Annonce
Ringkøbing

Der er millioner på spil: Generator går efter at blive regionalt spillested

Billedet her blev taget 31. august 2018, da Poul Krebs i den grad tog del i genåbningen af Generator efter endt ombygning og modernisering af spillestedet i Ringkøbing. Arkivfoto: Jonas Bjerg
På spillestedet Generator i Ringkøbing arbejdes der lige nu på at fuldende en ansøgning, der gerne skal opfylde en drøm om at blive udpeget som regionalt spillested fra 2021. Beslutningen træffes af Statens Kunstfond.

Ringkøbing: Et tilskud i omegnen af én million kroner. Det er sådan et beløb, der årligt kan ryge ind på kontoen, hvis det lykkes for Generator i Ringkøbing at blive udpeget til regionalt spillested.

Eller måske mere: Fermaten - regionalt spillested i Herning - modtager på den konto hvert år 1,6 millioner kroner fra statskassen.

- Det er helt sikkert, at vi søger, siger den daglige leder på Generator, Anton Bjerg, om den proces, der allerede er godt i gang i huset på Kastengevej.

Regionale spillesteder udpeges for fire år ad gangen af Statens Kunstfond, og Generator kan tidligst opnå den eftertragtede status fra 2021:

- Jeg mener, vi er godt med. Det er spændende, og jeg håber, det kan lade sig gøre, tilføjer Anton Bjerg.

I spillestedets projektudvalg sidder blandt andre formanden for Generators bestyrelse, Peter Sand, og kommunens kulturchef, Per Høgh Sørensen.

Annonce

Hvis det lykkes, skal der flere til at løfte opgaven. Så skal vi være flere ansatte og flere frivillige

Anton Bjerg, daglig leder, spillestedet Generator i Ringkøbing

Der skal flere til at løfte

I bestræbelserne på at stå godt rustet, når der bliver udpeget statsstøttede spillesteder gældende for perioden fra 2021 til 2024, har Generator-folkene blandt andet været på ekskursion til spillestederne Godset i Kolding og Turbinen i Randers, og i næste uge er der aftalt et møde med ledelsen på Fermaten.

Ansøgningsfristen udløber i slutningen af februar næste år, og Anton Bjerg regner med, at Statens Kunstfond offentliggør listen over nye, regionale spillesteder inden sommerferien 2020:

- Hvis det lykkes, skal der flere til at løfte opgaven. Så skal vi være flere ansatte og flere frivillige, siger den daglige leder, der er ansat på fuldtid.

Der ud over betaler Generator løn til en bogholder, der bruger få timer om måneden på at holde styr på spillestedets regnskab.

I det midt- og vestjyske er der lige nu regionale spillesteder i Herning, Thisted og Esbjerg, hvor Fermaten, Spillestedet Thy og Tobakken samlet set modtager et årligt tilskud på 4,4 millioner kroner.

For at kunne komme i betragtning til en plads i det fine selskab er det blandt andet en forudsætning, at det pågældende spillested modtager det, der på Kulturministeriets hjemmeside omtales som 'et substantielt kommunalt tilskud til musikdriften' - altså skal bidraget fra hjemkommunen være af betydelig størrelse.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Politisk opbakning til Sommerfuglen skyldes stedets kvaliteter

Læserbrev: Sommerfuglen er kommunes nye fritidstilbud til børn og unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Kongstanken er at have ét lokalt fritidstilbud af høj pædagogisk kvalitet i stedet for at benytte aflastningspladser på forskellige institutioner i egen og andre kommuner. Jeg er citeret i Dagbladet søndag for at sige, at den politiske opbakning til Sommerfuglen skyldes behovet for at få stedet fyldt op. Det er en udtalelse, der taget ud af en sammenhæng. Den politiske opbakning til Sommerfuglen hænger helt og aldeles sammen med tilbuddets kvaliteter. Børn med funktionsnedsættelser har svært ved at finde fritidsaktiviteter, der kan rumme deres udfordringer, og det begrænser muligheden for at knytte venskaber. Børnene på Sommerfuglen går typisk på specialskole, og det betyder, at de fleste går i skole og skaber relationer uden for deres nærmiljø. Med Sommerfuglen prioriterer vi, helt i tråd med børne- og familiepolitikken, at give børn og unge med særlige behov mulighed for at dyrke fritidsinteresser og danne trygge og nære relationer med andre børn i kommunen. Relationer de kan bygge videre på gennem deres opvækst, så Sommerfuglen bidrager til ambitionen om at skabe gode overgange fra børneområdet til voksenområdet. Politisk har vi besluttet, at Sommerfuglen som udgangspunkt er kommunens tilbud, med mindre der er faglige begrundelser for noget andet. Det har vi, fordi det er et godt tilbud, og fordi målsætningen om at skabe relationer mellem børn og unge på tværs af kommunen fordrer, at de er sammen. Jeg forstår godt, at det kan være en stor mundfuld for børn, unge og forældre at skulle flytte fra et sted, de kender og er glade for. Men jeg ved også, at de børn og unge, der er begyndt i Sommerfuglen, er glade for og trygge ved det. Der er foretaget en faglig vurdering af, hvorvidt hvert enkelt barns behov kan rummes i Sommerfuglen. I de tilfælde hvor det modsatte er konklusionen, er der fortsat et alternativt tilbud. Jeg forstår også godt, at de institutioner, kommunen hidtil har købt pladser hos, er kede af at miste børn. Men i denne sammenhæng er vores opgave som kommune først og fremmest at give børn og unge med særlige behov de samme muligheder, som andre børn og unge i kommunen. Det er klart, at dialogen med de berørte familier og institutioner skal foregå på en god og respektfuld måde. Når vi hører, at det ikke er oplevelsen alle steder, er der naturligvis grund til at vurdere, om vi kunne have gjort det anderledes. Det er i øvrigt helt almindelig praksis.

Annonce