Annonce
Livsstil

Coachen: Sådan kan du være introvert i en social verden

Ilustration: Mikkel Damsgård

Kender du det med at være til fødselsdag? Smilende har du leget social sommerfugl og hilst på alle. Men al snakken og musikken er blevet til en summende støj, og du er efter få timer træt i hele systemet. Du sniger dig ud i køkkenet for at kæle med hunden eller får gemt dig på toilettet i håbet om lidt alenetid. Du er i det bedste selskab, og alligevel føler du dig pludselig drænet. Hvornår er det socialt tilladt at tage hjem? tænker du. Den dårlige samvittighed melder sig. Det er ikke personligt, du vil bare gerne hjem. Og det skal være nu.

Genkender du noget af dette, er du måske introvert. Mange går rundt med et ukorrekt billede af, hvad det betyder at være enten introvert eller ekstrovert. Ingen introverte eller ekstroverte er ens, så det er ”farligt” at generalisere.

Vi har lært, at ekstroverte lader op, når de er sociale, og introverte lader op, når de er alene. Det er dog ikke så sort og hvidt. Mange befinde sig et sted mellem de to poler kaldet ambivert eller gennemsnitlig. Ambivert vil sige, at du både kan få energi af at være sammen med andre og ved at være alene. Faktisk er det her, langt de fleste befinder sig. Særligt for personer af denne type er, at de ikke er lige så styret af bestemte præferencer i modsætning til de to yderpoler - introvert eller ekstrovert. De fleste mennesker vil kunne genkende træk fra begge sider.

En vigtig pointe er, at vi alle sammen bare gerne vil have lov at være den, vi er. Uden at dømme os selv eller blive dømt forkert og anderledes af andre. Det er ikke sundt for os at undertrykke den, vi i virkeligheden er.

Som introvert kan man opleve, at andre mere ekstroverte mennesker prøver at ændre en eller antyder, at der er noget galt. Men der er ikke noget rigtigt eller forkert, når det kommer til personlighedstræk. Vi er alle forskellige. Heldigvis.

I stedet for kan både introverte og ekstroverte stræbe efter at forstå hinandens forskelligheder og ligheder bedre. Op til halvdelen af verdens befolkning består af introverte. De bliver ofte misforstået, og der er mange stereotyper og myter omkring dem. Heldigvis er der nu mere videnskab, der retfærdiggør og forklarer introvertes adfærd, vaner og behov.

Vidste du for eksempel, at introverte er mere overvejende, når det kommer til, hvilke risici de tager. Dette skyldes en forskel i dopamin-aktivitet mellem introverte og ekstrovertes hjerner. Dopamin er en neurotransmitter, der er forbundet med spænding, risiko og nye eventyr. Både de introverte og ekstroverte har den samme mængde af det, men introvertes hjerner er mindre aktive i det område, der genererer dopamin.

Introverte er dybe tænkere. Kemi i hjernen gør, at introverte i højere grad reflekterer dybt og ofte er mere fokuserede og nærværende. Det er også kemi (acetylcholin), der medvirker til, at de foretrækker rolige og stille steder frem for larmende og overfyldte.

Forskning viser, at introvertes træk er delvist nedarvede. Cirka 50 procent afgøres af gener, mens cirka 50 procent afgøres af miljøet. Endelig spiller kultur, familieværdier, partner, job og egen personlig udvikling også ind.

Mange introverte tillærer sig en mere ekstrovert måde at være i verden på for ikke at skille sig for meget ud i mængden. På den måde kan de stadig føle sig accepteret. De vil gerne stadig inviteres og inkluderes, men også have lov til at sige pænt nej tak eller tage hjem, når energien er brugt op.

Jeg hørte engang en klog kvinde sige, at vores verden er skabt af ekstroverte a-mennesker, og måske er der noget om snakken. For havde introverte taget mere taletid, havde de nok ikke valgt overfyldte institutioner, larmende skolegårde, network events og kontorfællesskaber.

En af misforståelserne om introverte er, at de alle er generte, stille, tilbageholdende og ikke interesserede i andre mennesker. At de for eksempel ikke kan være ledere, stå på en scene og holde foredrag. At de ikke kan være ambitiøse i deres business, sige deres mening eller gå til koncerter. Alt dette afhænger af, hvor de er i deres bevidsthed, hvem de er sammen med, hvor selektive og private de er, og vigtigst af alt om de får prioriteret at få ladet op.

