Ringkøbing-Skjern

Efter to timers debat: Nu har byrådet sagt ja til Videbæk-højhusene

Jens Kr. Lynderup stillede spørgsmål i byrådet på naboernes vegne. Foto: Lars Kryger
Byrådet har netop givet grønt lys til, at Bomidtvest må opføre tre etagebygninger. 15 sagde ja, 11 nej.

Videbæk: Ringkøbing-Skjern Byråd har netop vedtaget den lokalplan, der baner vej for, at Bomidtvest får lov til at opføre tre femetagers ejendomme på Bredgade i Videbæk.

Vedtagelsen skete efter en heftig debat, der varede næsten to timer, og hvor byrådet var nødt til at tage fem minutters timeout. Undervejs frembragte Linda Nielsen nemlig et dokument fra en advokat, som ikke var blevet behandlet i teknik- og miljøudvalget, og som krævede nærmere granskning.

Også et tillægsforslag fra Helge Albertsen og Lennart Qvist skulle debatteres, inden byrådet skred til afstemning.

Her sagde 15 byrådsmedlemmer ja, mens 11 sagde nej.

Det var ventet, at SF, DF, løsgænger Lennart Qvist, kristendemokrat Jens Erik Damgaard, samt de to socialdemokrater Linda Nielsen og Helge Albertsen ville sige nej.

De fik selskab af Venstrefolkene Lise Juhl Hansen, Iver Enevoldsen og Bjarne Svendsen, så nej-stemmerne nåede op på 11. Nej-stemmen Kristian Bøgsted var fraværende, og det samme var løsgænger Svend Boye Thomsen, mens KD'er Hans Pedersen var inhabil, så facit blev 15 ja-stemmer.

Omkring 15 borgere fra Videbæk var mødt op til byrådsmødet for at overvære debatten og afstemningen. I spørgetiden havde Jens Kr. Lynderup på vegne af de protesterende naboer spurgt, om kommunen var villig til hjælpe naboerne med at få godtgjort det tab, som højhusene vil påføre dem. Det er ifølge Lynderup et tab i hundredtusinder kroners klassen.

- Det må være rimeligt, når I påfører os det tab, sagde Lynderup.

Hertil svarede borgmester Hans Østergaard:

- Jeg kan ikke forholde mig til, om der er tab i hundredtusinder kroners klassen. Jeg kan kun henholde mig til, at kommunens afgørelse kan påklages, og at der er mulighed for at gå til domstolene. Vi kan som kommune ikke gå ud og give en erstatning udenom de retlige regler.

Netop spørgsmålet om mulig erstatning kom til at fylde meget i debatten, da Helge Albertsen foreslog, at kommunen skulle bede en taksationsmyndighed om at vurdere naboernes tab for at give dem en hjælpende hånd og et sikkert grundlag for at rejse en civil retssag.

Helge Albertsen accepterede, at hans forslag ikke kom til afstemning, da der er tvivl om juraen, men fik et løfte af borgmesteren om, at sagen skal undersøges.

Forslaget om en taksationsmyndighed vandt gehør hos kristendemokraternes gruppeformand Kristian Andersen, der også slog til lyd for, at hele sagen skulle udskydes til næste byrådsmøde, så kommunen inden da kunne undersøge, om det er juridisk gangbart at bede om en sådan vurdering.

Kristian Andersen mente, at man på et senere byrådsmøde kunne "tage hele sagen som en samlet pakke", hvori også det forsvundne dokument kunne belyses.

Hans forslag blev imødegået af borgmester Hans Østergaard, der ville være ked af, at hvis sagen skulle udsættes. Han fastholdt, at sagen skulle afgøres i dag.

Dokumentet vedrører husejer John Lundager Sørensens krav mod kommunen i tilfælde af, at højhusene bliver rejst, og blev fremsendt i juni 2018. Brevet er dog aldrig behandlet i teknik- og miljøudvalget, men blev hevet frem af Linda Nielsen under debatten til stor overraskelse for samtlige byrådskolleger.

- Hvis det var blevet behandlet, kunne det have ændret nogles opfattelse af sagen, da brevet også omtaler tålegrænser, sagde Linda Nielsen.

