Annonce
Debat

Direktionen i Region Midt: Opprioritering af faglige kompetencer er en nødvendighed

Ulrich Fredberg, læge og regionsrådsmedlem (V). Pressefoto
Annonce

Læserbrev: Region Midt har i årevis nedprioriteret fagligheden i den øverste ledelse.

I alle regioner omfatter den øverste ledelse (direktionen) 3 direktører, hvoraf den ene har lægefaglige kompetencer. Dog ikke i Region Midt, hvor man har fravalgt en koncerndirektør med disse kompetencer, skønt hovedopgaven for regionerne er sundhedsvæsenet.

Hvad betyder denne manglende faglighed i direktionen?

Kommunaldirektør Jesper Zwisler udtaler, at ”Beslutninger truffet af offentlige topledere uden tilstrækkelig faglig indsigt kan være en farlig kurs for velfærdsstaten” og han påpeger, at den faglige indsigt er trængt for meget i defensiven blandt topembedsmænd, der samtidig lukker sig mere om sig selv, så fagligheden har været på retur i en grad, der påvirker effektiviteten af de offentlige beslutninger.

En artikel i det kendte engelske tidsskrift British Medical Journal Opinion dokumenterer skarpt, at dårlig ledelse af hospitaler slår ikke kun patienter ihjel, men også medarbejdere, bremser innovationen og reducerer produktionen.


Når fagligheden har for lidt plads, så begynder vi at have svært ved at løse opgaverne på en effektiv måde.


Når fagligheden har for lidt plads, så begynder vi at have svært ved at løse opgaverne på en effektiv måde. Personalet på sygehusene kommer til at bruge mere og mere tid på registreringer og kontroller, der sluger flere og flere ressourcer, der jo i sidste ende tages fra patienterne. ”Vi sidder med medarbejdere, der slet ikke er motiveret af styringssystemer, strategier, ny teknologi og effektivitet. De er styret af, hvordan de løser deres faglige opgaver”, siger Jesper Zwisler.

Der mangler ganske enkelt faglighed i de øverste ledelser til at sætte de helt rigtige overordnede spor og retningslinjer.

I dag træffes mange beslutninger af embedsmændene, der har øget deres politiske indflydelse, men prisen for denne indflydelse er, at de har forladt deres faglige ståsted.

Mange af beslutningerne filtreres af den eneste fuldtidsansatte politiker i regionen (regionsrådsformanden), inden de når frem til regionspolitikerne. Regionsrådsformanden har kun den faglig viden, som embedsmændene udstyrer ham/hende med. I Region Midt, hvor der ikke er en lægefaglig koncerndirektør, får regionsrådsformanden derfor ikke en faglig rådgivning på niveau med de øvrige regioner.

Jesper Zwisler udtaler: “I stort omfang er dele af den offentlige administration blevet forvandlet til en maskine, der skal retfærdiggøre og promovere de siddende politikere. Beslutninger træffes i væsentligt omfang på et ikke-fagligt grundlag. Undersøgelser bliver ofte bestilt for at understøtte beslutninger, der er taget på forhånd”.

Dette er klart illustreret i Region Midt, hvor forretningsudvalget netop har afvist at bruge over ½ mio kroner på en bizar opgørelse (henvisninger til røntgen af lungerne), der i forslaget fra direktionen ikke kan undgå at fremstå som andet end et forsøg på”at understøtte beslutninger, der er taget på forhånd”.

De tre forfattere bag bogen ”Fornyelse eller kollaps?” påpeger, at ”samtidigt med at toplederne er mindre fagligt funderet, går udvikling imod, at fagligheden også inviteres mindre og mindre med ind i rummene for beslutninger.

Dette er klart illustreret i Region Midt, hvor der er planlagt en ”Udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg”, hvor det var nødvendigt at flere protester mod utilstrækkelig involvering af medarbejderne i arbejdsgrupperne. Skønt det blev delvis ændret, fandt man ikke indikation for at have overlægerepræsentation fra de to centre i Silkeborg med i alle arbejdsgrupperne.

Tidligere minister for offentlig innovation Sophie Løhde udtrykte det meget klart: ”Der er for stor forskel i kvaliteten af ledelse på de offentlige arbejdspladser som f.eks. i sundhedsvæsenet. Ledere, der ikke formår at lede, skabe præstationer, engagere og motivere, skal ikke vedblive med at være ledere”.

Regionsrådsvalget kan næppe have et vigtigere tema end at opprioritere fagligheden i den øverste ledelse.

Lad det indgå i overvejelser ved det forestående regionsrådsvalg.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Ringkøbing

Byens ældste dametøjsbutik er klar efter corona-pause: Nu håber vi bare, at folk ikke har brugt alle deres penge på nettet

Skjern For abonnenter

Vestjylland skulle være Henris ferieflirt: Nu er han Skjern-mand og starter en lokal tv-kanal

Annonce