Annonce
Tarm

Efteråret byder på masser af oplevelser på Bork Vikingehavn

I efteråret er mange ting at opleve på vikingehavnen for både store og små vikinger, fra levendegørelse, fortællinger og børneaktiviteter til Lokes aften, beredne bueskyttere og Konserveringscentret i Vejle, der viser genstande og konservering frem. PR-foto

Bork: I efteråret er der masser at opleve på vikingehavnen i Bork for både store og små vikinger. I uge 41, 42 og 43 vil der være levendegørelse hver dag på Bork Vikingehavn.

Når mørket falder på fredag 18. oktober inviteres til "Lokes aften" på Bork Vikingehavn. Der er tale om en aften, hvor de gamle guder og jætter kommer helt tæt på og mystik, hygge og uhygge er i højsæde. I løbet af aftenen vil der være rundvisninger, programsatte aktiviteter og aftenen afsluttes med affyring af ildpile.

I uge 42, 14.-18. oktober kl. 11-16, kommer Cecilie Odderskov Saugbjerg fra Konserveringscentret i Vejle og fortæller om konservering af genstande og fund fra arkæologiske udgravninger.

I hele uge 41 kan man opleve beredne bueskyttere, når Horse Back Archery Denmark rejser tilbage til vikingetiden og til Bork Vikingehavn. Her skal de bo og træne deres heste. Og hver dag laver de hesteshow.

I alle tre uger er der også masser at opleve for små vikinger, som kan lege på krigerlegepladsen eller deltage i runejagt.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Politisk opbakning til Sommerfuglen skyldes stedets kvaliteter

Læserbrev: Sommerfuglen er kommunes nye fritidstilbud til børn og unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Kongstanken er at have ét lokalt fritidstilbud af høj pædagogisk kvalitet i stedet for at benytte aflastningspladser på forskellige institutioner i egen og andre kommuner. Jeg er citeret i Dagbladet søndag for at sige, at den politiske opbakning til Sommerfuglen skyldes behovet for at få stedet fyldt op. Det er en udtalelse, der taget ud af en sammenhæng. Den politiske opbakning til Sommerfuglen hænger helt og aldeles sammen med tilbuddets kvaliteter. Børn med funktionsnedsættelser har svært ved at finde fritidsaktiviteter, der kan rumme deres udfordringer, og det begrænser muligheden for at knytte venskaber. Børnene på Sommerfuglen går typisk på specialskole, og det betyder, at de fleste går i skole og skaber relationer uden for deres nærmiljø. Med Sommerfuglen prioriterer vi, helt i tråd med børne- og familiepolitikken, at give børn og unge med særlige behov mulighed for at dyrke fritidsinteresser og danne trygge og nære relationer med andre børn i kommunen. Relationer de kan bygge videre på gennem deres opvækst, så Sommerfuglen bidrager til ambitionen om at skabe gode overgange fra børneområdet til voksenområdet. Politisk har vi besluttet, at Sommerfuglen som udgangspunkt er kommunens tilbud, med mindre der er faglige begrundelser for noget andet. Det har vi, fordi det er et godt tilbud, og fordi målsætningen om at skabe relationer mellem børn og unge på tværs af kommunen fordrer, at de er sammen. Jeg forstår godt, at det kan være en stor mundfuld for børn, unge og forældre at skulle flytte fra et sted, de kender og er glade for. Men jeg ved også, at de børn og unge, der er begyndt i Sommerfuglen, er glade for og trygge ved det. Der er foretaget en faglig vurdering af, hvorvidt hvert enkelt barns behov kan rummes i Sommerfuglen. I de tilfælde hvor det modsatte er konklusionen, er der fortsat et alternativt tilbud. Jeg forstår også godt, at de institutioner, kommunen hidtil har købt pladser hos, er kede af at miste børn. Men i denne sammenhæng er vores opgave som kommune først og fremmest at give børn og unge med særlige behov de samme muligheder, som andre børn og unge i kommunen. Det er klart, at dialogen med de berørte familier og institutioner skal foregå på en god og respektfuld måde. Når vi hører, at det ikke er oplevelsen alle steder, er der naturligvis grund til at vurdere, om vi kunne have gjort det anderledes. Det er i øvrigt helt almindelig praksis.

Annonce