Annonce
Vestjylland

- Det er som at fodre hunden med dens egen hale

Mikkel Rasmussen (PL) frygter, at penge, der er tiltænkt psykiatrien, blandt andet her på Aarhus Universistetshospital, som så ofte før havner helt andre steder. Foto: Jens Thaysen
Psykiatri-Listens Mikkel Rasmussen raser over, at et flertal i Region Midtjyllands psykiatri- og socialudvalg indstiller, at uforbrugte midler til drift i psykiatrien flyttes over og bliver en del af anlægsbudgettet. Han bebuder alternative forslag og i det hele taget kamp til stregen.

Regionen: Der var pæn enighed blandt udvalgsmedlemmerne om, hvordan indholdet af forskellige pengeposer til psykiatrien skal bruges, da Region Midtjyllands psykiatri- og socialudvalg i denne uge holdt møde. Pengene er blevet tilsendt fra Christiansborg, efter at Folketinget havde vedtaget en finanslov for 2019.

Der er tale om permanente, årlige beløb regnet fra og med 2019, og fordi det første år stort set er gået, før der er blevet taget endelig beslutning om, hvor midlerne skal bruges, står man nu med et større millionbeløb i uforbrugte midler. Og hvad man skal stille op med disse millioner, var der ikke fuld enighed om i udvalget.

Udvalgets næstformand, Psykiatri-Listens Mikkel Rasmussen, brød sig ikke om den indstilling, som resten af udvalget valgte at sende videre til forretningsudvalget og regionsrådet.

- Pengene er givet som årlige beløb til driften af forskellige afdelinger i psykiatrien. Derfor synes jeg ikke, det er rimeligt, at man, som indstillingen lægger op til, flytter de ikke brugte penge, i alt cirka 33 millioner kroner, over i anlægskassen, siger Mikkel Rasmussen, og tilføjer, at når man står med så store beløb i uforbrugte midler, skyldes det, at man ikke har udvist rettidig omhu.

Annonce

Anlæg og uforudsete udgifter

Som nævnt drejede det sig som forskellige pengeposer. Dels om årligt seks millioner kroner til driften af et nyt 12-sengs afsnit, som regionsrådet på sit seneste møde besluttede at placere i regionspsykiatrien i Horsens. Det skal dog først etableres og vil ikke stå klar til at tage imod patienter før i 2022. Det betyder, at der for 2020 og 2021 vil være uforbrugte driftsmidler på i alt 12 millioner kroner, og indstillingen fra et flertal i psykiatri- og socialudvalget er, at de indgår som en del af anlægsudgifterne til den nye sengeafdeling, der er budgetteret til at koste 25 millioner kroner.

Desuden oprettes et udgående, tværfagligt team i børn- og ungepsykiatrien, ligesom der etableres i alt 14 nye intensive psykiatriske sengepladser, som fordeles med seks pladser i Aarhus og to pladser på hver af regionens andre psykiatriske afdelinger. Til begge disse nye tiltag er der afsat penge allerede fra og med 2019, i alt 21 millioner kroner årligt, og da ingen af delene er sat i gang endnu, betyder det, at der ligger 21 millioner kroner i uforbrugte midler.

Administrationen har indstillet, at disse 21 millioner smides i regionens store fælleskasse, men psykiatri- og socialudvalget valgte i stedet at indstille, at de blev øremærket psykiatrien og, som det hedder i indstilingen, "indgår i finansieringen af uforudsete udgifter i forbindelse med indflytning i ny psykiatri i Gødstrup efter principper vedtaget for kvalitetsfondsprojekterne samt til overgangsfinansiering ved udløb af projektmidler herunder satspuljemidler og lignende efter konkret udmøntning".

Budgetloftet

Jacob Ilsøe Klærke (SF), der er formand for psykiatri- og socialudvalget, påpeger, at det ikke er regionspolitikernes skyld, at de ekstra penge til psykiatrien ikke har kunnet udmøntes tidligere.

- Vi har måttet afvente Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvad pengene måtte bruges til, og disse retningslinjer har vi først fået sent. Derfor står vi nu med uforbrugte midler, som vi imidlertid ikke kan bruge, som vi vil - på grund af budgetloftet. Bruger vi flere penge, end der er budgetteret med på de enkelte områder, skal andre områder i regionen eller i andre regioner bruge mindre, forklarer Jacob Ilsøe Klærke.

