Annonce
Skjern

Dan taler åbent om psykisk sygdom

Dan Lind Hansen fra Skjern har skizofreni. I foreningen Brugerlærerne tager han blandt andet rundt til folkeskoler og fortæller om sin sygdom - og denne sommer tager han på festival for at tale tabuerne væk. Privatfoto

Man kan møde Dan Lind Hansen på festivalen Danmark Dejligst i Naturens Rige, der afholdes ved Bundsbæk Mølle lørdag 18. august.

Skjern: Dan Lind Hansen fra Skjern har skizofreni. Han taler helt åbent om det, for sådan skal det være.

Hans mission er at aftabuisere psykisk sygdom, og han gør det ved at fortælle sin egen personlige historie til dem, der har lyst til at lytte. Dan er med i foreningen "Brugerlærerne i Ringkøbing-Skjern". Brugerlærerne er helt almindelige mennesker i forskellige aldre med forskellige baggrunde.

Deres fællestræk er, at de alle har været ramt af psykisk sygdom - og at de gerne vil formidle deres viden videre til andre.

Længe var de tre i foreningen. Nu er de fem. Og de rejser rundt i hele kommunen og fortæller deres historier. Foredragene handler blandt andet om misbrug, ADHD, angst og det at høre stemmer, og brugerlærerne besøger både folkeskoler, gymnasier, personaleforeninger og hjemmeplejen.

- Jeg plejer at sige, at vi nok er dem, der ved allermest om psykisk sygdom. Overhovedet, udtaler Dan Lind Hansen i en pressemeddelelse.

Annonce

En god snak

Han oplever altid at blive taget rigtig godt imod alle steder, hvor han kommer.

Det flytter noget. Og derfor har Dan også som noget helt nyt sagt ja til at deltage på en festival denne sommer.

- Vi har ikke noget med, man kan prøve. Men man kan få en god snak, hvis man har lyst, det garanterer jeg, siger Dan.

Man kan møde Dan og Brugerlærerne på festivalen Danmark Dejligst i Naturens Rige, der afholdes ved Bundsbæk Mølle lørdag 18. august. Festivalen er gratis.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Politisk opbakning til Sommerfuglen skyldes stedets kvaliteter

Læserbrev: Sommerfuglen er kommunes nye fritidstilbud til børn og unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Kongstanken er at have ét lokalt fritidstilbud af høj pædagogisk kvalitet i stedet for at benytte aflastningspladser på forskellige institutioner i egen og andre kommuner. Jeg er citeret i Dagbladet søndag for at sige, at den politiske opbakning til Sommerfuglen skyldes behovet for at få stedet fyldt op. Det er en udtalelse, der taget ud af en sammenhæng. Den politiske opbakning til Sommerfuglen hænger helt og aldeles sammen med tilbuddets kvaliteter. Børn med funktionsnedsættelser har svært ved at finde fritidsaktiviteter, der kan rumme deres udfordringer, og det begrænser muligheden for at knytte venskaber. Børnene på Sommerfuglen går typisk på specialskole, og det betyder, at de fleste går i skole og skaber relationer uden for deres nærmiljø. Med Sommerfuglen prioriterer vi, helt i tråd med børne- og familiepolitikken, at give børn og unge med særlige behov mulighed for at dyrke fritidsinteresser og danne trygge og nære relationer med andre børn i kommunen. Relationer de kan bygge videre på gennem deres opvækst, så Sommerfuglen bidrager til ambitionen om at skabe gode overgange fra børneområdet til voksenområdet. Politisk har vi besluttet, at Sommerfuglen som udgangspunkt er kommunens tilbud, med mindre der er faglige begrundelser for noget andet. Det har vi, fordi det er et godt tilbud, og fordi målsætningen om at skabe relationer mellem børn og unge på tværs af kommunen fordrer, at de er sammen. Jeg forstår godt, at det kan være en stor mundfuld for børn, unge og forældre at skulle flytte fra et sted, de kender og er glade for. Men jeg ved også, at de børn og unge, der er begyndt i Sommerfuglen, er glade for og trygge ved det. Der er foretaget en faglig vurdering af, hvorvidt hvert enkelt barns behov kan rummes i Sommerfuglen. I de tilfælde hvor det modsatte er konklusionen, er der fortsat et alternativt tilbud. Jeg forstår også godt, at de institutioner, kommunen hidtil har købt pladser hos, er kede af at miste børn. Men i denne sammenhæng er vores opgave som kommune først og fremmest at give børn og unge med særlige behov de samme muligheder, som andre børn og unge i kommunen. Det er klart, at dialogen med de berørte familier og institutioner skal foregå på en god og respektfuld måde. Når vi hører, at det ikke er oplevelsen alle steder, er der naturligvis grund til at vurdere, om vi kunne have gjort det anderledes. Det er i øvrigt helt almindelig praksis.

Annonce