Annonce
Tarm

Danmark forsker for lidt i vindmøllestøj

Overlæge Ole Carstensen ved Arbejdsmedicinsk Klinik er bekymret over den stort set ikke eksisterende forskning om vindmøllestøj og maner til forsigtighed.

RINGKØBING-SKJERN: Danmark er et foregangsland, når det gælder vindmøller. Derfor forekommer det som lidt af et paradoks, at der praktisk talt ikke bliver forsket i, hvad vindmøllestøj betyder for mennesker og deres sundhed.

Mindst to gange siden 2011 har Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin (DASAM) tilbudt forskellige ministre, at man gerne vil foretage forskning af, hvordan vindmøllestøj påvirker mennesker. Men hver gang har svaret været negativt.

- Vi har manet til besindighed i forbindelse med, at man opstiller mange store vindmøller for tæt på, hvor folk opholder sig meget, for vi kender rigtig meget til effekten af støj, fortæller Ole Carstensen, som er formand for DASAM og ledende overlæge ved Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik i Herning.

Her ser man folk, som både er støjbelastede af vindmøller og i øvrigt påvirket af de problemer, som opstår i et lokalsamfund, når der varsles store møller, såsom konflikter og delte meninger om økonomien.

Folk bliver syge af vindmøllestøj

Ole Carstensen fortæller, at det varierer, hvor meget mennesker reagerer på støj. Støjsensitive får problemer, som giver koncentrations- og hukommelsesproblemer, som fører til problemer med det mentale velbefindende. Som igen påvirker kredsløbet negativt.

- Vi ved, at man kan blive syg af vindmøllestøj, men vi ved ikke, om folk bliver kronisk syge, eller de dør for tidligt. Og vi har ingen lig på bordet endnu. Men hvorfor har vi ikke det, spørger han retorisk og leverer selv svaret:

- Fordi der ikke er lavet undersøgelser på det, siger han og tilføjer, at vindmøllestøj trods mangelfulde data på området er konstateret anderledes end andre typer støj.

- Vi synes, at det er forkert, at vi som foregangsland, der bygger og bruger vedvarende energi, ikke er mere aktive på forskningsområdet. Når vi ikke ved, hvor syge folk kan blive, burde vi være ekstra forsigtige, siger Ole Carstensen.

Meget mere forskning

Størstedelen af den forskning i støj, som er gennemført i Danmark, er udarbejdet af teknologiske institutter, som ved en masse om støj og akustik men intet om, hvad støj gør ved mennesker.

Kræftens Bekæmpelse har som de eneste fået bevilget penge til en undersøgelse af forholdet mellem vindmøllestøj og hjertekarsygdomme. Den første publikation fra undersøgelsen bliver offentliggjort i nærmeste fremtid. Men den vil under alle omstændigheder langt fra være dækkende.

- Når resultaterne kommer, siger den eksempelvis ikke noget om effekten på kroniske sygdomme, men det er ikke ensbetydende med, at den ikke er der. For sagen er, at de mest påvirkelige flytter, når vindmøllerne kommer, forklarer han.

Ifølge Ole Carstensen skal der grundige registerundersøgelser til for at få et dækkende billede af vindmøllestøjens effekt på den menneskelige sundhed. I mellemtiden bør man bruge forsigtighedsprincippet, siger han.

- Jeg synes, det er for galt, at vi ikke venter på nogle resultater. Der er ikke meget mindretalsbeskyttelse, når der er stærke økonomiske interesser involveret, siger overlægen.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Lad ikke besparelser ramme teatret: Teatret Om giver farve til kommunen

Læserbrev: Mon ikke de fleste læsere er klar over, at det ikke bliver nogen nem opgave for Byrådet at få balance i kommunens budget, og situationen bliver næppe mere tilfredsstillende af, at en uretfærdig fordeling af pengene imellem landets kommuner har nødvendiggjort besparelserne. I bestyrelsen for Teatret Om håber vi selvsagt, at besparelserne ikke rammer Teatret, så Teatret kan bevares, og så der er mulighed for også i 2022 at lave en festival for hele kommunen. Lige nu er vi så stolte af festivalen, som skabte så meget røre og opmærksomhed. Tak til de mange, som bidrog til festivalens succes. I min optik er der fem gode grunde til, at besparelserne ikke bør ramme Teatret Om: 1. Teatret Om er hele kommunens egnsteater. Teatret fortæller om de mennesker, der har boet i Naturens Rige, og mange af forestillingerne vækker opmærksomhed i hele Regionen. Teatret har fortalt om Mylius Erichsen, historier fra havet er fortalt gennem “Lighthouses”, og livet ved Bundsbæk Mølle har også været en ramme for teatret. 2. Teatret skaber opmærksomhed om Ringkøbing-Skjern Kommune både nationalt og internationalt. I forbindelse med Aarhus som Europas Kulturhovedstad i 2017 fik teatret en central rolle og var med til at gøre året til hele Regionens kulturbegivenhed. Teatret optræder i det hele taget mange forskellige steder både i Danmark og uden for landets grænser - og hver gang er det med til at manifestere Ringkøbing-Skjern Kommune som en stærk kulturkommune. 3. Teatret gør meget ud af at være synlig i hele kommunen. Vi har netop afviklet Ur-nat festivalen, og heldigvis har festivalen skabt opmærksomhed og begejstring rundt i hele kommunen. Det har været dejligt at opleve. Vi er stolte af at blive brugt, og vi er stolte af at være en del af Naturens Rige. Lige nu arbejder vi på at hjælpe med at formidle visionerne om Naturkraft - vi ser mange muligheder for samarbejde mellem Naturkraft og Teatret Om. 4. Ringkøbing-Skjern Kommune har et stærkt fritidsliv, som giver kommunen berettiget opmærksomhed i hele landet. Det kan man kun være stolt af. Men jeg synes også, at et mangfoldigt kulturliv er godt for kommunen. Et alsidigt kulturliv understøtter det gode liv i kommunen. Jeg synes, Teatret Om er en af hjørnestenene i kommunens levende kulturliv, og Teatret er med til at give kulturlivet farve. 5. Jeg synes Teatret Om giver overskud på kulturbalancen i kommunen. Men Teatret Om gavner også den økonomiske handelsbalance. Ganske vist betaler Ringkøbing-Skjern Kommune 1 million kroner i tilskud til Teatret Om. Det er mange penge. Men for hver krone, som kommunen giver, kommer der to kroner fra staten, og hertil kommer masser af indtægter fra fonde, salg af forestillinger og fra projekter. Det er mange penge, som på den måde flyder ind i kommunen og som skaber arbejdspladser til ni personer. Både tilskuddet og den kommunale bevilling til festivalen skaber aktivitet og udvikling i kommunen. Hver dag arbejdes der seriøst med en fortsat udvikling af teatret, så det gennem sine udtryksformer kan sætte sit præg på tidens aktuelle dagsordener. I al beskedenhed synes jeg, at Teatret Om på den måde har gjort et flot stykke arbejde for os alle sammen.

Annonce