Med hensyn til de 12 millioner, som man i Horsens overfører til anlægsbudgettet for det nye sengeafsnit, siger han:

- De bliver jo således i psykiatrien, og hvis ikke vi bruger dem til etableringen af sengeafsnittet, skal vi ud at finde dem andre steder. Der er nemlig endnu ikke fundet finansiering af de i alt 25 millioner kroner, det vil koste.

Det handler om vilje

Mikkel Rasmussen køber dog ikke Klærkes argumenter. Om de 12 millioner kroner, som udvalget indstiller, bliver brugt til at etablere det nye sengeafsnit i Horsens, siger han:

- Det er penge, som fjernes fra psykiatriens driftsbudget og i stedet bliver til anlægspenge. Det er at fodre hunden med dens egen hale. Pengene kunne i stedet bruges til intensiv hjemmebehandling gennem kompetenceløft og ekstra personale.

Videre frygter han, at de i alt 21 millioner uforbrugte kroner til intensivsenge og udgående teams, uanset udvalgets indstilling vil ende med at havne i den store fælleskasse i regionen.

- Vi har gennem tiden i regionerne set så mange eksempler på, at penge, der bevilges til psykiatrien, forsvinder og bliver brugt til alt muligt andet. Det mener jeg også er ved at ske her, og det vil jeg kæmpe imod, siger Mikkel Rasmussen, som nu vil udarbejde alternative forslag, ligesom han vil bruge de næste dage på at påvirke regionsrådskollegerne til at ændre holdning.

- Det handler om vilje. Jeg forstår ikke, at jeg står alene med den holdning. Man kan sagtens med lidt kreativ tænkning sikre, at pengene bliver brugt til det formål, de var tænkt, slår han fast.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kultur For abonnenter

Krig og nye gæster påvirker hverdagen på Badehotellet: Sæson 7 balancerer fermt mellem feelgood og mere alvorsfulde takter

Leder For abonnenter

En forbistret regnefejl

Formanden for Vestjysk Landboforening, Søren Christensen, er vred. Det har han god grund til at være. Når politikerne igen og igen foretager miljøindgreb i landbruget, må indgrebene i det mindste ske på et solidt videnskabeligt grundlag. Det ser bare ikke altid ud til at være tilfældet Først blev det afsløret, at Aarhus Universitet har undervurderet det areal, der i Danmark dækkes af lavbundsjorder. Universitetet regner nu med cirka 171.000 hektar kulstofrige landbrugsjorde i Danmark i stedet for 108.000 hektar. Senest er det kommet frem, at Aarhus Universitet har fejlberegnet og overvurderet landbrugets udledning af kvælstof med 3000 tons. Begge udregninger har direkte konsekvenser for landbruget. Tallet om lavbundsudtagning kan have store konsekvenser for klimaindsatsen, hvis Danmark skal blive klimaneutral. Udtagning af lavbundsjorder bidrager både til sikring af biodiversitet, reduktion af kvælstofudvaskning og lavere udledning af drivhusgasser; undervurderes arealet, får indsatsen ikke den forventede effekt. Med hensyn til kvælstofudledningen foretog regeringen kort før jul et lynindgreb mod landbruget, hvor der blev stillet krav om målrettede efterafgrøder på 380.000 hektar. Regnefejlen på de 3000 ton svarer til effekten af 326.000 hektar med efterafgrøder. Regeringsindgrebet betød et krav til landbruget om langt flere efterafgrøder allerede i år - men altså på et helt fejlagtigt grundlag. Ikke underligt, at Søren Christensen tordner mod "myndighedernes troværdighed". Regnefejlene er - for at sige det mildt - uheldige både for miljøet og for landbrugserhvervet. De politiske indgreb rammer et i forvejen presset erhverv, der er udsat for benhård konkurrence på verdensmarkedet, og som oven i købet i stigende grad møder uvilje fra en "klimabevidst" offentlighed. De to regnefejl kan godt foranledige skeptikere til at spørge, om andre beregninger så også er fejlbehæftede. Bygger kravene til landbrugets miljøindsats på et solidt videnskabeligt grundlag hele vejen igennem? Det lyder ærligt talt, som om hele vandmiljøområdet bør kulegraves - af hensyn til både landbruget og miljøet.

Annonce