Danmark

De riges formue vokser og vokser: Det skæve Danmark er vredet en ekstra tørn

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd med direktør Lars Andersen i spidsen peger på beskatning af aktier og fast ejendom som et redskab til at balancere et skævt Danmark. Arkivfoto:Henning Bagger/Scanpix

Forskellen mellem rig og fattig er blevet større siden 2004. Indbyggerne er blevet fattigere i Vejen, Assens og Tønder, mens de rige nord for København og i Aarhus især har vundet på boligpriserne. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ønsker højere skatter, 3F mere sammenhængskraft i Danmark.

En gennemsnitlig borger i Rudersdal nord for København har siden 2004 lagt 52 procent til sin nettoformue, så værdien af bolig, bil og aktier og kontanter i banken var 2,7 million kroner. I Randers har borgerne i gennemsnit mistet 8,5 procent af formuen, så de i dag ejer for 429.000 kroner.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har analyseret udviklingen i danskernes formue fra 2004 frem til 2016, og danmarkskortet bekræfter matthæus-princippet om, at de rige bliver rigere og de fattigere taber. Den gennemsnitlige formue er hos borgerne i eksempelvis Assens, Tønder og Vejen blevet mindre, mens beboerne nord for København, i Aarhus og Skanderborg er blevet rigere henover finanskrisen.

- Vi ser en stor - og stigende - ulighed i formuerne på grund af boligpriserne, kapitalindkomst og aktiekurser. Det har ført til en polarisering med faldende nettoformuer i Syd- og Vestsjælland, mens det bare kører i København og store byer som Århus. I Udkantsdanmark kører det ikke, konkluderer Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Stigning i løn er skævt fordelt

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har tidligere analyseret indkomstfordelingen i de danske kommuner for fagforbundet 3F. Fagforbundet vil med analyserne sætte det skæve Danmark på dagsordenen for at få en reform af udligningsordningen, så de svage kommuner får tilført flere penge.I undersøgelsen af indkomster toppede 10 kommuner i hovedstadsområdet med en gennemsnitsindtægt på mere end 300.000 kroner efter skat med Rudersdal, Hørsholm og Gentofte i den absolutte top over 400.000 kroner.

Undersøgelsen viste i øvrigt, at gennemsnitsindtægterne er steget i alle kommuner fra 2002 til 2018. De seks kommuner med de højeste indkomster havde alle haft en vækst over 30 procent. De tre kommuner med laveste vækst i indkomst er Ishøj, Albertslund og Brøndby med en stigning på 10-15 procent.

3F-formand Per Christensen er bekymret over den stigende skævhed. Arkivfoto

Boligpriser driver ulighed

Boligpriserne spiller ifølge Lars Andersen den største rolle i udviklingen, men også gevinster fra aktier og obligationer er steget kraftigt for de rigeste i Danmark siden 2004 i en periode, hvor skatterne på den form for indkomst er blevet lempet. Og de forskellige indtægter hænger sammen.

- Du har ikke stor kapitalindkomst, når du ikke har stor indkomst, og skattestoppet har skubbet på denne udvikling sammen med nedsættelse af beskatning på kapitalindkomst, lyder analysen fra Lars Andersen.

I gennemsnit er hver indbygger i Randers blevet 40.000 kroner fattigere siden 2004. Kommunen ligger i bund mellem Frederikshavn og Ishøj med en gennemsnitsformue på 429.000 kroner per indbygger. Arkivfoto

Stop skattestoppet

Et mindre skævt Danmark forudsætter ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at politikerne øger beskatningen af ejerboliger, genindfører en progressiv beskatning af kapital og satser på flere almennyttige boliger i eksempelvis København og andre højindkomstområder.

- Ejendomsværdiskatten er reduceret voldsomt med skattestoppet, og generelt er gevinsterne på boliger nærmest blevet skattefri med begrænsningen på grundskylden, siger Lars Andersen.

Udviklingen fra 2004 er ifølge Lars Andersen strukturel og med til at forhindre danskerne i at flytte fra lav-indkomstområder til områder med en høj indkomst. Det er med andre ord svært at sælge en bolig i Tønder for at købe en i Gentofte.

