Ringkøbing-Skjern

Efter to timers debat: Nu har byrådet sagt ja til Videbæk-højhusene

Jens Kr. Lynderup stillede spørgsmål i byrådet på naboernes vegne. Foto: Lars Kryger
Byrådet har netop givet grønt lys til, at Bomidtvest må opføre tre etagebygninger. 15 sagde ja, 11 nej.

Videbæk: Ringkøbing-Skjern Byråd har netop vedtaget den lokalplan, der baner vej for, at Bomidtvest får lov til at opføre tre femetagers ejendomme på Bredgade i Videbæk.

Vedtagelsen skete efter en heftig debat, der varede næsten to timer, og hvor byrådet var nødt til at tage fem minutters timeout. Undervejs frembragte Linda Nielsen nemlig et dokument fra en advokat, som ikke var blevet behandlet i teknik- og miljøudvalget, og som krævede nærmere granskning.

Også et tillægsforslag fra Helge Albertsen og Lennart Qvist skulle debatteres, inden byrådet skred til afstemning.

Her sagde 15 byrådsmedlemmer ja, mens 11 sagde nej.

Det var ventet, at SF, DF, løsgænger Lennart Qvist, kristendemokrat Jens Erik Damgaard, samt de to socialdemokrater Linda Nielsen og Helge Albertsen ville sige nej.

De fik selskab af Venstrefolkene Lise Juhl Hansen, Iver Enevoldsen og Bjarne Svendsen, så nej-stemmerne nåede op på 11. Nej-stemmen Kristian Bøgsted var fraværende, og det samme var løsgænger Svend Boye Thomsen, mens KD'er Hans Pedersen var inhabil, så facit blev 15 ja-stemmer.

Omkring 15 borgere fra Videbæk var mødt op til byrådsmødet for at overvære debatten og afstemningen. I spørgetiden havde Jens Kr. Lynderup på vegne af de protesterende naboer spurgt, om kommunen var villig til hjælpe naboerne med at få godtgjort det tab, som højhusene vil påføre dem. Det er ifølge Lynderup et tab i hundredtusinder kroners klassen.

- Det må være rimeligt, når I påfører os det tab, sagde Lynderup.

Hertil svarede borgmester Hans Østergaard:

- Jeg kan ikke forholde mig til, om der er tab i hundredtusinder kroners klassen. Jeg kan kun henholde mig til, at kommunens afgørelse kan påklages, og at der er mulighed for at gå til domstolene. Vi kan som kommune ikke gå ud og give en erstatning udenom de retlige regler.

Netop spørgsmålet om mulig erstatning kom til at fylde meget i debatten, da Helge Albertsen foreslog, at kommunen skulle bede en taksationsmyndighed om at vurdere naboernes tab for at give dem en hjælpende hånd og et sikkert grundlag for at rejse en civil retssag.

Helge Albertsen accepterede, at hans forslag ikke kom til afstemning, da der er tvivl om juraen, men fik et løfte af borgmesteren om, at sagen skal undersøges.

Forslaget om en taksationsmyndighed vandt gehør hos kristendemokraternes gruppeformand Kristian Andersen, der også slog til lyd for, at hele sagen skulle udskydes til næste byrådsmøde, så kommunen inden da kunne undersøge, om det er juridisk gangbart at bede om en sådan vurdering.

Kristian Andersen mente, at man på et senere byrådsmøde kunne "tage hele sagen som en samlet pakke", hvori også det forsvundne dokument kunne belyses.

Hans forslag blev imødegået af borgmester Hans Østergaard, der ville være ked af, at hvis sagen skulle udsættes. Han fastholdt, at sagen skulle afgøres i dag.

Dokumentet vedrører husejer John Lundager Sørensens krav mod kommunen i tilfælde af, at højhusene bliver rejst, og blev fremsendt i juni 2018. Brevet er dog aldrig behandlet i teknik- og miljøudvalget, men blev hevet frem af Linda Nielsen under debatten til stor overraskelse for samtlige byrådskolleger.

- Hvis det var blevet behandlet, kunne det have ændret nogles opfattelse af sagen, da brevet også omtaler tålegrænser, sagde Linda Nielsen.

