Debat

Debattør: Reserver området ved Birkvej til nationalparken

Skjerns 2 gamle rensningsanlæg på Birkvej. Det enen renseanlæg tilhøre Georg Anneberg, det er de hvide bygninger - det andet tilhører Benno Gosvig. Foto Jørgen Kirk

Læserbrev: Byrådet skal til at behandle en lokalplan for et område ved Birkvej i Skjern. I lokalplanforslaget er området udlagt til boliger og rekreative formål.

At anvende området til boliger, synes Danmarks Naturfredningsforening (DN) Ringkøbing-Skjern, er en dårlig idé. Det bør i stedet reserveres til rekreative formål og til den mulige Nationalpark Skjern Å. På et borgermøde om arealet den 3. september 2018 var der meget stor enighed blandt de fremmødte om, at hele området ved renseanlæggene skal anvendes til rekreative formål og naturformål, og der var en meget lille opbakning til den fremlagte lokalplan.

Efterfølgende har en del af mødedeltagerne i et læserbrev i Dagbladet kritiseret kommunalbestyrelsen for ikke at lytte til borgernes ønsker.

Som repræsentant for DN's lokalbestyrelse foreslog jeg på mødet, at man udlægger arealerne til at indgå i en eventuel kommende Nationalpark Skjern Å, og at arealerne har en ideel placering til et måske kommende stort besøgscenter for nationalparken set i forhold til Skjern by og byens grønne korridor. Centret kan placeres sådan, at nationalpark-naturen kan ses fra vinduerne fra to-tre sider, og der kan blive let adgang til centret ad den eksisterende Birkvej.

Hvis kommunalbestyrelsen tror på nationalparkprojektet, må man vælge at arbejde langsigtet og reservere arealerne til dette formål, vel vidende, at det er et meget fremtidigt projekt. Arealerne ligger optimalt på kanten af den naturgenoprettede Skjern Ådal, som kommer til at udgøre nationalparkens kerneområde - tæt på det, man bredt kan definere som Skjern Ås deltaområde i den eventuelt kommende nationalpark.

DN er imod, at der bygges op til 14 meter høje punkthuse og tæt lav bebyggelse på arealet, da det vil forstyrre/ødelægge de besøgendes oplevelse af det flade og relativt uforstyrrede ådal-landskab. Lokalplanen tilgodeser relativt få familier, hvis boliger får en eksklusiv placering i landskabet på bekostning af tusinder af lokale og turister, som allerede nu færdes i området på de naturstier, Naturstyrelsen har etableret.

DN mener, at kommunalbestyrelsen ved at ændre den foreliggende lokalplan på den måde, vi foreslår, kan sende et tydeligt signal til borgerne om, at nationalparken er et stærkt følt ønske, som er højt prioriteret i den kommunale politik.

Foreningen er opmærksom på, at der allerede i et vist omfang er disponeret anderledes, men det vil være nemt at pege på andre kommunale beslutninger, som har været dyrere for skatteborgerne, end en ændring af planerne for arealerne ved Birkvej behøver at blive. Og set i relation til udgifterne ved etableringen af nationalparken vil det være et mindre beløb, når hovedgevinsten kan blive et besøgscenter, som kan trække mange besøgende ind til Skjern by.

Ved sidste kommunalvalg var flere partier fremme med ønsket om forandringer i den måde, kommunalbestyrelsen varetager kommunens sager på. Lokalplanen ved Birkvej Skjern er egnet til at teste kommunalbestyrelsens evne til at lytte til borgernes ønsker og til at vise, hvor højt nationalparken prioriteres.

0/0
Ringkøbing

- Hvis man står stille og roligt nede i bageriet, kan du høre, at de skriger inde over køl og frost

Klumme

Kommer du til årets grundlovsfest?

Klumme

Ugens Prædiken: Mere kærlighed, end vi fatter og forstår

Klumme

Ugens Prædiken: Maria er Mor, og vi elsker hende for det

Leder For abonnenter

Dagbladet mener: Der skal fuldt blus på nyt mekka for de unge

Hvis man skulle lave en top 10-liste over faste samtaleemner blandt områdets unge, er der ingen tvivl om, at et af emnerne ville være, at der er alt for langt mellem steder, hvor unge kan mødes, hygge sig, lytte til musik, gå i byen og så videre. I flere år har det været et omkvæd, at: "Vi har kun McDonalds at hænge ud på" og "Der sker ikke en skid her i området". Måske ikke helt i takt med sandheden, men de unge har måske alligevel noget at have snakken i. Derfor er det også en god og spændende idé, som folkene bag Ringkøbing Invest - Boy Boysen, Jan Jessen og Bjarke Hansen - har sendt i luften her i påskeferien. De tre herrer har købt Ringkøbings gamle posthus, og deres ultimative drøm er at finde nogen, der har mod på og lyst til at drive et diskotek i den historiske bygning. "Det, synes vi, at Ringkøbing mangler" lyder meldingen, og de har fuldstændig ret. Om det så bliver døbt Diskotek Posthuset, må tiden vise, men det er på alle måder vigtigere end navnet, at tanken om et diskotek i Ringkøbing ikke kommer til at samle støv i en eller anden skrivebordsskuffe. Samtidig er det vigtigt, at ideen ikke bliver skudt i sænk med påstande om, at et diskotek da ikke kan løbe rundt i Ringkøbing. Det kan godt være, at der gennem årene er lukket forskellige diskoteker og andre steder af samme type i byen, men lige nøjagtig når det gælder det gamle posthus er der god grund til at tænke større. Hvorfor er der så det? Jo, det handler om bygningens placering. For det første ligger den tæt på både rutebilstation og banegård, og det vil gøre det forholdsvis nemt for gæsterne at nå både frem og hjem. For det andet ligger et af kommunens spillesteder, Generator, rundt regnet 10-11 spytklatter fra posthuset. Og for det tredje bliver der med Ringkøbing Udviklingsforum i spidsen arbejdet på højtryk for at gøre DSB's gamle stationsbygning til et hus for - ja, netop for de unge. Med tre så tætliggende steder, der på hver sin måde appellerer til de unge, er det lige før, det er i orden at sige, at 1+1+1 bliver til 4. Hvis - eller rettere sagt: Når der kommer mere konkrete planer for både et diskotek og et ungdomshus omkring Nørredige i Ringkøbing, vil de forskellige aktører forhåbentlig sætte sig sammen og udarbejde en fælles plan for et tæt samarbejde på tværs. På den måde kan et fælles fodslag være med til at sparke gang i noget, som mange ikke en gang har forestillet sig kunne blive virkelighed. Det kan godt være, det lyder lidt overdrevet, men en gang imellem skal man også turde lyde lidt overdrevet. Her fra skal overdrevet lyde sådan har: Der skal fuldt blus på et nyt mekka for de unge.

Klumme

Svar på de helt store spørgsmål