Annonce
Ringkøbing

Brødrene Kjærgaard styrer hver sin kommune

brødrene Kjærgaard om deres job som kommunaldirektør..

Sensation. I Danmark er der blot 98 kommunaldirektører, men Skjern er leveringsdygtig i to af slagsen. Det er lidt af en sensation, for det er nemlig to brødre, der har nået den administrative top i henholdsvis Frederiksberg Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Efternavnet Kjærgaard og den kommunale verden hænger rigtig godt sammen i disse år. Det er nemlig sådan, at brødrene Torben og Niels Erik Kjærgaard fra Skjern begge bestrider jobbet som kommunaldirektør og er dermed øverste chef for de mange kommunalt ansatte. Den ene i det vestjyske og den anden i hovedstadsområdet. Dagbladet mødte de to brødre i juledagene til en snak om vejen til tops, den gode kommunaldirektør og et par gode råd fra den ene Kjærgaard til den anden.

Annonce
Medarbejdere hos Dagbladet Rinkøbing Skjern

Hvornår og hvordan fandt I ud af, at kursen gik mod det at være leder?

Niels Erik Kjærgaard

59 år og gift med Lisbeth, der fra privatadressen i Skjern laver regnskaber for mindre virksomheder. Sammen har de børnene Henrik på 35, Tine på 31 og Jesper på 27 samt tre børnebørn.

Efter handelsskolen blev han i 1972 kontorelev ved Skjern Kommune, hvor han fortsatte efter elevtiden.

I 1981 fik han job ved Egvad Kommune.

I 1984 vendte han tilbage til Skjern Kommune, hvor han til 1992 var økonomichef.

Fra 1992 slog Skjern Kommune afdelingerne skat og økonomi sammen, og Niels Erik Kjærgaard blev finanschef frem til 2002, hvor han blev kommunaldirektør i Skjern Kommune. I forbindelse med sammenlægningen af Holmsland, Videbæk, Ringkøbing, Skjern og Egvad kommuner i 2006 blev han udpeget som kommunaldirektør for den nye Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor han er øverste chef i en kommune med 57.000 indbyggere og 5.000 kommunale medarbejdere.

Torben Kjærgaard

53 år og gift med cand. merc. Charlotte Kjærgaard Eriksen. Sammen med børnene Lærke Sofie på 14 og Frederik på 11 bor de i Vedbæk.

Kandidat i statskundskab fra institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 1988. Hans første stilling var budgetmedarbejder i Finansministeriets Budgetdepartement. Derefter en række andre poster i Finansministeriet.

Fra 1993 til 2000 var han ansat i Kommunernes Landsforening (KL) som økonomisk konsulent, chefkonsulent og kontorchef fra 1997.

Fra 2000 viceamtsdirektør i Frederiksborg Amt og konstitueret amtsdirektør frem til 2006, hvor han blev kommunaldirektør i Greve. I 2009 direktør i Kommunernes Landsforening (KL) med ansvar for området Velfærd og Service.

I 2012 blev han kommunaldirektør i Frederiksberg Kommune, hvor han er øverste chef i en kommune med 105.000 borgere og 6.500 kommunale medarbejdere.

brødrene Kjærgaard om deres job som kommunaldirektør..

Niels Erik Kjærgaard: »For mit vedkommende begyndte det gennem sportens verden. I en ung alder blev jeg håndboldtræner i Skjern, og den daværende halinspektør Fridy Hansen, der senere var halinspektør i Hvide Sande gennem mange år, var god til at få de unge involveret i at være håndboldtræner. Senere blev jeg FDF-leder, og det var gennem mine forældre og min bror Bjarne, at jeg var spejderleder gennem mange år. Både i håndbolden og i FDF var der mange spændende udfordringer og opgaver i forhold til både børnene og forældrene, og så har vores forældre altid opdraget os med, at det er vigtigt at tage ansvar.«

Brødrene Torben (til venstre) og Niels Erik Kjærgaard kan ikke lade være med at snakke om den kommunale verden, når de er samlet som her hos Niels Erik i Skjern i juledagene. Foto: Tommy Kofoed

Torben Kjærgaard: »Det var også i håndboldverdenen i Skjern, hvor jeg første gang stiftede bekendtskab med det at være leder. Her stod jeg som ung træner med 25 børn, og skulle få det til at gå op i en højere enhed med forældre m.fl. Med tiden fik jeg flere opgaver, hvor jeg blandt andet var formand for ungdomsafdelingen. Hvis jeg skal nævne en vigtig person, er det Kristian Guldager. Sammen med ham var jeg med til at etablere en forældreforening, hvor vi blandt andet arrangerede sport- og fritidsmesser. Jeg vil også nævne elevrådsarbejdet på Vestjydsk Gymnasium, hvor jeg var formand. Her arrangerede vi koncerter med bl.a. Gnags. Det var både en fornøjelse og spændende som ung og sammen med mange andre at stå med ansvaret for så store begivenheder. Samtidig er jeg enig med Niels Erik i, at vores forældre altid har understøttet det, at vi skulle tage ansvar og være med til at yde noget for andre.«

Uanset vind og vejr snupper Torben og Niels Erik Kjærgaard en gåtur hver dag, når de er sammen.

