Annonce
Ringkøbing

Del af Nygade Nord åbner: Fra på mandag kan du atter køre fra Gågaden til Chr. Husteds Vej

Onsdag fik en del af Nygade Nord et lag asfalt, og på mandag kan du atter køre på den. Foto Poul Osmundsen.
Anlægsarbejdet på den største del af strækningen Nygade Nord fra enden af gågaden og hen til Chr. Husteds Vej er slut, og nu får strækningen et lag asfalt.

RINGKØBING: Onsdag bredte duften af frisk asfalt sig i Nygade.

Det var der den god grund til. Anlægsarbejdet på den største del af strækningen Nygade Nord fra enden af gågaden og hen til Chr. Husteds Vej er nemlig slut, og nu får strækningen et lag asfalt. Det betyder, at man for alvor kan få et indtryk af, hvordan den renoverede gade kommer til at se ud, når den er færdig.

Det betyder ændringer for så vidt angår trafikforholdene i området. Fra på mandag den 15. juli åbner Nygade nemlig for trafik fra Chr. Husteds Vej til Nørregade.

Da der stadig er brolægningsarbejder i gang i fortovene helt op mod vejen, vil strækningen indtil videre være ensrettet fra Chr. Husteds Vej mod Nørregade. Derfor bliver muligheden for beboerkørsel og arbejdskørsel fra Skolevænget og et stykke op ad Nørregade igen forbudt, da ensretningen af denne del af Nørregade igen gælder.

Varekørsel igennem gågaden vil blive tilladt som før.

Annonce

Arbejdet går godt

Arbejdet koncentreret sig nu om det sidste stykke fra Chr. Husted Vej mod nord hen imod I. C. Christenens Allé, hvor Ringkøbing-Skjern Forsyning er ved at være færdig med ledningsarbejdet samt på det lille stykke vej omkring pladsen med I.C. Christensen statuen, oplyser ingeniør Michael Steen Vejrup fra Ringkøbing-Skjern Kommune, der leder renoveringsprojektet.

Gravearbejdet vil ligge stille de næste to til tre uger, mens sommerferien afvikles.

Brolægningsarbejdet går i øvrigt også rigtig godt, oplyser Michael Steen Vejrup. Han roser "den positive energi i gaden og de positive kommentarer til arbejdet", og er sikker på, at resultatet bliver flot.

Arbejdet vil også foregå igennem sommerferien - dog på et noget lavere blus. Det forventes at være helt færdig hen på efteråret, formentlig oktober.

Herefter vil ledningsnettet i Nygade Nord være fornyet, samtidig med at gaden har fået et nyt udseende, der gerne skulle være med til at stimulere forretningslivet i området.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Videbæk

Intens eftersøgning endte lykkeligt: Hundehvalpen Nala stak af efter uheld på motorvej, men er fundet igen

Læserbrev

Sommerhusejer om paragraf 3-sagen: Det er en ommer, Hans Østergård

Læserbrev: Kære Hans Østergaard. Det er en lang forklaring, du giver i Dagbladet lørdag i sommerhussagen. Du kunne have udtrykt dig meget mere enkelt: UNDSKYLD! Undskyld for at Ringkøbing-Skjern Kommune alias Naturens Rige har forårsaget naturødelæggelser i et hidtil helt uset omfang. Undskyld fordi kommunen ikke på trods af advarselssignaler fra Ringkjøbing Amt, fra afgørelser i klagenævn mv. har forstået lovgivningen. Undskyld til de etablerede husejere, der gennem årerne har klaget til kommunen over nye ulovlige bebyggelser, men er blevet afvist. Undskyld til amtet for at påstå at den har et medansvar. Undskyld til Miljøministeriet for helt uden grundlag at misbruge et svarbrev fra 1994 fra ministeriet som forklaring på ulovlighederne. Og måske også undskyld til undertegnede, der henvendte sig personligt til dig (husker du ikke korrespondancen, kan den læses på www.bcinternational.dk/RKSK/brev-til-borgmesteren.pdf) om sagen i februar 2019, uden at jeg på noget tidspunkt efterfølgende har modtaget svar på min henvendelse. Hvis du havde læst min seneste redegørelse, Prøvelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes Baggrundsnotat, som også er tilgået kommunen, så ville du vide, at dit læserbrev indeholder bunker af fejlagtige påstande og faktuelle fejl (Notatet ses på www.bcinternatioinal.dk/RKSK/notat.pdf). Ringkjøbing Amt har ikke på noget tidspunkt givet den opfattelse, at Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke skulle finde anvendelse i de pågældende sommerhusområder. Tværtimod, hvilket der foreligger dokumentation for i min prøvelse af kommunens baggrundsnotat. Måtte man håbe, at der fortsat er personer fra det tidligere amt, der kan bevidne dette. Det fremgår ligeledes, at det brev, du henviser til fra Miljøministeriet, intet udtrykker, der giver belæg for de påstande, der fremføres om ministeriets rolle i sagen. Når ministeriet i en sag om kystbeskyttelse af kommunen får den opfattelse at 50 % af kommunens sommerhuse ligger i landzone er det helt naturligt at henstille til kommunen, at disse områder overgår til sommerhusområder, som det er meningen med zoneopdelingen. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke ved en sådan ændring stadig skal tages hensyn til beskyttelse af eventuelle §3 områder. Miljøministeriets brev siger intet, der kan opfattes anderledes. Du kalder de 11 områder for allerede ”rigt udbyggede sommerhusområder”. Efter kommunens egne oplysninger er der efterfølgende gennemført 596 ulovlige byggesager ud af i alt 750 ejendomme i disse områder. Det kræver vist en nærmere forklaring for at kunne opfattes som en bagatelagtig byggeaktivitet i områder, hvor der ikke må foretages nogen form for tilstandsændring. Hvis du havde læst nogle af Klagenævnets afgørelser, ville du vide, at også carporte, udhuse mv. opfattes som en tilstandsændring, der ikke kan gives dispensation til. Naturbeskyttelsesloven og de tilhørende vejledninger definerer meget klart, hvilke områder der er omfattet af loven. Og det fremgår tydeligt af utallige afgørelser gennem årerne fra Klagenævn, hvad konsekvensen er, hvis loven ikke overholdes. Afgørelser der også tilgår kommunen, uden at den tilsyneladende har interesseret sig for sagen. Hvis kommunen ikke læser det lovstof, den er sat til at forvalte, eller ikke forstår indholdet, kan det næppe henregnes under begrebet ”at være i god tro”. Det oplyses, at kommunen nu selv har forklaret sig til ministerierne efter at Danmarks Naturfredningsforening har rettet henvendelse til såvel miljøministeren som erhvervsministeren i sagen. Hvis denne forklaring bygger på de samme fejlagtige oplysninger om Ringkøbing Amt og Miljøministeriets påståede roller, skal det henstilles til kommunen at korrigere dette for at undgå at blive aldeles miskrediteret hos de statslige myndigheder. Der er i den foreliggende sag brug for alt andet end at fremstå utroværdig.

112

Beruset bilist overholdt ikke sin vigepligt

Annonce