Annonce
Debat

Der er brug for alternativer til Lem Kær-projektet

De eksisterende testmøller ved Stauning under opførelse. Arkivfoto: Johan Gadegaard


Annonce

Læserbrev: Anna Hilden skriver i Dagbladet ”Lad os finde en bedre løsning” – og ja, der er andre muligheder for placering af høje testmøller, solcelleanlæg, PtX anlæg og tilknyttede erhverv.

Danmark Naturfredningsforening opfordrer derfor byrådet til at stille lokalplanlægningen for projektet i bero og henvise Vestas til at finde en anden placering af de høje testmøller og sammen med de andre projektansvarlige finde bedre placeringer for solcelleanlæg, PtX anlæg og erhverv.


De landskabelige værdier i Naturens Rige er allerede i forvejen rigeligt forringede af store og dominerende anlæg.


De landskabelige værdier i Naturens Rige er allerede i forvejen rigeligt forringede af store og dominerende anlæg.

De op til 270 meter høje møller kan Vestas lige så godt teste i det nationale testcenter i Thy eller f.eks. i den planlagte Thor havvindmøllepark ud for Husby Klit. I det nationale testcenter i Thy er der allerede i dag muligt at opføre møller op til 250 meter, og med passende planændring kan højden sikkert hæves 20 meter til de ønskede 270 meter. De nye høje møller er vel beregnet til at stå i havet og kan så også bedst testes her.

Med dagens teknologi bør det ikke være afgørende, at nye høje testmøller skal stå nogle få kilometer fra fabrikken i Lem. I dag har Vestas allerede meget gode muligheder for tæt ved fabrikken at teste møller op til 200 meters højde.

Det ønskede PtX anlæg er ikke afhængig af at være placeret tæt ved testmøller og kan lige så godt kan placeres i et eksisterende eller udvidet erhvervsområde som f.eks. i erhvervsområdet for virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved pillefabrikken i Nørhede eller i erhvervsområderne i Højmark, Lem og Ringkøbing.

Her er der allerede i dag kort afstand til stor elproduktion fra eksisterende vindmølleparker og kommende store solcelleparker i området, og i Nørhede kan et nyt stort biogasanlæg supplere andre vedvarende energianlæg.

I disse erhvervsområder er der god plads og udvidelsesmuligheder til både PtX anlæg og tilknyttede erhverv.

De landskabelige værdier i det åbne land bør friholdes for nye erhvervsområder, som lige så godt kan placeres i udlagte industriområder. Det åbne land bliver i disse år i forvejen kraftigt påvirket af store landbrugsbygninger.

Vestas har meget stor betydning for kommunen, og værdsættes for at være i front for udvikling af vedvarende energiforsyning. Men byrådet, Vestas og andre tilknyttede virksomheder bør også tage andre hensyn end beskæftigelse, indtjening og skatteindtægter, når store og indgribende projekter kan få afgørende betydning for bosiddende og andre borgere, som værdsætter det åbne lands naturværdier.

DN har i begyndelsen af januar på opfordring fra kommunen fremsendt en række spørgsmål om alternativer til det fremlagte debatoplæg om Lem Kær projektet, men nu en måned senere ikke fået svar.

DN har afventet svar for at kunne fremsende konkrete oplæg til debatoplægget, men har nu over en måned senere ikke modtaget svar på nogen af spørgsmålene. Da der blev rykket for svar, blev det oplyst at høringsperioden var slut.

Derfor dette åbne brev til byrådet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Ringkøbing

Byens ældste dametøjsbutik er klar efter corona-pause: Nu håber vi bare, at folk ikke har brugt alle deres penge på nettet

Skjern For abonnenter

Vestjylland skulle være Henris ferieflirt: Nu er han Skjern-mand og starter en lokal tv-kanal

Skjern

Skjern får sin egen tv-kanal: Underholdningsshow, natur, kultur og butikker skal fylde sendefladen

Annonce