Annonce
Jubilæum

Claus Bredvig har set de strenge tider: Når voksne mænd græder, er det hårdt at være revisor

Claus Bredvig havde 30 års jubilæum som revisor den 1. februar, og fredag den 21. februar fylder han 50 år. Derfor var det naturligt at slå de to runde dage sammen til en stor markering på fødselsdagen. Foto: Mads Dalegaard
Claus Bredvig fylder 50 år og har 30 års jubilæum som revisor. Han elsker rådgiverrollen og har kun haft få hårde oplevelser omkring finanskrisen og ved Nordsøværftets konkurs.

Hvide Sande: I Claus Bredvigs jubilæumsår, er det spændende at være revisor i netop Hvide Sande.

- Når Vesterhavet bliver varmere, svømmer torsk og rødspætter til koldere vand nordpå - og altså til områder, der tilhører Norge og Storbritannien. Derfor følger vi naturligvis Brexit tæt. Samtidig er byen Hvide Sande under voldsom udvikling. Det får forretningsideerne til at myldre frem, siger Claus Bredvig.

Han havde 30 års jubilæum som revisor den 1. februar, og fredag den 21. februar fylder han 50 år. Derfor var det naturligt at slå de to runde dage sammen til en stor markering.

- Hjemme joker jeg med, at jeg kun fylder 35, for Albert blev født på min fødselsdag for 15 år siden, og han er derfor løbet med opmærksomheden hvert år siden, siger Claus Bredvig med et smil.

Revisorens karriere begyndte på Centralanstalten for Revision i Hvide Sande dengang man sagde "De" til chefen.

- Jeg har altid været vild med tal og matematik, så det var en mulig vej at gå. En dag på mit fritidsarbejde hos Carl Johan Federsens Red & Green, talte vi om, at en revisor laver meget andet end regnskaber, især rådgivning. Så var jeg solgt, og Carl Johan Federsen anbefalede mig sågar til Centralanstalten. Han ringede simpelthen og sagde "Jeg har en frisk ung mand her", siger Claus Bredvig.

I dag er det mange år siden, Claus Bredvig selv har lavet regnskaber. Hverdagen går i stedet med personaleledelse og rådgivning.

- Jeg er specialist i udvikling af virksomheder - altså i at træne dem i at blive bedre til det, de arbejder med. Du kan kalde det at være husdoktor. Og arbejdet spænder vidt - lige fra at være med til at afskedige eller ansætte folk til alt omkring drift, ledelse og rådgivning om skat, moms og anden lovgivning, siger Claus Bredvig.

Ud over mange års erfaring, kan Claus Beierholm blandt andet trække på de mange lederkurser han var på, mens firmanavnet var KPMG. Efter at have været selvstændig med RSM-plus i ti år, valgte Claus Bredvig og partneren Per Lund Nielsen i 2016 at fusionere med Beierholm.

Hvorfor nu det?

- Det var et ønske om at være mere klar til fremtiden. Der sker så meget på digitaliseringsområdet, at det er tungt at løfte alene. Samtidig kræver det mere og mere specialviden at være revisor. Beierholm er nu så store, at vi hele tiden kan have et bagland med de rigtige kompetencer. Jeg kan derfor altid henvise til eksperter, hvis der er et område, jeg ikke selv er specialist i, siger Claus Bredvig.

Et meget godt eksempel er faktisk fiskerikunderne, idet Beierholm for eksempel også har kontorer i Thyborøn, Thorsminde, Skagen og Frederikshavn, og derfor kan have flere ansatte, der arbejder med den branche på fuldtid.

Hvordan var det at komme tilbage til Hvide Sande efter nogle år i Holstebro?

- Jeg har haft kunder her hele tiden, så der har ikke rigtig været et slip. Og det er et sjovt område at være revisor i, for her kender man alle, og ved derfor også, hvad der sker. Folk her arbejder hammergodt sammen, og er gode til at støtte hinanden, siger Claus Bredvig.

Beierholm er i øvrigt selv direkte involveret i en af de nye ting, der sker i Hvide Sande netop nu, kontoret ligger nemlig i det tidligere rådhus. Beierholm er for eksempel revisor for naboen Destination Vesterhavet, der også er ved at finde sig tilrette i de nyrenoverede lokaler.

