Tarm

Drop dukkerten: Fortsat tarmbakterier ved to strande i fjorden

Bork Havn Surferstrand er populær blandt surfere, men man skal masse på med ikke at sluge for meget vand - specialt efter rengskyl. Arkivfoto
En ny badevandrapport viser, at vandet ved to vestjyske badestrande stadig er en suppe af E. coli-bakterier, når det regner.

Bork/Skudsbøl: Det ustadige sommervejr indbyder ikke ligefrem til en tur i bølgerne. Men hvis man alligevel skulle blive fristet til en dukkert mellem to byger, så kan det på det kraftigste frarådes at hoppe i vandet ved Bork Havn Surferstrand eller lidt længere nordpå ved Skuldbøl Strand.

Her er vandet ved strandene nemlig forurenet af E. coli-bakterier, der stammer fra afføring fra dyr eller mennesker. Værst er det lige efter regnskyl, hvor Kosig Kanal og Falen Å ved Bork Havn samt Hemmet Bæk ved Skuldbøl Strand skyller bakterierne ud i nærheden af badestrandene.

Det Europæiske Miljøagenturs måling af badevandet i Europa for 2018 er netop udgivet, og her viser undersøgelser, at der er 14 røde prikker i Danmark, hvor badevandet får laveste karakter på grund af forurening, og to af disse ligger altså i den sydlige ende af Ringkøbing Fjord.

Flere forureningskilder

Det er langt fra første gang, der kan rapporteres om vand fyldt med tarmbakterier ved de to strande, og kommunen er da også opmærksom på forureningen.

Bork Havn Surferstrand bliver forurenet af Kosig Kanal og Falen Å, der har deres udløb lidt syd for stranden, og ved denne strand kommer bakterierne både fra oven og fra neden.

I forbindelse med regn skylles bakterierne ned i de to vandløb, som løber ud ved stranden. Den anden forureningskilde er, når grundvandet stiger ved Bork Havn. I dette tilfælde "vil der trænge uvedkommende vand ind i kloaknettet og dermed overbelaste nettet, der ikke er dimensioneret til de store vandmængder. Dette resulterer i, at en pumpestation aktiveres og pumper spildevand til to underjordiske tanke ved Kosig Kanal. Hvis disse to tanke fyldes, vil spildevandet pumpes ud i Ringkøbing Fjord syd for havnen via en rørledning. I tilfælde af meget kraftig regn er der yderligere mulighed for nødoverløb med spildevand direkte til Kosig Kanal. Hvis dette sker, vil overløbet forårsage forringet badevandskvaliteten i områderet ved den sydlige del af fjorden," står der i rapporten om badevandet ved Bork Havn Surferstrand.

Diarre til følge

I rapporten for Skuldbøl Strand står der om tarmbakterierne i badevandet, at "de høje koncentrationer stammer sandsynligvis dels fra et overløb fra den fælleskloakerede del af Hemmet og dels fra Hemmet Renseanlæg, der udleder renset spildevand til vandløbet. Det er kendt at der er problemer med uvedkommende vandmængder ved Hemmet Renseanlæg i forbindelse med kraftig nedbør."

Ved begge strande fraråder Ringkøbing-Skjern Kommune at bade i op til 72 timer efter nedbør. Kommunen arbejder løbende på at forbedre vandkvaliteten.

Ifølge sundhed.dk vil en E. coli-infektion medføre diarre og væsketab, men kun i sjældne tilfælde er den farlig.

0/0
Annonce
Vestjylland For abonnenter

Mellem hærværksmænd og Facebook-krigere: Alle siger, de vil redde ulven

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ringkøbing-Skjern

Kram til alle i uniform fra mor og far, da 20-årig blev fundet i live i vandet på Ringkøbing Fjord

Ringkøbing-Skjern

Vi skal løse plastikforureningen sammen

112 For abonnenter

Sejler du en lille smule, når du sejler? Sådan er reglerne for berusede sejlere

Hvide Sande

3-årige Felix om Hvide Sande-sejltur: Det går alt for langsomt

112 For abonnenter

Der gælder ingen promilleregler for små både

Leder For abonnenter

Dagbladet mener: Den indre varulv hyler, og det lyder ikke kønt

Da den sidste danske ulv i 1813 blev skudt ved Estvadgård lidt sydvest for Skive, var der næppe én, der fældede en tåre i den anledning. Da slet ikke de bønder på egnen, hvis får nu kunne være i fred. I et mangelsamfund som det danske for 200 år siden var der ganske enkelt ikke plads til ulven. I de mellemliggende par århundreder har næppe nogen skænket ulven en tanke - endsige savnet den. Den var ikke længere en del af den danske fauna. At den skulle vende tilbage, var der meget få, der havde fantasi til at forestille sig. Ikke desto mindre var det, hvad der skete omkring 2009, og lige siden har ulven forårsaget en slags kulturel borgerkrig i Danmark, der er helt ude af proportioner i forhold til dyrets indvirkning på den danske natur og dens formodede trussel eller mangel på samme mod mennesker. Skal man være lidt grov, kan man sige, at ulven har fået den indre varulv bragt frem i mange danskere. Det er ikke kønt. Som Anette Lund Andersens store reportage i Dagbladet i dag dokumenterer, er det rent ud forbløffende, i hvilket omfang og med hvilken lidenskab, mennesker engagerer sig i striden om ulven. Man tager sig til hovedet i vantro over en "ulvehader", der skyder en ulv med riffel ud af vinduet på sin bil. Og man flår sig i håret af frustration over en "ulveelsker", der truer folk på livet, og begår hærværk mod en lokal kirke for at understrege sit synspunkt. Mellem disse yderligheder er der alle mulige holdninger, der dog generelt tenderer mod det stadigt mere polariserede - hovedsageligt på grund af de forbistrede asociale medier, der nærmest pr. automatik synes at forstærke alle holdninger i ekstremistiske retninger. Det billede, Anette Lund Andersen tegner i sin reportage, er dybt forstemmende. Det fortæller om en debat og dens deltagende aktører, der synes at have mistet al proportionssans, evne og vilje til at lytte til andre menneskers synspunkter. Lederskribenten her føler sig fristet til at citere sin gamle, afdøde fars tilbagevendende kommentar, når medmennesker af den ene eller den anden grund bevægede sig ud ad en tangent: "Har de ikke andet at gå op i?!?" Det er måske dér, problemets rod ligger.

Ringkøbing-Skjern

Efter timelang eftersøgning: Helikopter finder ung sejler i god behold i vandet

112 For abonnenter

Grim ulykke i havnen var en ener: Meget få sejlere blander alkohol og sejlads

Ringkøbing-Skjern

To helikoptere og fire både leder nu efter den unge sejler - Politiet: Kig efter et blåt og hvidt sejl

Ringkøbing

Slut med sygedagpenge: Jobcentret siger stadig nej til kræftramte Hilde

Annonce