Annonce
Erhverv

Danmark dropper test af døde vildsvin af frygt for eksporten

I alt fem døde vildsvin er skyllet op på Ærøs kyst. Foto: Louise Nørup
Fem døde vildsvin er drevet i land på Ærø. Men myndighederne vil ikke teste dem for afrikansk svinepest. Skulle sygdommen blive konstateret, ville der nemlig blive lukket for eksporten

Svinepest: Først var der tale om to døde vildsvin, så tre. Men nu er det fem døde dyr, der er drevet i land på Ærø. Endnu et dødt vildsvin skulle drive rundt i havet med kurs mod øen. Det har en fisker observeret og indberettet til de danske myndigheder.

Fem døde vildsvin på én gang har dyrlæge Stig Mellergaard fra Fødevarestyrelsen efter eget udsagn aldrig tidligere oplevet. Hans teori er, at dyrene kommer fra Tyskland eller Polen.

- Formentlig er de druknet under forsøget på at krydse et vandløb og så af strømmen ført over Østersøen til Ærø, siger han til SHZ.

Annonce
For skulle de være smittede, ville der blive registreret svinepest i Danmark. Og det ville have konsekvenser for økonomien.

Dyrlæge Stig Mellergaard, Fødevarestyrelsen

Biolog er forundret

De døde dyr bliver ikke undersøgt for afrikansk svinepest. Det erkender Fødevarestyrelsen helt åbent.

- For skulle de være smittede, ville der blive registreret svinepest i Danmark. Og det ville have konsekvenser for økonomien, forklarer Stig Mellergaard.

Biolog Morten Elmeros fra Aarhus Universitet er forundret.

- Jeg har ingen anelse om, hvorfor myndighederne ikke tjekker vildsvin for afrikansk svinepest. Det ville være det eneste logiske skridt for at få sikker viden om vildsvinene og deres sygdomme. Men åbenbart vil de hellere leve i uvished, lyder det fra Morten Elmeros.

Danmark er blandt verdens største producenter af svinekød. Ifølge magasinet Top Agrar blev der sidste år slagtet 18 millioner svin i landet og eksporten af svinekød satte sidste år rekord med en værdi på godt 28 milliarder kroner, viser tal fra Landbrug & Fødevarer.

Tyskerne tester

Skulle der blive konstateret svinepest i Danmark, ville hele denne eksport falde bort.

Syd for grænsen skal skal alle dødfundne vildsvin i Slesvig-Holsten testes.

- Det er den vigtigste metode til tidligt at opdage svinepest, siger Joschka Touré, der er talsmand for det slesvig-holstenske miljø- og landbrugsministerium.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Borgmester om sommerhussag: Kommunen har handlet i god tro

Læserbrev: Dagbladet har de seneste dage skrevet om den såkaldte sommerhussag, hvor Danmarks Naturfredningsforening (DN) har klaget over Ringkøbing-Skjern Kommunes administration af Naturbeskyttelsesloven i sommerhusområder på Holmsland Klit. DN har klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet med anmodning om, at Statsforvaltningen går ind i sagen, hvis klagenævnet ikke gør det, og har efterfølgende bedt miljøminister Lea Wermelin og erhvervsminister Simon Kollerup gå ind i sagen. Det er vigtigt for mig at slå fast, at Ringkøbing-Skjern Kommune bakker op om DN’s ønske om, at ministrene går ind i sagen, hvilket kommunen da også i denne uge har skrevet i et brev til de to ministre. Det er en kompliceret sag, og Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker en tydelig afklaring af, hvordan en så kompleks problemstilling skal håndteres, ligesom vi beder ministrene give os en klar anvisning på den fremtidige sagsbehandling på området. Når Ringkøbing-Skjern Kommune opfordrer ministrene til at gå ind i sagen, er det selvfølgelig også af hensyn til ejerne af ca. 750 sommerhusgrunde, der pt. er i en fastlåst situation med deres sommerhuse og ubebyggede grunde. De 11 områder på Holmsland Klit, som sagen drejer sig om, har både i Holmsland Kommune og sidenhen i Ringkøbing-Skjern Kommune været håndteret som sommerhusområder, hvorfra der er visse undtagelser i Naturbeskyttelseslovens §3. Årsagen til kommunens praksis skyldes primært, at de pågældende områder allerede var rigt udbyggede sommerhusområder, da Naturbeskyttelsesloven trådte i kraft den 1. juli 1992. Derfor kunne de efter kommunens vurdering ikke adskilles fra nabo-områderne med vedtagne lokalplaner, selvom områderne formelt set lå i landzone og først fik status af sommerhusområder efter den 1. juli 1992. DN klager over, at forvaltningen ikke har behandlet byggesagsansøgninger fra grundejere i de pågældende områder som sager, der skulle have dispensation fra Naturbeskyttelsesloven eller hvor en ansøgning om byggetilladelse alternativt skulle afvises. I stedet har kommunen behandlet sagerne, som vi behandler byggesagsansøgninger i alle andre sommerhusområder, hvor der som nævnt er visse undtagelser fra Naturbeskyttelseslovens §3. Hovedparten af byggesagerne har drejet sig om til- og ombygninger, om carporte, udhuse, overdækninger og garager. Andre har søgt om at bygge et nyt sommerhus på fundamentet af et gammelt hus. Selv hvis klagenævnet eller ministrene finder kommunens praksis kritisabel er der altså langt fra tale om, at der i modstrid med Naturbeskyttelsesloven er bygget 750 sommerhuse i beskyttet natur på Holmsland Klit. Det er da også vigtigt for mig at slå fast, at kommunen har handlet i god tro, når vi i årenes løb har sagsbehandlet ud fra en praksis, der bl.a. baserer sig på en dialog Miljøministeriet havde med Holmsland Kommune og Ringkøbing Amt i 1994. I et brev dateret den 19. april 1994 og underskrevet af miljøminister Svend Auken opfordrede ministeriet kommunen til at lade områderne med landzonestatus indgå i sommerhusområder via lokalplaner. ”For at opfylde planlovens bestemmelser om en entydig inddeling af landet i sommerhusområder, byzoner og landzoner har Miljøministeriet, Landsplanafdelingen under drøftelserne med Holmland Kommune tilkendegivet, at kommunen successivt bør overføre de resterende aftaleområder til sommerhusområder via lokalplaner.” Sådan skrev ministeriet, og derfor har først Holmsland Kommune og senere Ringkøbing-Skjern Kommune sidenhen truffet afgørelser ud fra en forudsætning om, at områderne skulle sidestilles med sommerhusområder, der var lokalplanlagt før 1. juli 1992. I 27 år er dette ikke blevet anfægtet, hverken af Ringkøbing Amt, af Miljøstyrelsen under deres §3-gennemgang eller af andre. I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi derfor ikke haft grund til at tvivle på, at behandlingen af byggesager fra de pågældende områder skulle sidestilles med andre sommerhusområder. Har vi taget fejl, håber vi, at ministrene kan hjælpe med at finde en løsning på sagen, så de mange grundejere, der pt. står i en uafklaret situation, kan få klarhed. Og vi håber, at ministrene træffer beslutning om, hvordan sommerhusområderne skal administreres fremadrettet.

Annonce