Annonce

Claus Bredvig

Revisor Claus Bredvig havde 30 års jubilæum den 1. februar. Fredag den 21. februar fylder han 50 år, derfor fejres der både fødselsdag og jubilæum den dag ved en reception i Musikteatret i Holstebro.

Claus Bredvig er i dag andelshaver i det landsdækkende revisionsselskab Beierholm sammen med partneren Per Lund Nielsen. De to drev tidligere RSM-Plus revisionskontorer i henholdsvis Holstebro og Hvide Sande. På de to afdelinger af Beierholm er der 25 medarbejdere. I alt har Beierholm over 1200 medarbejdere i Danmark.

Claus Bredvig er opvokset i Rindum som søn af Edith og Hardy Christensen. Han er gift med Sanne Bredvig, og bor stadig i Rindum, nemlig på Majsmarken.

Parret har fire drenge; Peter, der er på gymnastikhøjskole på Ollerup, Magnus, der arbejder på Strandbygaard Grafisk, Albert, der går i 8. klasse og Jeppe, der går i 6. klasse på Ringkøbing skole.

De hårde år

Med 30 år i revisionsbranchen vil man uvægerligt løbe ind i nogle regnvejrsdage.

- En af de værste perioder var, da Nordsøværftet væltede. Det var ikke sjovt. Finanskrisen var også hård. At sidde over for voksne mænd der græder, fordi deres virksomhed vælter, det gør ondt. Det var to-tre hårde år. Det, vi har lært, er, at træerne ikke vokser ind i himlen, og at man derfor skal optimere sine omkostninger. Vi vil gerne have en høj løn i Danmark. Det kræver, at vi er effektive, siger Claus Bredvig.

Lader op på ski og i Malaga

Når Claus Bredvig skal lade op til en arbejdsuge, der ofte bliver på mere end 37 timer, stå den gerne på en tur på vandski bag familiens speedbåd.

- Tidligere brugte jeg meget tid i sejlklubben, men med fire børn og videreuddannelse i firmaet, er sejlerlivet og sejlklubben blevet nedprioriteret lidt. Det skal helt sikkert opprioriteres senere, siger han.

Familien har også et sommerhus i den lille by Chilches ved Malaga.

- Der er det rigtigt dejligt at komme ned og slappe af i nogle uger om året, men op til vores regnskabssæson tager jeg altid på skiferie med slukket telefon, siger Claus Bredvig.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Magtdemonstrationer: Urimeligt angreb på Danmarks Naturfredningsforening

