Ringkøbing

Der er mange svømmeænder i Ringkøbing Fjord

Fuglene er vendt til bage til fjorden efter årtiers indsats for at genoprette den. Her gæs ved Bork. Arkivfoto: Jørgen Kirk

Vandkvaliteten i Ringkøbing Fjord karakteriseres som "høj" af Aarhus Universitet.

Ringkøbing-Skjern: Landbrug & Fødevarers påstand om, at vandplanerne for Ringkøbing Fjord er baseret på en forkert antagelse om fjordens tilstand, bakkes op af en undersøgelse om vandfuglenes udbredelse. Undersøgelsen er foretaget af Aarhus Universitet og omtales i en artikel på Miljøstyrelsens hjemmeside i december 2017.

Artiklen fortæller, at der er mange svømmeænder i Ringkøbing Fjord. Fuglene er nemlig vendt tilbage efter årtiers indsats for at forbedre vandkvaliteten, viser ny kortlægning fra DCE, Aarhus Universitet.

Forskerne forklarer, at den øgede udbredelse af vandplanter som ålegræs, børstebladet vandaks og havgræsser gør vandfuglene mætte og glade og får dem til at vende tilbage til visse fjorde og andre vandområder, efter at have været forsvundet i årevis.

"Der er f.eks. set de højeste antal svømmeænder i Ringkøbing Fjord siden 2. verdenskrig, og i Nibe Bredning i Limfjorden vurderes levestedet at være af en kvalitet, så det igen kan huse store antal vandfugle, som det kunne dengang vandkvaliteten var god. Det er vandfugle som krikænder, pibeænder, knopsvaner, blishøns, og knortegæs, som nyder godt af den forbedrede vandkvalitet.

Aarhus Universitet har undersøgt ti områder - blandt andet Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord, Vest Stadil og Stadil Fjorde - og i flere af dem er tilstanden karakteriseret som "god" eller "høj."

"Hvis man ser på Ringkøbing Fjord, så var der her perioder med en ringe vegetation i mere end 30 år, og dermed forsvandt fuglene også, men efter årtiers indsats for at forbedre vandkvaliteten, så har den i dag karakteren 'høj'," hedder det.

0/0
Erhverv

Nu er Michael Rømer autoriseret osteopat

Ringkøbing

Bjarke Hansen: Fjorden skal i spil!

Ringkøbing

Fjordløbet runder Ringkøbing K

Ringkøbing

Manden bag formodet million-underslæb er død

Ringkøbing For abonnenter

Det koster Ringkøbing K

112

Bil trillede om på hovedet

Ringkøbing

Radikale inviterer på lokale egnsretter og politisk debat

Ringkøbing

Oscar i atletikkens top 10