Annonce
Debat

Debat: Bankunionen kan sikre vores boligøkonomi

Bekymringen for den danske realkredit har sin berettigelse, fordi det danske realkreditsystem, som beskrevet, er ganske særligt og, ligesom den danske arbejdsmarkedsmodel, er en at hovedhjørnesten i fundamentet under vores relativt trykke og stabile samfund.

EU: Debatten om dansk deltagelse i den europæiske bankunion er endnu engang blusset op. På den ene side har vi tilhængerne. De ser ikke ingen potentielle eller egentlige problemer ved dansk tiltrædelse. På den anden side har vi modstanderne, der, efter min vurdering, ser lige lovligt mange spøgelser. Det største handler om realkreditten og hermed om vores trygheden i vores boligøkonomi.

Vi har i Danmark en særlig model for belåning af boliger - en model vi er glade for, fordi den danske realkredit sikrer billige boliglån til danskerne. Den model skal vi selvfølgelig passe på. Den har overlevet mange kriser og forandringer i og omkring det danske samfund gennem rigtig mange år siden begyndelsen i 1797, hvor den havde sin fødsel. Det særlige ved den danske realkredit, sammenlignet med boliglånene hos vores europæiske naboer er, at vi i Danmark i fællesskab stiller sikkerhed i vores boliger, mens de i andre lande er finansieret af bankernes indlån.

Bankunionen har til formål at samarbejde og udøve krisehåndtering af realkredit- og pengeinstitutter. Derfor har bankunionen indflydelse på hvordan bankvirksomhed udøves i medlemslandene. Netop derfor er det vigtigt, at vi har en saglig diskussion om fordele og ulemper ved en eventuel dansk tiltrædelse til bankunionen. Der hersker dog, hvad jeg mener, en overdreven frygt for den danske realkredit.

Selvfølgelig skal man ikke være naiv. Bekymringen for den danske realkredit har sin berettigelse, fordi det danske realkreditsystem, som beskrevet, er ganske særligt og, ligesom den danske arbejdsmarkedsmodel, er en at hovedhjørnesten i fundamentet under vores relativt trykke og stabile samfund. Nogle frygter nu, at der ikke vil blive taget hensyn til vores særlige lånemodel, når den skal leve op til standardkrav formuleret af bankunionen. Kritikerne frygter ligeledes at ny regulering og lovgivning vil have negativ indflydelse på den danske realkredit. De er bange for at det vil blive dyrere for danskerne at optage boliglån, fordi der vil blive stillet andre krav til hvordan realkreditinstitutterne skal polstres og sikre lånene.

Her er det vigtigt at huske, at Nationalbanken har konkluderet, at den eksisterende danske realkreditlovgivning overordnet set giver fornuftige rammer for, at den europæiske centralbank (ECB), sammen med Finanstilsynet, kan føre tilsyn med realkreditinstitutterne under hensyntagen til den særlige forretningsmodel. Faktisk har Nationalbanken udtalt, at de samlet set forventer, at Danmarks deltagelse i bankunionen vil bidrage positivt til den finansielle stabilitet i Danmark.

Erhvervsministeriet er også positivt stillet overfor dansk tiltrædelse. De få bekymrede, der aktuelt er, har altså meget lidt at hænge deres argumenter på. Der kan selvfølgelig dukke guldkorn op og dem vil jeg selvfølgelig forholde mig til med interesse. Men som landet ligger nu og fordi jeg som politiker afstår fra at sprede ubegrundet frygt blot for at høste opmærksomhed, så må jeg sige, at jeg stadigvæk er tilhænger af, at vi tiltræder bankunionen.

Jeg har tillid til Nationalbanken og Erhvervsministeriet. Hvorfor skulle de sætte danske boliglån over styr? Hvorfor skulle de løbe den risiko, at vi står uden for et effektivt sikkerhedsnet overfor finansielle kriser? Nej vel. Og jeg tror sådan set heller ikke, at EU har en interesse i at ødelægge den danske realkredit, der jo er et mønstereksempel for andre at blive inspireret af. Under alle omstændigheder glæder jeg mig til at følge debatten.

Pernille Weiss
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Corona. Fødevareforsyningen skal sikres trods lukkede grænser

Læserbrev: Følgerne af coronavirussen er mange, og en af dem risikerer snart at få konsekvenser for danske landbrug og gartnerier. Lige nu frygter landmænd i Tyskland, at årets avl af hvide asparges rådner op, fordi sæsonarbejdere fra Østeuropa ikke kan komme frem som følge af de grænsekontroller, flere EU-lande har indført. Problemet han hurtigt blive aktuelt i Danmark, når sæsonen i frilandsgartnerierne starter om en måned. I sidste uge annoncerede Tyskland et decideret indrejseforbud for sæsonarbejdere. Det betyder, at op imod 300.000 østeuropæere, der er en helt afgørende forudsætning for den tyske landbrugssektor, må blive hjemme. Også sæsonarbejdere, der bruger Tyskland som transitland til for eksempel at komme til Danmark, rammes af forbuddet. Det må vække bekymring i den danske landbrugs- og fødevaresektor. I Tyskland og Frankrig har myndighederne ligefrem opfordret til, at folk, der ikke kan varetage deres arbejde på grund af coronavirus, i stedet tilbyder deres arbejdskraft på markerne. Men behovet for hænder er stort, og nogle funktioner kræver speciel viden og erfaring. Derfor er fælleseuropæiske løsninger også afgørende. I Danmark har såvel fødevareminister Mogens Jensen som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard sagt, at det er vigtigt, at EU-landene samarbejder, så de nødvendige fødevarer og arbejdskraft fortsat kan komme ind i Danmark, selvom der er indført grænsekontrol. Det er Europa-Kommissionen, der koordinerer arbejdet med at få Europa til at hænge sammen transportmæssigt under krisen. Kommissionen har udarbejdet retningslinjer for den fri bevægelighed for personer, der varetager kritiske funktioner. Her betragtes sæsonarbejdere i landbrugssektoren nu som personer, der varetager en kritisk funktion – fødevareforsyning – og det skal derfor sikres, at de kan nå frem, selv om de krydser en grænse undervejs. Da landene begyndte at lukke deres grænser i midt-marts, var der rapporter om, at både dyr og medicinsk udstyr holdt i kø ét til to døgn. Kommissionen krævede på den baggrund ”grønne korridorer”, som skulle sikre, at vareleverancer ikke blev blokeret. En grøn korridor et særligt vejspor ved grænsen, som det højest må tage 15 minutter at krydse – nok til for eksempel at helbredsscreene chaufføren. Det arbejde har bidraget til at nedbringe ventetiderne ved grænsen, og man håber nu at kunne skabe en lignende situation for sæsonarbejdere. Det bliver et stort arbejde at få EU bragt tilbage til den åbenhed, som var en realitet inden coronakrisen. I mellemtiden bliver samarbejdet om grønne korridorer afgørende for at sikre fødevareforsyningen.

Danmark

Se billederne fra en lukket covid-afdeling: Sådan modtages corona-patienterne

Annonce