Læserbrev: I et læserbrev den 22. februar i Dagbladet Ringkøbing-Skjern ses Leif Christensen fra Bork med et forsvar for den fejladministration, som Ringkøbing-Skjern Kommune har udøvet gennem mere end 25 år ved at lade hånt om Naturbeskyttelsesloven gennem hundredvis af ulovlige tilladelser til byggeri i sommerhusområder på Holmsland Klit. Han mener, der blot er tale om rent juristeri, når kommunen ikke i tide fik lokalplanerne på plads, og at parterne i sagen er enige om, at ingen har begået denne juridiske fodfejl med forsæt. Det vides ikke, hvilke parter der henvises til. Men hvis ikke man kan stole på, at myndighederne forvalter efter lovgivningen, kan der for alvor tales om det vilde vesten. Jeg har den fornøjelse at bo midt i et af disse naturskønne sommerhusområder. Da jeg for 10 år siden erhvervede mit helårshus, skete det med vished om, at nabomatriklerne, der henlå med naturskønne lyngklædte klitter, ville forblive sådan, da der på matriklerne er en tinglyst servitut, der forbyder byggeri af enhver art, og området i øvrigt, ifølge de oplysninger enhver kan se på arealinfo i Danmarks Miljøportal, er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Jeg erhvervede en naturperle med frit udsyn over Tipperne og hele Ringkøbing Fjord, og havde ingen synlige naboer, bare uspoleret natur! Da jeg senere gjorde kommunen opmærksom på en aktivitet, der kunne tyde på et kommende nabobyggeri, fik jeg blot at vide, at matriklerne ikke er omfattet af fredningsbestemmelser af nogen art. Kommunen gjorde sig ingen anstrengelse for at undersøge, om der kunne være noget om snakken. Kommunen gav efterfølgende tilladelse til arealomlægninger med mulighed for at bygge to sommerhuse og i øvrigt udlæg af ny vej tværs over de lyngklædte klittoppe. Den stille idyl er nu afløst af en erhvervsmæssig udlejning af sommerhus med ugentlige ud- og indflytninger, smækkende bildøre og larmende turister, der kører ræs på mountainbikes i klitterne. Da kommunen samtidig så stort på nabohensyn ved byggetilladelsen, er jeg desuden ufrivilligt tvangsindlagt til fra min 1. sals stue at skulle følge med i turisternes morgenmad, frokost og aftensmadsindtagelse uge efter uge, dog heldigvis med lidt pause i januar og februar. Jeg opdagede, at det ikke blot var i mit nærområde, men adskillige andre steder på Klitten, kommunen har set bort fra § 3 beskyttelsen på trods af, at kommunen selv har indskrevet den i lokalplanerne på foranledning af daværende Ringkøbing Amt, der godt forstod at rette sig efter lovgivningen! Som privatperson kan der ikke klages over en kommunes vandalisering af naturområder. Efter en årelang diskussion med kommunen, som ikke lod sig rokke i sine synspunkter, måtte jeg derfor ty til andre muligheder. Jeg kontaktede Danmarks Naturfredningsforening, som velvilligt har brugt utallige timer på denne sag. Med beskyldningen om, at Danmarks Naturfredningsforening har en evig trang til at demonstrere magt, bringer Leif Christensen en urimelig kritik af Danmarks Naturfredningsforening. Mange frivillige økonomiske bidrag og meget uegennyttig frivilligt arbejde bliver anvendt af denne organisation til at sætte en stopklods, når kommuner og andre af griskhed for øgede grundskatter, erhvervsaktivitet og turismeindtægter forgriber sig på uerstattelige naturværdier. Skytset bør rettes mod Ringkøbing-Skjern Kommune, der om nogen demonstrerer magt. Det er kommunen, der arrogant gennem nu flere år har nægtet at have begået fejl, skønt selv planlovseksperter ikke er i tvivl. Det er kommunen, der uretmæssigt har indkrævet høje ejendomsskatter og givet ejerne forventninger om byggetilladelser. Og det er kommunen, der fortsætter med at tage de mange berørte sommerhusejere som gidsler ved at undlade at træffe de beslutninger, der kunne stoppe dette cirkus på trods af, at alle historiske dokumenter i sagen viser, at kommunen har handlet forkert. Som om dette ikke var nok! Den tidligere ejer af mit hus formastede sig til at opføre en tagterrasse på taget af en sidebygning på ejendommen. Kommunen har accepteret i snesevis af sådanne tagterrasser i sommerhusområderne gennem årerne. Men da jeg ikke straks kunne tage folkeregisteradresse på ejendommen, som det blev krævet af kommunen for at acceptere tagterrassen, har kommunen nidkært jagtet denne sag i mere end 10 år! På trods af, at kommunen selv har beskrevet, at tagterrassen ligger så godt afskærmet, at den ikke er til gene for naboer, og at ingen nogensinde har klaget over forholdet, har kommunen gennemført politianmeldelse og ført retssager i såvel byret som landsret for at håndhæve sit krav om retablering. Her kan man med rette tale om magtdemonstration! Når private formaster sig til at bryde loven, er der ingen nåde. Heller ikke da ejeren af Hvidbjerg Camping ved Blåvand kommer på kant med § 3 ved at udvide med et par ekstra båse til et telt. Så blæser der ikke milde vinde: ”Hvis ferieparken formår at få reetableret forholdene omkring søen, kan den undgå at få straf, vurderer kommunen”. Og hvis private lodsejere i Lønstrup sikrer deres ejendomme gennem en kystsikring, der rent faktisk virker, men dømmes ulovligt, er kommunen straks på banen: ”Vores udgangspunkt, da vi meldte sagen til politiet, var, at det skulle fjernes” udtaler den lokale formand for Teknik og Miljø. Hvorfor skal der ses igennem fingre med tilsvarende ulovligheder, når de forvoldes af en offentlig myndighed, som her i Ringkøbing-Skjern Kommunes tilfælde med de ulovlige byggegodkendelser til sommerhuse på Holmsland Klit? Og hvorfor skal Danmarks Naturfredningsforening skældes ud, når de blot arbejder for, at gældende lovgivning overholdes?

Annonce