Annonce
Debat

DN: Det er ikke nødvendigt at bygge ovenpå roklubben i Ringkøbing

Det Blå Trailcenter Ringkøbing Ro- og Kajakklub
Annonce

Læserbrev: Ringkøbing Udviklingsråd og Roklubben har offentliggjort et forslag til byggeri ovenpå den eksisterende bygning med høj skorsten ved udmundingen af Vonå i Ringkøbing Fjord for at etablere et informationscenter.

Men det er unødvendigt at bygge ovenpå. Det vil blive dominerende i det flade landskab mellem Vestas og Holmsland, og der er i forvejen nok af dominerende bygninger langs fjorden og Vonådalen. Der er plads nok til at bygge ved siden af den eksisterende roklubbygning, og det vil være nemt at skaffe overskudsjord og bygge ovenpå det, så en ny bygning kan holdes fri for oversvømmelse og alligevel ikke blive ret meget højere end den eksisterende roklubbygning.

De kreative arkitekter, som har skitseret en overbygning ovenpå den nuværende roklubbygning, vil sikkert kunne skitsere en lav og oversvømmelsesfri tilbygning, som både tilgodeser roklubbens behov og ønsket om et informationscenter. På taget af en lav bygning med fladt tag kan der f.eks. fint være en åben terrasse med udsigt til fjord og å. Når formålet er at lære børn og voksne at færdes i naturen uden at ødelægge den, er det også vigtigt at vise, at de bygningsmæssig rammer for information ikke forringer natur, miljø og landskabelige værdier. Det er fint at læse og se udstillinger om hensyntagen til naturen, men det vigtigste er at blive taget med ud i naturområder og lære om, hvor det er ok at færdes, og hvor naturen skal friholdes for færdsel og aktiviteter af hensyn til bl.a. fuglelivet.


Roklubben ligger på et areal, som både er omfattet af kystbeskyttelse og fredning, og derfor skal ændringer administreres meget restriktivt.


Ringkøbing Udviklingsforum og roklubben opfordres til at arbejde for et alternativ til det forslag, der nu er lagt frem for offentligheden, med forslag til nyt og lavt byggeri af begrænset omfang, som med god æstetik kan passes ind med det eksisterende byggeri og erstatte containere og skure. Roklubben ligger på et areal, som både er omfattet af kystbeskyttelse og fredning, og derfor skal ændringer i området administreres meget restriktivt af Kystdirektoratet og Fredningsnævnet.

Byrådet bør ikke give byggetilladelse og tilskud til en overbygning på roklubben, men kan i stedet støtte en lav tilbygning, som ikke bliver dominerende i landskabet. Hvis Ringkøbing Udviklingsforum og roklubben får tilladelse til en overbygning på roklubben, vil andre også kunne gøre krav på at få tilladelse til høje bygninger langs fjorden i strid med de landskabelige hensyn, som myndighederne er forpligtiget til at tage ved administration af lovgivningen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce