Annonce
Skjern

Debutsingle er på vej: Victor og vennerne fandt melodien på efterskole

17-årige Victor Stokholm lægger stemme til sangen 'Look at it,' der er indspillet hjemme på den kreative vestjydes værelse. Foto: Morten Fog
17-årige Victor Stokholm - opvokset i Skjern og i dag bosat på Fanø - udgiver fredag 21. februar sin debutsingle, 'Look at it', der udspringer af tætte venskaber på en efterskole.

Skjern/Fanø: En solseng, en gammel trækasse og gaffertape i metermål. Det lyder som noget, Egon Olsen kunne bede Kjeld og Benny om at skaffe forud for et nyt, spektakulært Olsen Banden-kup.

Men nej, det var blot nogle af de remedier, Victor Stokholm gjorde brug af, da han i august sidste år satte sig for at opbygge sit eget musikstudie på sit loftsværelse.

I dag kan den 17-årige vestjyde med stolthed fremvise det færdige resultat i form af debutsinglen 'Look at it', der udkommer fredag 21. februar.

Udgivelsen af den poppede sang var næppe blevet til virkelighed, hvis ikke Victor Stokholm havde mødt Thomas Christiansen, Magnus Gleerup og Asger Lenz på Lunderskov Efterskole vest for Kolding:

- Da vi i juni 2019 stoppede på efterskolen, rejste vi tilbage til hver vores landsdel, men vores samarbejde fortsatte, siger Victor Stokholm, der er opvokset i Skjern og i dag bosat hos sin far på Fanø.

Annonce

Video filmet i Esbjerg

Direkte i forlængelse af efterskoletiden gik Victor Stokholm i gang med at videreudvikle på sin idé og sit håb om at udgive en sang. I første omgang delte han sine kreative tanker med Thomas Christiansen, der var med på at forfølge drømmen.

Fra sit primitive hjemmestudie sendte Victor løbende lydoptagelser til sin gode efterskoleven, der i dag har status som Stokholms producer. Mens 'Look at it' begyndte at tage form henover efteråret, blev også Magnus Gleerup og Asger Lenz koblet på det ambitiøse projekt:

- På Lunderskov gik de på filmlinjen, og de sagde hurtigt ja til at hjælpe med at lave en musikvideo til sangen, siger Victor Stokholm.

I november mødtes de fire venner i Esbjerg, hvor tidsplanen var stram og vejret dårligt, men med lånt udstyr lykkedes det at skabe en video til det godt tre minutter lange single-udspil, der lyder voksent og varmt.

Hovedmanden bag 'Look at it' synes, at sangen kan noget helt specielt:

- Og det er kun begyndelsen, lyder det fra Victor Stokholm, der går i 1.g på Esbjerg Gymnasium, hvor hans hovedfag er musik og engelsk.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Magtdemonstrationer: Urimeligt angreb på Danmarks Naturfredningsforening

