Annonce
Vestjylland

Dokumentation: Sogneråd ville friholde område for sommerhuse

Det er ikke tilfældigt, hvilke områder sognerådet friholdt for bebyggelse i sommerhusplanen for Vester Husby fra 1964. Der måtte bygges de steder, som man "efter besigtigelse i terrænet er enig om, at bebyggelsen vil skade mindst", fremgår det af et brev fra daværende sognerådsformand til Boligministeriet. Arkivfoto: Johan Gadegaard
Breve fra sognerådsformand Jens Andersen til Boligministeriet i 1963 og 1964, som sommerhusejer har fundet i statsarkiver, støtter den påstand, at sognerådet ville friholde de åbne områder helt for bebyggelse mellem de udpegede sommerhusområder.

VESTER HUSBY: Når sommerhusejere har kritiseret planerne om nye sommerhuse i Vester Husby, har de blandt andet henvist til, at det gamle sogneråd i Husby Sogn i 1964 netop havde vedtaget en fremsynet plan, hvor der var åbne områder mellem sommerhusene.

Andre har påstået, at der var lagt op til, at markerne i Græm Kær kunne udstykkes senere.

Men nu har Per Boje, der er sommerhusejer i Vester Husby, været i arkiverne og fundet korrespondance, som sognerådsformand Jens Andersen fra Husby dengang havde med Boligministeriet, der skulle godkende planen.

- Det står helt klart, at hensigten fra sognerådet var, at der ikke skulle bebygges i det åbne område, siger Per Boje, de er professor emeritus i historie.

Han gjorde opmærksom på brevet, da Holstebro Kommune i sidste uge havde borgermøde om skitseplanen om 63 sommerhuse i Græm Kær i Vester Husby.

I et brev fra februar 1963 skriver Jens Andersen til Boligministeriet, at i det vestlige område "har sognerådet fundet det rimeligt at friholde en så stor del af de flade strækninger som muligt for bebyggelse". Videre fremgår det, at man har tilladt bebyggelse de steder, "hvor man efter besigtigelse i terrænet er enig om, at bebyggelsen vil skade mindst".

Da den endelige plan var klar til godkendelse i april 1964 skrev sognerådsformanden igen til Boligministeriet.

Her skriver Jens Andersen, at sognerådet ved plandens udarbejdelse har "taget hensyn til den enkelte grundejers interesse, så alle har mulighed for at udstykke." Videre skriver han, at "På størstedelen af de arealer, som friholdes for bebyggelse er grundvandstanden så høj, at bebyggelse er uforsvarlig."

Professoren hæfter sig ved sognerådets valg.

- De havde udformet område, så alle lodsejere fik del i den økonomiske gevinst, siger Per Boje og henviser til, at det lille sogneråd fik skabt et af de flotteste sommerhusområder, hvor der var plads til både naturen og til åbne områder.

- Jeg forstår ikke, at man nu har skiftet politik i Holstebro Kommune, siger Per Boje om kommunens planer om sommerhuse.

Borgmester H.C. Østerby (S) understregede dog på borgermødet, at der ikke er taget beslutninger, og der vil blive nedsat en arbejdsgruppe til at diskutere planen om flere sommerhuse, og hvor sommerhusejerne vil blive repræsenteret.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev fra Lise Bonde: Rart at LO kommenterer på 3F-sager

Læserbrev: Jeg må rose den lokale LO og Metalformand Helge Albertsen for at stå frem og kommentere de seneste måneders skriverier omkring 3F’s uacceptable opførsel og tage afstand herfra. Jeg er helt enig i, at ”konfliktvåbnet” ikke skal bruges unødigt – hverken på arbejdstager- eller arbejdsgiversiden! Når 3F bruger ”konfliktvåbnet” unødigt og forkert, bliver det en trussel mod det danske arbejdsmarked og arbejdspladserne! Vi skal væk fra diktatur, trusler og tvang og i stedet have frihed til selv at vælge både som arbejdstager og arbejdsgiver! Sådan som det er kutyme i alle andre sammenhænge i dag. Vi befinder os i 2019, og meget er forandret på arbejdsmarkedet gennem tiden siden 1899 – både på arbejdstager- og arbejdsgiversiden! Arbejdsmarkedets parter og fagforeninger skal følge med udviklingen, som Helge Albertsen også beskriver med udtalen ”de gamle metoder med at presse kollegaer ind i fagforeningen er for længst fortid”. Vi må så bare også sande, at det ikke er sket i 3F, hvor disse metoder stadig finder sted i Lufthavnssagen & Lauge Bonde-sagen! Det er derfor heller ikke rimeligt at samme ”pres” eller tvang har lov at finde sted på arbejdsgiversiden i 2019, når der allerede er ordnede forhold, alle danske love og regler er overholdt, og der er absolut ingen utilfredshed blandt medarbejdere og virksomhed med eksisterende forhold. Det skal 3F lære at håndtere og respektere. Prøv at se tingene fra en anden vinkel: Arbejdstager og arbejdsgiver er dybt afhængige af hinanden – virksomhederne kan ikke eksistere uden dygtige medarbejdere, og medarbejderne kan ikke eksistere uden virksomhederne. Hvis ikke vi er ordentlige overfor hinanden, har vi ingen arbejdsplads, og vi er nødt til at ”spille sammen som et hold”! Sammen er vi stærke, alene er vi intet! Jeg tror ikke, 3F og andre helt forstår vores frustrerede situation, men lad mig give et par eksempler i håb om, det bliver lettere forståeligt: Forestil jer at 3F fik dikteret følgende: ”Fra næste uge skal I følge KA’s overenskomst og indbetale til deres fonde – I har intet valg – det skal I bare!” eller hvis Socialdemokratiet fik dikteret: "Fra næste uge skal I føre Venstrepolitik – I har intet valg – det skal I bare!” Hvordan mon stemningen og arbejdsglæden så ville være i de to lejre? Mon ikke I ville være rasende? Præcis den følelse af magtarrogance og brud på tillid og retfærdighed føler vi og vore medarbejdere i denne sag! Det er derfor også glædeligt og tankevækkende, at arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen udtaler ”En overenskomst er meget mere end timeløn, overtidsbetaling og pensionsordning, man skal have tiltro til dem, man indgår overenskomst med, og folk vil selv have bestemmelsesretten”. Det er det, vi efterlyser: Tillid mellem overenskomstparter/arbejdsgiver og arbejdstager samt frihed til selv at vælge overenskomst og fagforening, så længe der er tale om lovlige danske overenskomster og fagforeninger. Det bør være en øjenåbner for 3F om, at det er tid til forandring og fornyelse med hensyn til deres misbrug af tillid og magt fra det danske system! Husk: Monopol er aldrig godt - konkurrence er kun sundt, for det skaber det bedste for alle. 3F har også flere gange i vores sag nævnt ”fair konkurrence” som et argument for at tegne overenskomst. Jeg er helt enig i, der skal være fair konkurrence. Det er der også, når vi følger en anden dansk anerkendt og lovlig overenskomst! Det vil klæde 3F, hvis de selv begynder at konkurrere på en fair facon. Altså gøre sig attraktive og ”sælge” sig selv, og derved konkurrere på lige fod med andre fagforeninger og deres overenskomster. 3F skal så også bare lære at acceptere et ”nej tak”!

Danmark For abonnenter

Johns kæbe var blød som bølgepap efter strålebehandlinger: - Den ville smuldre væk uden tandbehandlinger

Annonce