Dokumentet tvang borgmester Hans Østergaard til at beordre en fem minutters timeout, hvilket bekom byrådsmedlemmer og tilhørere vel, da den lange debat med mange talere kombineret med en glohed byrådssal skabte kø ved vandautomaten.

Da mødet blev genoptaget, konkluderede borgmester Hans Østergaard, at dokumentet var blevet irrelevant, da der siden er indgået et forlig med John Lundager Sørensen og lodsejerne.

Lindas Nielsen stod dog fast på, at der er tale om en stor fejl af forvaltningen og gjorde det klart, at hun ville klage.

Lennart Qvist foreslog, at højhus-sagen blev sendt tilbage til behandling i teknik- og miljøudvalget.

- Sagen fortjener ikke en afstemning, der er så tæt, når det påvirker en by så meget. Lad os få arbejdet gjort ordentligt, argumenterede han.

Forslaget faldt dog med stemmerne 15-11.

Derpå gik byrådet over til den endelige afstemning om højhusene, der altså fik grønt lys.

0/0
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Hvide Sande

Vært på nyt boligprogram på TV 2: Jeg er tosset med Hvide Sande

Ringkøbing-Skjern

Nu kommer der flere byggegrunde i Ringkøbing-Skjern Kommune

Tarm For abonnenter

Sebastian har fået bevis på, at han kender de uskrevne regler på en arbejdsplads

Erhverv

DN-formand og landbrugsformand drøftede klimaforandringer

Danmark For abonnenter

En uendelig krig - med sprækker i ufreden

Læserbrev

Tre gode råd: Hold ferie når du har ferie

Læserbrev: Sommerferien nærmer sig. Uanset om du foretrækker aktiv ferie eller afslapning, uanset om du foretrækker Søborg eller Sardinien, så er det tid til at holde fri fra dit arbejde. Der er stadig opgaver, du skal have færdiggjort, den sidste ferieplanlægning skal på plads, og måske er tiden efter din ferie allerede godt belagt med møder og opgaver. Her får du 3 råd, der kan hjælpe dig til at holde ferie, når du har ferie: Forbered dit fravær - At gå på ferie med løse ender, ubesvarede mails eller opgaver, der måske ikke kan lande nogle steder, er ikke et godt udgangspunkt for en afslappende ferie. Sørg for at planlægge løsningen af opgaver, der skal afsluttes inden ferien, og få overdraget opgaver til kollegaer, der skal overtage ansvaret i din fravær. Lav gerne en liste over opgaver, du skal prioritere, når du vender tilbage, så de ikke rumsterer unødigt i din ferie. Begræns din tilgængelighed i ferien - Du er vant til at holde dig ajour med de arbejdsmæssige opgaver via email. Du er på sms og på de sociale medier, og hverdagen er præget af høj tilgængelighed og et stort informationsflow. Beslut, hvad der er væsentligt for dig i din ferie. Hold dig fra arbejdsmailen og tænk over, i hvor høj grad du egentlig har brug for det sædvanlige informationsflow din ferie. Vi mennesker er forskellige, og du skal finde ud af, hvad der virker for dig. For nogle fungerer det at tjekke arbejdsmailen i ferien, men vær opmærksom på, at du nemt vender tilbage i arbejdstænkning. Kom godt tilbage - Hvis det overhovedet er muligt, så sørg for at afsætte tid til at følge op, når du kommer tilbage. Det er forskelligt for os hver især, hvor store bunkerne er, når vi vender tilbage, men du kender sikkert fornemmelsen af at skulle i gear igen. Men ved du, at du har tid til lige at lande i jobbet og opgaverne på en god måde efter ferien, så giver det dig en bedre ferie og en bedre opstart. Hold helt ferie fra dit job, når du har ferie. ...Og ha’ så en rigtig god ferie

Hvide Sande

Nu skal Hvide Sande-vraget på Fanø fjernes - ellers koster det

Ringkøbing For abonnenter

Ringkøbing K's eneste beboer drømmer om naboer: Jeg vil så gerne dele alt det her med andre

Hvide Sande

Strid om fødevarefestival i Hvide Sande: Arrangør sætter advokat på sagen

Ringkøbing-Skjern

Sparerunde smitter af på eliteklubber: Ringkøbing Håndbold mister en fjerdedel af kommunal støtte