Læserbrev: I et læserbrev den 22. februar i Dagbladet Ringkøbing-Skjern ses Leif Christensen fra Bork med et forsvar for den fejladministration, som Ringkøbing-Skjern Kommune har udøvet gennem mere end 25 år ved at lade hånt om Naturbeskyttelsesloven gennem hundredvis af ulovlige tilladelser til byggeri i sommerhusområder på Holmsland Klit. Han mener, der blot er tale om rent juristeri, når kommunen ikke i tide fik lokalplanerne på plads, og at parterne i sagen er enige om, at ingen har begået denne juridiske fodfejl med forsæt. Det vides ikke, hvilke parter der henvises til. Men hvis ikke man kan stole på, at myndighederne forvalter efter lovgivningen, kan der for alvor tales om det vilde vesten. Jeg har den fornøjelse at bo midt i et af disse naturskønne sommerhusområder. Da jeg for 10 år siden erhvervede mit helårshus, skete det med vished om, at nabomatriklerne, der henlå med naturskønne lyngklædte klitter, ville forblive sådan, da der på matriklerne er en tinglyst servitut, der forbyder byggeri af enhver art, og området i øvrigt, ifølge de oplysninger enhver kan se på arealinfo i Danmarks Miljøportal, er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Jeg erhvervede en naturperle med frit udsyn over Tipperne og hele Ringkøbing Fjord, og havde ingen synlige naboer, bare uspoleret natur! Da jeg senere gjorde kommunen opmærksom på en aktivitet, der kunne tyde på et kommende nabobyggeri, fik jeg blot at vide, at matriklerne ikke er omfattet af fredningsbestemmelser af nogen art. Kommunen gjorde sig ingen anstrengelse for at undersøge, om der kunne være noget om snakken. Kommunen gav efterfølgende tilladelse til arealomlægninger med mulighed for at bygge to sommerhuse og i øvrigt udlæg af ny vej tværs over de lyngklædte klittoppe. Den stille idyl er nu afløst af en erhvervsmæssig udlejning af sommerhus med ugentlige ud- og indflytninger, smækkende bildøre og larmende turister, der kører ræs på mountainbikes i klitterne. Da kommunen samtidig så stort på nabohensyn ved byggetilladelsen, er jeg desuden ufrivilligt tvangsindlagt til fra min 1. sals stue at skulle følge med i turisternes morgenmad, frokost og aftensmadsindtagelse uge efter uge, dog heldigvis med lidt pause i januar og februar. Jeg opdagede, at det ikke blot var i mit nærområde, men adskillige andre steder på Klitten, kommunen har set bort fra § 3 beskyttelsen på trods af, at kommunen selv har indskrevet den i lokalplanerne på foranledning af daværende Ringkøbing Amt, der godt forstod at rette sig efter lovgivningen! Som privatperson kan der ikke klages over en kommunes vandalisering af naturområder. Efter en årelang diskussion med kommunen, som ikke lod sig rokke i sine synspunkter, måtte jeg derfor ty til andre muligheder. Jeg kontaktede Danmarks Naturfredningsforening, som velvilligt har brugt utallige timer på denne sag. Med beskyldningen om, at Danmarks Naturfredningsforening har en evig trang til at demonstrere magt, bringer Leif Christensen en urimelig kritik af Danmarks Naturfredningsforening. Mange frivillige økonomiske bidrag og meget uegennyttig frivilligt arbejde bliver anvendt af denne organisation til at sætte en stopklods, når kommuner og andre af griskhed for øgede grundskatter, erhvervsaktivitet og turismeindtægter forgriber sig på uerstattelige naturværdier. Skytset bør rettes mod Ringkøbing-Skjern Kommune, der om nogen demonstrerer magt. Det er kommunen, der arrogant gennem nu flere år har nægtet at have begået fejl, skønt selv planlovseksperter ikke er i tvivl. Det er kommunen, der uretmæssigt har indkrævet høje ejendomsskatter og givet ejerne forventninger om byggetilladelser. Og det er kommunen, der fortsætter med at tage de mange berørte sommerhusejere som gidsler ved at undlade at træffe de beslutninger, der kunne stoppe dette cirkus på trods af, at alle historiske dokumenter i sagen viser, at kommunen har handlet forkert. Som om dette ikke var nok! Den tidligere ejer af mit hus formastede sig til at opføre en tagterrasse på taget af en sidebygning på ejendommen. Kommunen har accepteret i snesevis af sådanne tagterrasser i sommerhusområderne gennem årerne. Men da jeg ikke straks kunne tage folkeregisteradresse på ejendommen, som det blev krævet af kommunen for at acceptere tagterrassen, har kommunen nidkært jagtet denne sag i mere end 10 år! På trods af, at kommunen selv har beskrevet, at tagterrassen ligger så godt afskærmet, at den ikke er til gene for naboer, og at ingen nogensinde har klaget over forholdet, har kommunen gennemført politianmeldelse og ført retssager i såvel byret som landsret for at håndhæve sit krav om retablering. Her kan man med rette tale om magtdemonstration! Når private formaster sig til at bryde loven, er der ingen nåde. Heller ikke da ejeren af Hvidbjerg Camping ved Blåvand kommer på kant med § 3 ved at udvide med et par ekstra båse til et telt. Så blæser der ikke milde vinde: ”Hvis ferieparken formår at få reetableret forholdene omkring søen, kan den undgå at få straf, vurderer kommunen”. Og hvis private lodsejere i Lønstrup sikrer deres ejendomme gennem en kystsikring, der rent faktisk virker, men dømmes ulovligt, er kommunen straks på banen: ”Vores udgangspunkt, da vi meldte sagen til politiet, var, at det skulle fjernes” udtaler den lokale formand for Teknik og Miljø. Hvorfor skal der ses igennem fingre med tilsvarende ulovligheder, når de forvoldes af en offentlig myndighed, som her i Ringkøbing-Skjern Kommunes tilfælde med de ulovlige byggegodkendelser til sommerhuse på Holmsland Klit? Og hvorfor skal Danmarks Naturfredningsforening skældes ud, når de blot arbejder for, at gældende lovgivning overholdes?

Annonce