- Almindelige lønmodtagere kan næsten ikke komme i nærheden af de store byer og må pendle til København og Aarhus. Vi bør i boligpolitikken tage højde for, at en vis procentdel nybyggeri skal være alment, så det giver en chance for, at almindelige mennesker kan komme i nærheden af en bolig. Vi skaber en dårlig cirkel i områder, hvor det ikke går godt. Lave boligpriser trækker kontanthjælpsmodtagere til eksempelvis Lolland og gør det endnu sværere at få brudt den dårlige cirkel og få gang i beskæftigelse og erhvervsliv, når tilflyttere giver større udgifter og større sociale problemer, siger Lars Andersen.

Fagforbund er bekymret

3F's formand Per Christensen har læst rapporten og er bekymret over den stigende skævhed i formuerne. Fagforbundet ønsker politisk fokus på at skabe et Danmark i bedre balance, og planerne om at lempe arveafgiften vil ifølge Per Christensen blot skabe større ulighed.

- De arvinger, der i forvejen har de største formuer, er også dem, der arver mest. Dermed vil en lavere arveafgift være en skattelettelse til dem, der har mest i forvejen. Vi skal tilbage på det spor, vi historisk har haft så stor succes med. Det gør man ikke ved at give skattelettelser til de rigeste og skære på ydelserne til de fattigste, hvilket eksempelvis resulterer i flere fattige børn i Danmark, siger 3F's formand.

Han hæfter sig ved, at markante erhvervsfolk som ISS's topdirektør Jeff Gravenhorst og Ørsteds Henrik Poulsen har advaret mod den stigende ulighed i Danmark. Den stigende ulighed er ifølge Per Christensen på vej til at ødelægge sammenhængskraften i Danmark.

- Uligheden ødelægger sammenhængen mellem by og land, mellem de forskellige landsdele og på det individuelle niveau. 3F er grundlæggende imod et polariseret samfund, hvor de rige bor i ghettoområder med andre rige, mens de fattige bor i samme kvarter som andre fattige, siger Per Christensen.

0/0
Danmark For abonnenter

Claus og Heidis datter blev dræbt af en spritbilist: Hep videre i himlen, Camilla

Danmark

Flere blev sigtet for spritkørsel sidste år: Politiet sætter ind med massiv kontrol i påsken

Danmark For abonnenter

Nysgerrige strømmede til, og trafikken brød sammen

Danmark

I 2018 var der 25 brud på persondatasikkerheden i Region Syddanmark: - Det er selvfølgelig ikke godt nok