H vorfor blev det den kommunale verden?

Torben Kjærgaard: »Jeg læste statskundskab på universitetet, og jeg har altid haft en interesse for samfundsforhold. Inden jeg blev kommunaldirektør, havde jeg forskellige job i Finansministeriet og Kommunernes Landsforening (KL), hvilket gav mig et godt afsæt for jobbet som kommunaldirektør. Med jobbet som kommunaldirektør er jeg kommet endnu tættere på de kommunale velfærdsopgaver. Det er utroligt spændende og udfordrende i samspil med politikerne at påvirke rammerne for folkeskolerne, erhvervslivet og miljøet m.m. i Frederiksberg Kommune. Samtidig er det inspirerende at være leder i en kommune, der har en politisk udpeget bestyrelse og en stor driftsvirksomhed med mange forskellige faglige miljøer. Resultaterne skabes i fællesskab, og mine mange år som leder i idrættens verden har givet mig nogle værdier om fællesskab, som jeg har båret videre i mit lederskab.«

Niels Erik Kjærgaard: »Helt ærligt, så var det lidt af en tilfældighed. Da jeg var færdig på handelsskolen, skulle jeg søge en elevplads, og i 1972 var der ofte gode elevpladser hos en bank eller kommunen. Jeg var så heldig at få plads ved Skjern Kommune, og det har jeg aldrig fortrudt. Gennem årene har jeg altid haft meget med mennesker at gøre, og med det som udgangspunkt har det været helt naturligt for mig at vokse arbejdsmæssigt og ledelsesmæssigt gennem en spændende kommunal verden, hvor mennesket hele tiden er omdrejningspunktet - ofte i en meget kompleks kontekst, og hvor det samtidig handler om at være i stand til at stå i spidsen for mange kommunale medarbejdere med vidt forskellige fagligheder. Det bliver så krydret med muligheden for - sammen med borgmesteren - at repræsentere kommunen til vidt forskellige forhandlinger på de bonede gulve på Christiansborg eller andre spændende steder«

Hvad er en god kommunaldirektør?

Niels Erik Kjærgaard: »I dag er det helt klart vigtigt, at en kommunaldirektør skal have en god fornemmelse af organisationen og være på forkant med udviklingstendenser for at få så stor og tung en virksomhed, som en kommune er, til at fungere og leve op til de vekslende krav fra både de nationale aktører på Christiansborg eller i KL og den lokale omverden d.v.s politikere, medarbejdere og ikke mindst borgerne. Derudover er det meget vigtigt, at en kommunaldirektør er i stand til at sætte en retning for virksomheden - også i modgang. Men mindst lige så vigtigt for mig er det at lede gennem andre, så flest mulige beslutninger bliver taget af de medarbejdere, der har de rigtige faglige kompetencer. Samtidig er det en kommunaldirektørs vigtige opgave at skabe relationer både regionalt og nationalt. For en kommune som Ringkøbing-Skjern er det endvidere væsentligt, at vi hele tiden er synlige på det nationale landkort og får lagt nogle små frø i Folketinget og dermed gøre opmærksom på kommunens udfordringer og ideer. Sidst, men langt fra mindst er den faglige og loyale sparring med politikerne, brugen af de gode netværk i lokalområdet og få tingene til at ske i samarbejde med interessenterne i lokalområdet ekstremt vigtigt.«

Torben Kjærgaard: »For mig er det afgørende med et positivt samspil med politikerne, herunder borgmesteren. Samtidig skal du gå forrest og sætte retningen for medarbejderne i organisationen. Desuden har jeg altid gjort meget ud af at være tilgængelig, komme ud og lytte samt fornemme nerven i organisationen. Det er også vigtigt for mig at give et stort ansvar og vise tillid til medarbejderne. Som kommunaldirektør skal du endvidere være synlig, og det gælder både i den samlede organisation, i lokalsamfundet og i forhold til de centrale samarbejdspartnere regionalt og nationalt. Lige som Niels Erik gør jeg også meget ud af at holde fast i de forskellige netværk, jeg har fået i forbindelse med mine tidligere job i ministeriet og i Kommunernes Landsforening (KL).«

Hvad er det, der tiltaler at være en del af magtens centrum som kommunaldirektør?

