Annonce
Ringkøbing-Skjern

Efter langt tilløb: Nu bliver omstridt tilskudsregel ophævet

Ved at fjerne 25-års-reglen i Ringkøbing-Skjern Kommune bliver det mere enkelt at håndtere det frivillige arbejde rundt om i kommunens mange klubber og foreninger. Arkivfoto: Mads Dalegaard
Processen har været lang, men nu er de folkevalgte politikere i Ringkøbing-Skjern Kommune klar til at ophæve den såkaldte 25-års-regel.

Ringkøbing-Skjern: Det har været en god ide for idrætsforeningerne rundt om i kommunen at få så mange unge mennesker som muligt på medlemslisterne - om ikke andet så af økonomiske grunde. Det skyldes 25-års-reglen, som betyder, at jo flere medlemmer under 25 år en forening har, desto højere er det lokaletilskud, der bliver tildelt fra kommunen.

Således kan foreninger, hvor mere end halvdelen er under 25 år, få dækket 68 procent at sine udgifter til lokaler, mens tilskuddet trinvist falder til 20 procent, hvis under en fjerdedel af medlemmerne er unge.

Den form for aldersdifferentiering skal dog være slut nu. Allerede i februar besluttede medlemmerne af kultur- og fritidsudvalget, at reglen skulle afskaffes, men effektueringen blev udskudt til efter byrådets budgetkonference her i efteråret.

- Det var netop et af de punkter, som jeg gerne ville ind og arbejde med som nyt byrådsmedlem, så det er en rigtig glædelig beslutning, siger medlem af kultur- og fritidsudvalget, Irene Lund Pedersen (A), og tilføjer:

- Med en fjernelse af 25-års-reglen gør vi det store, frivillige arbejde mere enkelt ude i foreningerne, så der bliver mere tid til at sætte nye aktiviteter i gang - uden, at foreningerne skal skele til, hvilken aldersgruppe det bedst kan betale sig at arbejde med. På den måde kan der arbejdes frit med aktiviteter til alle aldersgrupper, og der er ens lokaletilskud til alle.

Annonce

En frivillig ordning

25-års-reglen er en del af Folkeoplysningsloven, og det har været frivilligt for de enkelte kommuner, om man ville indføre reglen. Det har 75 kommuner foruden Ringkøbing-Skjern benyttet sig af.

Tal fra kommunen viser, at 211 foreninger i Ringkøbing-Skjern i 2017 modtog lokaltilskud.

Af dem modtog to tredjedele det høje tilskud på 68 procent af lokaleudgifterne. Hver tiende forening fik 40 procent i tilskud for at have mellem 25 og 50 procent medlemmer under 25 år, og knap hver fjerde forening fik blot 20 procent af lokaleudgifterne dækket, fordi de havde for mange medlemmer over 25 år.

Anbefalingen fra kultur- og fritidsudvalget bliver nu sendt videre til godkendelse i først økonomiudvalget og slutteligt i byrådet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Innovest 2: Lad der ikke gå sognepolitik i sagen

Læserbrev: På tirsdag skal Byrådet behandle sagen omkring Innovest2. Jeg har en stor bekymring i forhold til at flytte jobcenteret ud af midtbyen og derved miste cirka 24.000 besøgende, samt ikke mindst cirka 150 arbejdspladser i Skjern centrum - stik imod alle ekspertanbefalinger omkring en aktiv handelsby. I Økonomiudvalget har vi drøftet sagen ad flere omgange, og har indsnævret sagen til tre mulige scenarier, hvor vi i alle scenarier beholder Borgerservice i Skjern midtby, så langt så godt! De tre scenarier er som følger: Scenarie A: Beskæftigelse flyttes til Innovest2 og Borgerservice til biblioteket. Scenarie B: Beskæftigelse flyttes til Innovest2 og Borgerservice til biblioteket samtidig med at Land By og Kultur flyttes fra Ringkøbing til Innovest2. Scenarie C: Alt bliver, hvor det er, og der igangsættes renovation af Finderupsvej 7 og 9. Jeg mener faktisk, det optimale scenarie er, kun at flytte LBK fra den dyrt lejede Vestas bygning på havnen i Ringkøbing til Innovest2. Da vi i sin tid flyttede LBK fra Tarm til Ringkøbing var vi enige om, at det var en midlertidig flytning, og nu har vi så muligheden for at flytte LBK tilbage til området, samtidig med at det kan være med til at styrke igangsætningen til et Innovest2. Vil det så ikke have betydning for handelslivet i Ringkøbing? Jo, men ikke i samme omfang, som hvis man flytter Borgerservice og Jobcenteret fra Skjern midtby. Sammenlagt har Borgerservice og Jobcenteret 40.000 besøgende om året. LBK er ikke på samme måde et servicecenter, der modtager mange borgerbesøg. Desuden er beliggenheden på havnen i Ringkøbing helt unik, og vel måske den absolut bedste beliggenhed i kommunen. En sådan beliggenhed skal vi ikke fylde op med kommunale arbejdspladser, her kunne i stedet ligge attraktive lejligheder. På trods af mange gode argumenter samt store synenergier ved at placere LBK ved siden af RKSK forsyning i Inovest, og en yderst attraktiv business case, der viser en tilbagebetalingstid på kun 15-16 år, fornemmer jeg, at der er gået ”sognepolitik” i sagen, og en del byrådspolitikere ikke vil være med til at flytte arbejdspladser fra Ringkøbing til Skjern. Skal vi alene flytte Jobcenteret, for at hjælpe Innovest2 på vej, som forslået i scenarie 1, er det for mig vigtigt, at der kommer noget andet end bare lejligheder på Finderupsvej. Der bør i givet fald stilles konkrete krav og laves restriktioner, således der er en garanti for, der kommet aktivitet, som skaber liv i midtbyen, som også handelsforeningen og Gentænk Skjern anbefaler, for at de kan bakke op. Desværre har jeg lyttet mig til, at der ikke kan gives garantier eller laves restriktioner for Finderupsvej, og det er heller ikke en del af de forskellige scenarier, vi skal stemme om tirsdag. I stedet er der lagt op til at lade det være op til en kommende køber, hvad der skal være på grunden, dermed må man formode, at der alene bliver boliger. De ellers gode tanker og ideer fra Borgermødet i Kulturcenteret er derfor intet værd, og hvorfor så afholde et borgermøde, hvis man ikke lytter til borgerne? Såfremt der ikke bliver stillet garantier for aktivitet på Finderupsvej ved en udflytning af Jobcenteret, vil det være min indstilling at stemme for scenarie 3, nemlig at vi intet flytter men i stedet igangsætter renovering af Finderupsvej 7-9. Dette vil i øvrigt også være til glæde for de mange borgere, som har udtrykt bekymring omkring en udflytning til Innovest, da der i dag allerede er store trafikale udfordringer i området omkring Innovest og Skolebyen og meget lidt offentlig transport.

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Sidste bold er endnu ikke slået: 20 års kamp om rigmandens ulovlige tennisbane på Klitten

Annonce