Kultur For abonnenter

Bogkassen anbefaler: Han skrev de sidste ord, Kim Larsen indspillede

Debat

Regnearksledelse har smadret vores system

Det er beskæmmende at se politikerne, ivrige, næsten stakåndede, overgå hinanden med milliontilbud til borgerne. Det er flovt, pinligt og afslørende. Vi ser det intensiveret til det groteske i den igangværende valgkamp. Alt handler om millioner. Men det er ikke alt, der kan købes for penge. Forstå det dog, kære politikere. Tilliden til politikere og offentlige virksomheder som f.eks. Skat styrtdykker i disse år. Rationalisering, effektivisering og digitalisering har været nøgleord. Management-, IT- og andre konsulenter har udskrevet regninger på mange hundrede millioner kroner. I mange år troede de fleste på, at ministerier, styrelser, kommuner m.fl. havde styr på tingene. Troede, at der var overblik, retning og kontrol. Fyringer, effektiviseringer, udflytninger, centralisering, forenkling og nye veldokumenterede og velafprøvede IT-systemer hørte til dagens orden. Parolen var: Lad os fyre nogle flere! Men pludselig blev det klart for alle, at der var noget virkelig galt. Ligene væltede ud af skabene. Politikere, ministre og de øverste ledere vaskede hænder. I løbet af ti år blev Skat smadret. Så meddelte skatteministeren i midten af marts, at det ville koste adskillige milliarder kroner at genoprette Skat som organisation. Der skal bl.a. ansættes tusinder af nye medarbejdere. Dette – og meget andet af det, der er sket i de forløbne ti år inden for den danske offentlige sektor – bør få os til at standse op og tænke os grundigt om. Man kan ikke løse de eksisterende problemer med den logik, der har skabt dem. Det handler ikke kun om flere penge. Det store konsulenthus McKinsey hartjent flere hundrede millioner kroner på at levere ydelser til det offentlige. Og hvis der er noget, man har forstand på i McKinsey, er det rationalisering, centralisering og digitalisering - eller: Regnearksledelse - der er, hvad der er blevet praktiseret af skiftende regeringer i Danmark gennem de seneste år. I mere populære vendinger har det også heddet NPM, New public management, effektiv ledelse, lean management og andet. Men sammenfattende handler det om en talmæssig it-baseret tilgang til ledelse. Man finder ved konsulentskrivebordene ud af, hvordan tingene skal se ud derude i organisationerne, og så designer og udtænker man efter alle kunstens regler, hvordan tilsyneladende involverende, motiverende, meningsskabende og engagerende processer skal se ud og implementeres, så virksomheden bliver som designet – og det handler altid om, at der skal spares betydelige beløb efter nøje planlagte forløb. Disse regneark - og konsulenterne bag - har vi stolet på. Det er sådan set det mest fantastiske. Deres vigtigste kort på hånden var, at de i mange år – og mange steder – havde udskrevet store regninger på rådgivning overvejende baseret på regneark og produktivitets- og besparelsestænkning – og ligeledes var berømte for at producere lange rækker af rapporter, der samlede og samler støv rundt omkring i virksomheder og organisationer verden over. McKinsey har ikke ansvaret for alle Skats kvaler og skandaler, men det er nødvendigt at nævne den ledelses- og organisationstænkning, som dette firma er kommet til at repræsentere, når man skal forsøge at danne sig et overblik over, hvad der i disse år tegner sig af udviklingstendenser og – fænomener i den offentlige sektor i Danmark. Det handler nemlig ikke bare om Skat. Det handler om regnearkene i hele den offentlige sektor. Sygehuse, fængselsvæsenet, museer, gymnasier, mm. Overalt er der så voldsomme signaler fra flere og flere, at det er nødvendigt at standse op og spørge: Er der noget mere generelt her, som kræver nye typer af overvejelser? Er der noget grundlæggende i vejen med regnearkstilgangen til ledelse? Der skal standses op nu. Der skal tages afstand fra regnearkene som det eneste saliggørende. Det, vi har set med Skat, er resultatet af en primitiv, kortsigtet talmæssig tilgang til ledelse. Og den danske hospitalssektor ser ud til at være på vej ind i samme, helt uacceptable tilstande. På det seneste har afgørende parter talt om sammenbrud – fra både sygeplejersker og læger kommer der meget alvorlige advarsler. Inden for folkeskolen - og andre kommunale områder - er der ligeledes alvorlige røster – og det har der faktisk været længe. Det ser ud til, at Danmark i de sidste mange år har været på en helt forkert ledelseskurs i den offentlige sektor, og bag regneark og konsulenter skimter man et finansministerium, der er besat af nøgletal, besparelsesrunder og en alt for simpel og mekanisk ledelses- og organisationstænkning. Finansministeriet har en enorm magt over alt og alle i den offentlige sektor. Der skal være styr på finanserne – det afviser jeg ikke, men der skal ikke være så meget styr, at almindelig sund fornuft og gedigen faglighed bliver så ugleset, at de simple systemer, regnemodeller og nøgletal totalt tager over. En organisation kan og skal ikke ledes af en busfuld konsulenter, der kommer rullende ind udefra med modeller og standarder, som de har postulerede erfaringer med at rulle ud i de mest forskelligfartede organisationer. En organisation skal ikke være afhængig af konsulenter. Man kan ikke købe sig til ledelse udefra – sådan som man har indtrykket af, at nogle offentlige organisationer undertiden gør det. Det er bl.a. det, vi ser resultaterne af lige nu. Der skal ledere ind - og konsulenter ud. Mange af de dårligdomme, vi ser i den offentlige sektor, handler om mangel på ledelse og dårlig ledelse. Og disse dårligdomme forsvinder ikke, uanset hvor mange millioner man bevilger til det ene og det andet formål.

Danmark For abonnenter

11 dræbte og 36 kvæstede: Lyntogs-katastrofen i 1967, der satte Odense i stå

Erhverv

Erhvervsredaktøren: Virkeligheden er altings prøve, Wassim Hallal

Danmark

Nye tal: Indvandringen bliver billigere, men koster stadig 30 milliarder kroner årligt

Danmark

Claus og Heidis datter blev kørt ned: Familien gemmer på et ulæst brev fra spritbilisten