Dokumentet tvang borgmester Hans Østergaard til at beordre en fem minutters timeout, hvilket bekom byrådsmedlemmer og tilhørere vel, da den lange debat med mange talere kombineret med en glohed byrådssal skabte kø ved vandautomaten.

Da mødet blev genoptaget, konkluderede borgmester Hans Østergaard, at dokumentet var blevet irrelevant, da der siden er indgået et forlig med John Lundager Sørensen og lodsejerne.

Lindas Nielsen stod dog fast på, at der er tale om en stor fejl af forvaltningen og gjorde det klart, at hun ville klage.

Lennart Qvist foreslog, at højhus-sagen blev sendt tilbage til behandling i teknik- og miljøudvalget.

- Sagen fortjener ikke en afstemning, der er så tæt, når det påvirker en by så meget. Lad os få arbejdet gjort ordentligt, argumenterede han.

Forslaget faldt dog med stemmerne 15-11.

Derpå gik byrådet over til den endelige afstemning om højhusene, der altså fik grønt lys.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Højhuse og højspænding: Master, mandater og meninger

Læserbrev: I et læserbrev i Dagbladet søndag retter Bjarne Nielsen en skarp kritik af politikere i almindelighed og af mig i særdeleshed. Bjarne reflekterer over det forhold, at jeg har stemt for et etagebyggeri i Videbæk og nu personligt rammes af etableringen af 400 KV-ledningen, der antagelig bliver placeret meget tæt på Laugesens Have, hvor jeg er leder og hvor jeg har tjenestebolig med bopælspligt. I læserbrevet tillægger Bjarne Nielsen mig holdninger, jeg aldrig har haft, og udtryk, jeg aldrig har brugt. Jeg mener ikke, etagebyggeriet er uden betydning for de naboer, der bor tættest på. Og jeg har aldrig sagt det. Det ville højne kvaliteten af debatten, hvis Bjarne Nielsen ville holde sig til det, jeg faktisk mener, og det, jeg faktisk har sagt. Jeg har besøgt naboerne til etagebyggeriet. Jeg har talt med dem. Jeg har brugt langt mere tid på modstandere af projektet, end jeg har brugt på projektmagerne. I alle politiske sager mener jeg, det er en pligt at orientere sig grundigt, inden man tager stilling. Det har jeg gjort i den sag. Herefter har jeg taget stilling. I byrådet var der et flertal for etagebyggeriet. Det er mandaterne der tæller. Det er demokrati. Jeg forstår og anerkender fuldstændig de gener, det påfører beboerne på Dalsvinget. Det har jeg sagt gennem hele sagen. Det mener jeg stadig. Alle beslutninger i politik har konsekvenser for de mennesker, der bliver berørt af det. Særligt enhver form for udbygning eller udvikling - af hvad art tænkes kan. Vi ønsker øget bosætning i alle vores byer. Vi ønsker en bedre infrastruktur. Vi ønsker et bedre klima. Vi ønsker bedre og større bygninger til institutioner. Det er altid en knivskarp afvejning af fordele og ulemper. Det er et klassisk politisk dilemma. Vi er valgt til at træffe beslutninger. Det mener jeg, politikere skal gøre - og så i øvrigt tage ansvar for beslutningerne. For så vidt angår anlæg af en 400 KV-ledning tæt på Laugesens Have gælder præcis det samme forhold. Jeg er personlig berørt af projektet al den stund, at min bolig kan blive eksproprieret. Jeg er derfor inhabil i sagen - og må ikke deltage i den politiske behandling af sagen. Det beklager jeg. Men det er vel rimeligt, at politikere afholder sig fra at behandle sager, som de kan have personlige interesser i? Jeg er ansat som leder af Laugesens Have. Her er det min opgave at forsvare de forretningsmæssige interesser på stedet. Laugesens Have og jeg selv forventer at blive behandlet med samme rettigheder og pligter som alle andre borgere eller virksomheder. I den forbindelse vil jeg understrege, at Laugesens Have og jeg må tage de heraf følgende konsekvenser. Det er min mening. Jeg har aldrig sagt andet.

Annonce