Har det været en travl uge, vil de fleste introverte hellere blive hjemme og læse en bog end gå til en stor fest. Men der er masser af introverte, der elsker at komme ud. De har bare et andet barometer for, hvornår det ikke er sjovt mere.

Om du er ekstrovert eller introvert er irrelevant. Det vigtigste er, at du ved, det er ok at tage hensyn til den, du er og at den måde, der er rigtig for dig. Det er ok, at andre ikke forstår dine behov, selv om jeg håber, at de, der holder af dig, vil respektere dig og det, der nærer dig, og er rigtigt for dig. Der er kun din egen måde at være dig selv tro på.

Annonce

Typiske træk hos en introvert

Du kan blive set som sky, genert eller arrogant, fordi du tit er i din egen verden.

Du henter din energi ved at være alene, at gå ture og have tid til fordybelse.

Du nyder naturen og en god bog.

Mange holder af at være sammen med dyr.

At være omgivet af mange mennesker dræner din energi.

Du tiltrækkes af job, der involverer uafhængighed.

Du er meget uafhængig og er ikke bange for at være alene.

Du har få, men loyale venskaber.

Du er meget selektiv.

Du nyder dybe samtaler og er ikke fan af smalltalk.

Du kan føle dig overstimuleret i social sammenhæng.

Du reflekterer meget og har ofte et stort indre liv.

Gode råd, hvis du er introvert

 • Stop med at bede om lov til at være, den du er.
 • Find din egen balance i, hvor meget du ønsker at være social og være alene.
 • Din balance er vigtig og skal respekteres.
 • Din tid alene er vigtig, og du er vigtig.
 • Lær andre, hvordan de skal behandle dig.
 • Det er dit ansvar at sige fra og sætte grænser.
 • Du er ikke mærkelig. Du er ok, som du er.
 • Drop dårlig samvittighed.
 • Stop med gå på kompromis med dig selv.
 • Nyd tiden med skønne ekstroverte i den dosis, der passer til dig.
 • Respektér andres behov, selv om dine er anderledes.

Gode råd til dig, der har en introvert i dit liv

Undlad at tænke og føle det negativt, hvis du møder et nej tak til samvær. Det handler ikke om, at han eller hun ikke vil være sammen med dig.

Undlad at sige eller tænke: “Hvorfor kan du ikke blive lidt længere”, “Du er også bare så kedelig”, “Kan du ikke bare være som alle andre?”.

Nyd den tid, du får med en introvert. Hvis de har valgt at bruge tiden med dig, er du noget specielt.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Magtdemonstrationer: Urimeligt angreb på Danmarks Naturfredningsforening

