Annonce
Debat

Den demokratiske samtale er på spil: Pas på med at råbe ”fake news”

Jens Peter Hegelund er kommunaldirektør i Ringkøbing-Skjern Kommune. Foto: Jørn Deleuran
Annonce

Læserbrev: Chefredaktøren for Dagbladet havde en glimrende leder i avisen den 8. januar om situationen i USA med overskriften ”De alternative fakta blev et kulsort kapitel”. Jeg er enig i analysen og konklusionen – og den potentielle betydning for såvel landets sammenhængskraft som demokratiet i det hele taget.

Jeg tænker dog, det er vigtigt at forstå, at det ikke er et isoleret amerikansk fænomen. Jeg så for nylig den fremragende tyske TV-serie ”Babylon Berlin”, der foregår i Tyskland omkring 1930. Her omtaltes begrebet ”Lügenpresse”, der som jeg forstår det kan relateres helt tilbage til 1800-tallet og som nu senest også er brugt af Pegida-bevægelsen i Tyskland.

Så kritikken af de store, klassiske medier og aviser er ikke ukendt. Og mediekritik er centralt i et demokrati. For konsekvenserne af, at medierne laver fejl eller fejlvinkler historier, er store. Et eksempel herpå er de bekymrende virkninger af TV2’s dokumentar om HPV-vaccine.

Heldigvis har vi en institution som Pressenævnet, som man kan klage til, hvis man føler sig uretfærdigt behandlet – og medier under medieansvarsloven er underlagt Pressenævnets kompetence. Derudover er der en vis selvjustists og kritik i form af mediemagasiner på f.eks. P1 og TV2 News, der sætter særskilt fokus på mediernes rolle.


Du kan ikke diskutere med én, der i stedet for at argumentere for eller imod bare siger ”det passer ikke”.


Min bekymring er, at jeg oftere og oftere oplever at høre begrebet ”fake news” brugt i diskussioner, særligt på de sociale medier. Det altoverskyggende problem hermed er, at det lægger gift for den demokratiske samtale. Den demokratiske samtale er kendetegnet ved, at man på baggrund af og med anvendelse af fakta drøfter holdninger og synspunkter med henblik på en fælles eller ny erkendelse. Men når man råber ”fake news”, så trækker man grundlaget for den demokratiske samtale væk. For du kan ikke diskutere med én, der i stedet for at argumentere for eller imod bare siger ”det passer ikke”.

Lille Danmark påvirkes i høj grad af de strømninger, der kommer fra USA. Jeg mener, at vi i den kommende tid står overfor et valg mellem at kunne udvikle vores samfund gennem dialog og meningsudveksling baseret på fakta – eller reducere den politiske diskussion til at blive en kamp om, hvem der råber højst, påstå den anden lyver eller i øvrigt referere til dybt holdningsbårne nichemedier.

Jeg mener, at vi har alle muligheder qua vores uafhængige medier for at holde den demokratiske dialog i live. Men det kræver, at vi ikke begynder at råbe ”fake news” hver gang nogen mener noget andet end os selv. For alene det at acceptere tilstedeværelsen af ”fake news”, i den betydning den blandt andet anvendes i USA, vil være begyndelsen på enden for det demokratiske samfund, vi kender.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Dagbladet har fået aktindsigt: Læs 140 høringssvar om planlagt lukning af X-bus

Annonce