Annonce
Danmark

Efter klager fra botanisk forening og naturfredningsforening: Næsten nyt sommerhus skal rives delvist ned

Ejerne af sommerhuset på Neptunvej 8 ved Rindby Strand på Fanø har fået påbudt at tilrette huset og fjerne cirka 20 kvadratmeter hus og fliser alt i alt, fordi det går ud over byggefeltet. Det omtalte hus er det, man kan se i sin helhed i baggrunden.  Foto: Jacob Schultz
Sommerhus-ejer på Fanø skal fjerne dele af sit hus samt flisebelægning som konsekvens af, at Dansk Botanisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening har fået medhold i en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som har underkendt Esbjerg Kommunes dispensation.
Annonce

En sommerhus-ejer på Neptunvej på Fanø skal inden 1. januar 2021 sørge for at nedrive en del af sit forholdsvis nyopførte hus samt fjerne flisebelægning på grunden, der ligger delvist i et beskyttet moseområde.

Det er en konsekvens af en nylig afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Bag klagesagen, der har strakt sig over et par år, står Dansk Botanisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening, som dermed har fået medhold i, at Esbjerg Kommune ikke lovligt kunne give dispensation til overskridelse af det byggefelt, der blev afsat helt tilbage i 2014, men først bebygget nogle år senere.

Dispensationen bliver givet i april sidste år, efter at Esbjerg Kommune i 2018 bliver gjort opmærksom på, at nybyggeriet ikke holder sig inden for byggefeltet, men breder sig ud på et areal, der er klassificeret som beskyttet mose.

Forhistorien er den, at Esbjerg Kommune, der varetager myndighedsområdet for Fanø Kommune, i november 2014 foretager en vurdering af, om der efter kommunens opfattelse lovligt kan opføres et sommerhus på Neptunvej 8.

Kommunen vurderer, at arealet omkring ejendommen korrekt er registreret som mose i sin helhed. Selve det foreslåede byggeområde ligger efter Esbjerg Kommunes opfattelse stort set på en gammel klit - undtaget en lille lavning på cirka 55 kvadratmeter med forekomst af klokkelyng og almindelig star, men dette er dog ikke fugtigt nok til, at det efter kommunens mening kan betegnes som mose.

Til gengæld vurderer Esbjerg Kommune, at mosen er af høj naturkvalitet med blandt andet tranebær, kragefod, tørvemosser, og Esbjerg Kommune beskriver det som "afgørende", at byggeprojektet ikke vil forårsage en ændring af de lavtliggende fugtige områder, ligesom der er ikke må ske nogen påvirkning af arealet uden for det aftalte byggefelt. I juni 2017 bliver der meddelt en byggetilladelse fra Fanø Kommune.

Annonce

Overskridelsen opdages

I 2018 bliver Esbjerg Kommune imidlertid gjort opmærksom på, at det opførte sommerhus overskrider byggefeltet, og at dele af det udgør en ulovlig tilstandsændring af mosen. Efter kommunens vurdering ligger der nu lidt mere end 20 kvadratmeter hus og fliser uden for byggefeltet, og som en konsekvens heraf er arealet - i kommunens øjne - ophørt med at være mose.

Esbjerg Kommune beslutter sig for at give en dispensation til ulovlighederne. Blandt andet vurderer Esbjerg Kommune, at hvis naturen skal genoprettes, hvor der nu er hus og fliser, må blandt andet dele af huset fjernes for at genskabe den natur, der er lige uden for byggefeltet. Dette vil - efter Esbjerg Kommunes vurdering - være uforholdsmæssigt dyrt.

Annonce

På vildspor

Over for Miljø- og Fødevareklagenævnet erkender Esbjerg Kommune dog efterfølgende, at havde sommerhusejeren indledningsvist søgt om dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til at opføre sommerhuset på dets nuværende placering, ville den pågældende ikke have fået den.


Klagenævnet er kommet frem til, at vi er gået for vidt i vores forsøg på at tage et proportionalt hensyn og være så imødekommende, som vi mente, vi kunne være.

Christina Egsvang Føns, miljøchef, Esbjerg Kommune


Miljø- og Fødevareklagenævnet lægger i sin afgørelse ikke skjul på, at Esbjerg Kommune har været fuldkommen på vildspor med tildeling af den lovliggørende dispensation til det færdige sommerhus.

Klagenævnet slår således fast, at selv om der i særlige tilfælde kan gives dispensation, så er omstændighederne i den foreliggende sag meget langt fra at opfylde det krav. Faktisk overhovedet ikke.

Miljøchef Christina Egsvang Føns, Esbjerg Kommune, siger i en kommentar:

- Klagenævnet er kommet frem til, at vi er gået for vidt i vores forsøg på at tage et proportionalt hensyn og være så imødekommende, som vi mente, vi kunne være. Det har vi så fået at vide, at vi ikke må, og derfor er der nu givet et påbud til sommerhus-ejeren, siger miljøchefen.

Klagesagen

Grunden på 1.800 kvadratmeter på Neptunvej 8, Fanø, sælges i januar 2017 for 785.000 kroner.

Efterfølgende bygges sommerhuset, der overskrider det afsatte byggefelt.

Esbjerg Kommunes dispensation for overskridelse af byggefeltet bliver den 6. maj 2019 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af Dansk Botanisk Forening og dagen efter - den 7. maj 2019 - af Danmarks Naturfredningsforening.

Klagerne har navnlig anført, at en lovliggørende dispensation vil kunne skabe en uheldig præcedens, at der ikke foreligger særlige omstændigheder, som kan begrunde en undtagelse fra forbuddet i Naturbeskyttelseslovens § 3, at flisebelægningen langs sommerhuset forværrer tilstanden i mosen, samt at ejendommens ejer ikke har været i god tro i forhold til lovligheden af placeringen af sommerhuset.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Problemulve har helt frit spil blandt husdyr

Annonce