Torben Kjærgaard: »Jeg er aldrig gået efter magten i sig selv. Som topleder i en kommune har du en vigtig opgave i at sikre, at politikernes beslutninger føres ud i livet - det er et stort ansvar. Derudover har jeg bare altid haft lyst til at gøre en forskel og være med til at præge tingene, så de udvikler sig i det, jeg mener, er den rigtige retning. Hvis jeg kan være med til at skabe gode rammer f.eks. for en flok unge mennesker, der brænder for et udviklingsprojekt, og de lykkes med projektet, kan det gøre mig glad og stolt.«

Niels Erik Kjærgaard: »Lige som Torben har jeg som sådan heller aldrig gået målrettet efter at blive en del af magtens centrum. Men det er ingen hemmelighed, at jeg har det godt med at være med der, hvor beslutningerne skal tages, og nyder samarbejdet med de andre i kommunens direktion samt den politiske sparring med borgmesteren. Som kommunaldirektør skal man være yderst opmærksom på »risikoen« for politisering. Det er en balancekunst, hvor jeg glæder om over nogle gode og konstruktive samarbejdsrammer med Iver Enevoldsen.«

Hvad er Torbens stærke sider som kommunaldirektør?

Niels Erik Kjærgaard: »Det er helt klart Torbens ærlighed og hans politiske tæft. Samtidig er han god til at skabe netværk. En anden stærk side er, at han er utrolig god til at få sin organisation med på de ting, han gerne vil have ændret, og han har en god føling med sin organisation. Sidst, men ikke mindst er han en ægte vestjyde i en hovedstadskommune. Den kombination kan kun blive godt.«

Hvad er Niels Eriks stærke sider som kommunaldirektør?

Torben Kjærgaard: »Niels Erik er enormt god til samspillet med andre, uanset om det er politikere, erhvervsprofiler eller »manden på jorden«. Derudover har han et fantastisk kendskab til lokalsamfundet, og han ved, hvad der rører sig i såvel foreninger som i erhvervslivet. Niels Erik har også et kæmpe stort netværk, og som kommunaldirektør er det guld værd. Det er også en klar stærk side, at han er tilhænger af en flad struktur i en organisation med korte kommandoveje, og samtidig er han god til at få tingene til at ske.«

Hvis du skal give Torben et godt råd, hvad skal det så være?

Niels Erik Kjærgaard: »Bevar dit eget sind og udgangspunkt. Hold fast i din personlighed som den åbne, ligefremme person med stor indlevelsesevne«

Hvis du skal give Niels Erik et godt råd, hvad skal det så være?

Torben Kjærgaard: »Hold fast i din direkte, ligefremme og naturlige måde at arbejde på. Du må heller aldrig glemme at gøre brug af din fantastiske kommunale erfaring.«

Hvordan har I gjort brug af hinanden i forhold til jeres job som kommunaldirektør?

Niels Erik Kjærgaard: »Det er ingen hemmelighed, at vi har vendt mange problemstillinger og udfordringer, når det handler om arbejdet. Det gjorde vi også, inden Torben blev kommunaldirektør. Da han arbejdede i ministeriet, i det gamle Fredensborg Amt og hos Kommunernes Landsforening (KL), var han jo på den anden side af bordet i forhold til forhandlinger omkring kommunernes opgaver og så videre. Som det også sker i dag, gjorde vi dengang meget brug af at spørge hinanden til råds om både stort og småt. Når vi mødes som her i juledagene, snakker vi nok en smule for meget om arbejde. Det får vi i hvert fald at vide af vores bedre halvdele....«

Torben Kjærgaard: »Vi har faktisk altid godt kunnet li' at diskutere i vores familie. Da vi stadig var tre brødre, inden Bjarne døde 2005, havde vi mange gode diskussioner. Bjarne var marketingchef i Ringkjøbing Bank og senere havde han sit eget marketingsbureau. Han var god til at komme med input fra det private erhvervsliv til os to fra den offentlige sektor. Jo, vi var gode til at drage nytte af hinanden, selv om vi - ikke overraskende - ikke altid var enige.«

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Hvide Sande For abonnenter

Ildkampe i Afghanistan hører fortiden til: Far har lagt sine våben

Annonce