Læserbrev: I et læserbrev den 22. februar i Dagbladet Ringkøbing-Skjern ses Leif Christensen fra Bork med et forsvar for den fejladministration, som Ringkøbing-Skjern Kommune har udøvet gennem mere end 25 år ved at lade hånt om Naturbeskyttelsesloven gennem hundredvis af ulovlige tilladelser til byggeri i sommerhusområder på Holmsland Klit. Han mener, der blot er tale om rent juristeri, når kommunen ikke i tide fik lokalplanerne på plads, og at parterne i sagen er enige om, at ingen har begået denne juridiske fodfejl med forsæt. Det vides ikke, hvilke parter der henvises til. Men hvis ikke man kan stole på, at myndighederne forvalter efter lovgivningen, kan der for alvor tales om det vilde vesten. Jeg har den fornøjelse at bo midt i et af disse naturskønne sommerhusområder. Da jeg for 10 år siden erhvervede mit helårshus, skete det med vished om, at nabomatriklerne, der henlå med naturskønne lyngklædte klitter, ville forblive sådan, da der på matriklerne er en tinglyst servitut, der forbyder byggeri af enhver art, og området i øvrigt, ifølge de oplysninger enhver kan se på arealinfo i Danmarks Miljøportal, er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Jeg erhvervede en naturperle med frit udsyn over Tipperne og hele Ringkøbing Fjord, og havde ingen synlige naboer, bare uspoleret natur! Da jeg senere gjorde kommunen opmærksom på en aktivitet, der kunne tyde på et kommende nabobyggeri, fik jeg blot at vide, at matriklerne ikke er omfattet af fredningsbestemmelser af nogen art. Kommunen gjorde sig ingen anstrengelse for at undersøge, om der kunne være noget om snakken. Kommunen gav efterfølgende tilladelse til arealomlægninger med mulighed for at bygge to sommerhuse og i øvrigt udlæg af ny vej tværs over de lyngklædte klittoppe. Den stille idyl er nu afløst af en erhvervsmæssig udlejning af sommerhus med ugentlige ud- og indflytninger, smækkende bildøre og larmende turister, der kører ræs på mountainbikes i klitterne. Da kommunen samtidig så stort på nabohensyn ved byggetilladelsen, er jeg desuden ufrivilligt tvangsindlagt til fra min 1. sals stue at skulle følge med i turisternes morgenmad, frokost og aftensmadsindtagelse uge efter uge, dog heldigvis med lidt pause i januar og februar. Jeg opdagede, at det ikke blot var i mit nærområde, men adskillige andre steder på Klitten, kommunen har set bort fra § 3 beskyttelsen på trods af, at kommunen selv har indskrevet den i lokalplanerne på foranledning af daværende Ringkøbing Amt, der godt forstod at rette sig efter lovgivningen! Som privatperson kan der ikke klages over en kommunes vandalisering af naturområder. Efter en årelang diskussion med kommunen, som ikke lod sig rokke i sine synspunkter, måtte jeg derfor ty til andre muligheder. Jeg kontaktede Danmarks Naturfredningsforening, som velvilligt har brugt utallige timer på denne sag. Med beskyldningen om, at Danmarks Naturfredningsforening har en evig trang til at demonstrere magt, bringer Leif Christensen en urimelig kritik af Danmarks Naturfredningsforening. Mange frivillige økonomiske bidrag og meget uegennyttig frivilligt arbejde bliver anvendt af denne organisation til at sætte en stopklods, når kommuner og andre af griskhed for øgede grundskatter, erhvervsaktivitet og turismeindtægter forgriber sig på uerstattelige naturværdier. Skytset bør rettes mod Ringkøbing-Skjern Kommune, der om nogen demonstrerer magt. Det er kommunen, der arrogant gennem nu flere år har nægtet at have begået fejl, skønt selv planlovseksperter ikke er i tvivl. Det er kommunen, der uretmæssigt har indkrævet høje ejendomsskatter og givet ejerne forventninger om byggetilladelser. Og det er kommunen, der fortsætter med at tage de mange berørte sommerhusejere som gidsler ved at undlade at træffe de beslutninger, der kunne stoppe dette cirkus på trods af, at alle historiske dokumenter i sagen viser, at kommunen har handlet forkert. Som om dette ikke var nok! Den tidligere ejer af mit hus formastede sig til at opføre en tagterrasse på taget af en sidebygning på ejendommen. Kommunen har accepteret i snesevis af sådanne tagterrasser i sommerhusområderne gennem årerne. Men da jeg ikke straks kunne tage folkeregisteradresse på ejendommen, som det blev krævet af kommunen for at acceptere tagterrassen, har kommunen nidkært jagtet denne sag i mere end 10 år! På trods af, at kommunen selv har beskrevet, at tagterrassen ligger så godt afskærmet, at den ikke er til gene for naboer, og at ingen nogensinde har klaget over forholdet, har kommunen gennemført politianmeldelse og ført retssager i såvel byret som landsret for at håndhæve sit krav om retablering. Her kan man med rette tale om magtdemonstration! Når private formaster sig til at bryde loven, er der ingen nåde. Heller ikke da ejeren af Hvidbjerg Camping ved Blåvand kommer på kant med § 3 ved at udvide med et par ekstra båse til et telt. Så blæser der ikke milde vinde: ”Hvis ferieparken formår at få reetableret forholdene omkring søen, kan den undgå at få straf, vurderer kommunen”. Og hvis private lodsejere i Lønstrup sikrer deres ejendomme gennem en kystsikring, der rent faktisk virker, men dømmes ulovligt, er kommunen straks på banen: ”Vores udgangspunkt, da vi meldte sagen til politiet, var, at det skulle fjernes” udtaler den lokale formand for Teknik og Miljø. Hvorfor skal der ses igennem fingre med tilsvarende ulovligheder, når de forvoldes af en offentlig myndighed, som her i Ringkøbing-Skjern Kommunes tilfælde med de ulovlige byggegodkendelser til sommerhuse på Holmsland Klit? Og hvorfor skal Danmarks Naturfredningsforening skældes ud, når de blot arbejder for, at gældende lovgivning overholdes?

Annonce