiveres yderligere. Må det lykkes, så vi har en løsning om fem år.

Thomas Danielsen (TD), Venstre, du mener ikke, at vi kan vente. 400 kV-ledningen skal stå klar om to-tre år, for bl.a. at kunne modtage den producerede EL fra de kommende kystnære havvindmølleparker VS og VN samt Thor havvindmøllepark. Men TD kan du ikke se, at det er helt forkert med de kystnære parker i Vesterhavet ud for Holmslands Klit og Thyborøn, hvor der ifølge Energistyrelsens skitse ud over Thor, skal placeres yderligere to–tre store havvindmølleparker. For wake-effekten, som er den reducerende virkning, der er af vinden, når møller skaber læ både for hinanden og fra park til park, der siger, at for at minimere wake skal vindmølleparkerne helst ligge mindst 25 km fra hinanden. Og så er vi tilbage ved, at med store havmølleparker ude i Vesterhavet foran VS og VN, vil disses produktion bliver noget lavere end forventet. Derfor TD, integrer disse i de kommende store havmølleparker og få fuld effekt af dem og brug så de kommende fem-syv år på at finde en teknisk løsning på, hvordan man kabellægger 400 kV-ledninger. Vi er foran i Danmark, og det haster ikke med ibrugtagning af jævnstrømsforbindelsen Viking Link til England, af nogle kaldt ”æ kulkabel”.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vestjylland

Fastholder: - Jeg så ulven

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Kræmmer-Winnie er tilfreds med politi-undskyldning: Men hun forstår stadig ikke, at markedet skulle lukkes

Annonce