Annonce
Læserbrev

Den nikænske trosbekendelse: Folkekirken bryder Grundloven

Læserbrev: I Det danske Riges Grundlov lyder §4: ”Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.” Den lyder ikke: Den evangelisk-lutherske kirke - plus en udvidelse fra den katolske tradition – er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

Folkekirken har siden 1949 indført den katolske udvidelse i sin vejledning om gudstjenesteordning. Den medtog en sproglig udvidelse af oldkirkens nikænske trosbekendelse. Det skete ved en usand benævnelse og uden lovgrundlag for den sproglige udvidelse i den 3. trosartikel, at Helligånden ikke alene udgår fra Faderen, men ”og fra Sønnen.” De tre ord er først tilføjet i den katolske kirke i Rom fra år 1014. Det skete, uden at samme kirke sandfærdigt derefter betegnede den som: Den udvidede nikænske Trosbekendelse. Det var og er i strid med Reformationens princip ”skriften alene.” Det var og er i strid med Reformationens: Den augsburgske Bekendelse, hvis Artikel 1 henviser til oldkirkens ”nikænske kirkemødes dekret” om trosbekendelsen.

I et svarbrev fra kirkeminister Per Stig Møller til folketingets kirkeudvalg 11. april 2011 er første sætning, at det er oldkirkens trosbekendelser, der er forpligtende bekendelsesskrifter i den evangelisk-lutherske folkekirke. Alligevel fortsætter brevet med at mene, at det er teksten fra den katolske tradition med den sprogligt udvidede version, som er den, som Danske Lov henviser til, men det er en grov og graverende fejl. I et retssamfund er det retsteksten, der er lovgrundlaget – ikke at man har ment noget andet, end det man skrev.

Hverken biskopper eller kirkeministre har kunnet påvise lovgrundlaget for den sproglige udvidelse af Den nikænske Trosbekendelse. Så til alle medlemmer af folkekirken: Vær opmærksom på dette brud på Grundlovens §4. Vær opmærksom på det usande og ulovlige i det - og det, der er i strid med Reformationen. Bemærk, at hvis Helligånden udgår fra Sønnen, beskyldes Sønnen og jomfru Maria for et incest-forhold. Skam over paven, biskoppen i Rom og alle medløbende biskopper herunder folkekirkens, hvis de lader denne beskyldning bestå. Alle hengivne for Jomfru Maria og for hendes lovsang, gør oprør mod den beskyldning mod hende og mod hendes søn.

Jeg vil slutte med en varm tak til min biskop Thorkild Græsholt, der betroede mig et brev, han skrev til Københavns biskop Ole Bertelsen den 8. juli 1985. Det sluttede: ”Ja til at udelade 'og fra Sønnen'.”

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Det lyder godt, men: De passer ikke på Danmark

Det er så let at stille sig op og sige, at ”jeg passer på Danmark”. Det lyder godt. Man virker handlekraftig. Men når man som Mette Frederiksen er statsminister, har man andre forpligtelser end at gå med de nemme og populære løsninger, som hun gjorde, da hun præsenterede regeringens bud på, hvordan vi forhindrer terrordømte i at planlægge og udføre mere terror, når de er sluppet ud af fængslet. En regeringschef har pligt til at vælge løsninger, der holder sig inden for rammerne af, hvilken type land vi gerne vil være. Og her svigtede Mette Frederiksen. Hun foreslår nemlig, at personer, der har afsonet en dom for terror, kan forbydes at færdes i bestemte områder og have kontakt til bestemte personer i op til ti år. For at undersøge, om de overholder forbuddet, skal politiet have ret til uden dommerkendelse at trænge ind i deres hjem og undersøge deres computere. Det er her, statsministeren glemmer sin forpligtelse over for retsstatens principper. Grundloven siger helt uden dikkedarer i paragraf 72, at både husundersøgelser og undersøgelser af borgernes kommunikation kun kan ske efter en retskendelse. Der står dog også, at man kan lave love, der giver undtagelse fra paragraffen, og det er så dét, regeringen vil gøre. Men det er grundlæggende helt forkert. Regeringens forslag om at øge straffene for terror og terrorrelaterede forbrydelser betragteligt er helt i orden. Det er også rimeligt at udstede forbud om ophold og kommunikation for denne ekstraordinært usympatiske gruppe af forbrydere. Og spark dem endelig ud af landet, når der er lovhjemmel til det. Det må bare aldrig blive andre end en domstol, der gør domstolenes arbejde. Magtens tredeling er et princip, der ikke må fraviges. Hverken politikere eller myndigheder skal afsige domme eller udstede retskendelser. Det skal kun dommere. Det har regeringens normale støtter forstået, men de borgerlige partier sikrer flertallet til endnu et skridt væk fra retsstaten. De skulle skamme sig. De passer ikke på Danmark.

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];