Annonce
Vestjylland

Døde mink kan lugte to kilometer væk - og 6 andre ting, der kom frem på borgermødet

Arbejdet begynder formentlig i slutningen af maj. Den 13.-15. maj laves der i Nr. Felding en prøve-opgravning og -forbrænding. Arkivfoto: Morten Stricker
Kan man få kompensation? Hvordan foregår arbejdet? Og er drikkevandet forurenet og smager af mink?

Nr. Felding: - Jeg vil ikke lægge skjul på at det kan blive hårde uger, konkluderede direktør for Fødestyrelsen, Nikolaj Veje, på et virtuelt borgermøde mandag aften. Der vil også være voldsomme luftgener samt støj i forbindelse med opgravning af 13.000 ton døde mink. Men for at minimere generne foretages arbejdet på en særlig måde. Det var en af de oplysninger, der kom frem.

1 Hvorfor først nu?

Arkivfoto: Morten Stricker

Hvis man vidste, at minkene alligevel skulle op igen, og at de forurener, hvorfor er arbejdet så ikke begyndt tidligere? Det spørgsmål har direktør for Fødevarestyrelsen, Nikolaj Veje, fået mange gange. Svaret er faktisk, at det sker hurtigst muligt. Det vurderes nemlig, at de døde mink først er helt smittefrie efter et halvt år, hvilket er nu. - Skulle det være sket før, skulle minkene have været ned i små tønder og lignende. Der skulle også være afsat tid til at afholde udbud - så det her er simpelthen hurtigst mulige måde, sagde Nikolaj Veje.

2 Hvor slem bliver lugten?

Arkivfoto: Morten Stricker

Der kommer en lugt i området fra de døde mink. Hvor markant, den bliver, ved man først, når der åbnes for gravene. Det vurderes, at man vil kunne lugte de døde mink 500-700 meter væk. - Men står vinden i det forkerte hjørne, kan vi komme ud på to kilometer. Lugten er ikke farlig, men en gene, sagde kontorchef hos Miljøstyrelsen, Jan Reisz.

3 Smager vandet af mink?

Arkivfoto: Morten Stricker

På borgermødet mente nogen, at drikkevandet i området smager af mink. Men drikkevandet er ikke forurenet og kan roligt drikkes, fastslog kontorchef Charlotte Moosdorf, Miljøstyrelsen. Der er ved en boring registreret forurening (phenoler og kvælstofforbindelser - ammonium) i det "terrænnære grundvand" ved boringen, men drikkevandet i området er ikke i fare. Undersøgelser har dog vist, at der potentielt er en risiko for, at forureningen kan nå overfladevand, og at forurening vil tage 2-3 år om at nå vandløb og 6-10 år om at nå Boutrup Sø. - Vi skal have fjernet kilden til forureningen, og det gør vi ved at fjerne minkene og jorden, fastslog Charlotte Moosdorf.

4 Særlig fremgangsmåde

Arkivfoto: Morten Stricker

Arbejdet med at fjerne de døde mink ved Kølvrå ved Karup begynder først, når arbejdet i Nr. Felding er overstået. For at mindske lugtgener mest muligt åbnes én grav ad gangen. Der kommer ikke at stå åbne grave, der ikke arbejdes på. Skulle der være ophold i arbejdet, for eksempel en pause, dækkes graven midlertidigt til igen. Arbejdet begynder det sted, hvor de første mink blev begravet - tættest på Boutrup Sø - og så fremdeles.

5 Særligt arbejde

Kasper Klintø fra Fødevarestyrelsen inspicerer minkgravene ved Nørre Felding. Arkivfoto: Morten Stricker

Grundet fremgangsmåden med at have en grav åben i mindst mulig tid, kræver det også et konstant koordineringsarbejde med forbrændingsanlæggene, forklarede Kasper Klintø, der er indsatschef ved Fødevarestyrelsen. I det øjeblik der er grønt lys fra et anlæg, skal lastbiler læsses, hvorfor der vil blive arbejdet på alle tider af døgnet. - Vi gør alt det for, at der ikke kommer en større ophobning.Vi gør altså alt for at minimere lugten, men det vil komme til at lugte, sagde Kasper Klintø.

6 Kompensation?

Arkivfoto: Morten Stricker

Et af spørgsmålene fra borgere i området lød på pressemødet, om naboer kunne få kompensation for uro og lugten, samt om en genhusning er mulig, hvis alt bliver for uudholdeligt. Fødevarestyrelsens direktør Nikolaj Veje svarede, at man ikke havde forholdt sig til et kompensationsspørgsmål, og at man nok heller ikke skulle "sætte forventninger meget højt". I forhold til genhusning skulle man kontakte relevante myndighed.

7 Kører 'øde' steder

Arkivfoto: Morten Stricker

De mange vognlæs med døde mink kommer så vidt muligt til at køre steder, hvor der ikke er tæt bebyggelse. 13 affaldsenergianlæg står for afbrændingen, og hvert anlæg forventes at modtage et til fire læs per dag fra Nr. Felding og Kølvrå, oplyser Energist og Nomi4s. Anlæggene ligger i Esbjerg, Kolding, Holstebro, Odense, Aarhus, Hjørring, Aalborg, Sønderborg, Glostrup, Amager, Roskilde, Næstved og Hørsholm. Selve afbrændingen af mink på anlæggene forventes ikke at medføre lugtgener fra affaldsenergianlæggene, fordi de høje temperaturer i forbrændingsprocessen uskadeliggør lugt.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Ringkøbing-Skjern

S-byrådsmedlemmer bag opsigtsvækkende forslag: Pil testmøllerne i Lem Kær ned efter seks år

Skjern Håndbold

Skjern-cheftræner efter kæmpe pokal-skuffelse: Det har været en sæson med røven i vandskorpen

Annonce