Annonce
Livsstil

Bortfalder samlevertestamente ved indgåelse af ægteskab?

Illustration: Julie Gry Sveistrup

? Hej Monica Kromann. Jeg har siden 2002 boet sammen med min kæreste, vi er således ikke gift. Huset står i mit navn, og jeg ønsker, at min kæreste kan blive boende, såfremt jeg skulle afgå ved døden. Vi har derfor oprettet et gensidigt samlevertestamente, så min kæreste arver mit hus og en del af mine aktiver. Vi har dog tænkt på at blive gift, men er usikre på, om testamentet i så fald fortsat vil bestå, eller om vi i så fald arver efter andre regler? Jeg ser frem til dit svar. Hilsen Mark

! Hej Mark. Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende. Ugifte samlevende har ikke legal arveret efter hinanden, hvorfor det er nødvendigt at sikre hinanden i et testamente. Et samlevertestamente bortfalder almindeligvis automatisk, såfremt man indgår ægteskab eller ophæver samlivet. Vælger I at blive gift, vil I have automatisk arveret efter hinanden. I vil således arve halvdelen efter jeres ægtefælle, såfremt jeres ægtefælle ligeledes efterlader sig børn. Efterlader jeres ægtefælle sig ikke børn, vil man arve alt efter sin ægtefælle. Dette følger af loven, såfremt man ikke har oprettet testamente. Opretter man testamente og ægtepagt, kan en ægtefælle med børn opnå op til 31/32 af jeres samlede aktiver, mens man alene kan opnå op til 7/8 ved at oprette et udvidet samlevertestamente. Med et samlevertestamente kan I derved ikke begunstige hinanden i samme omfang, som var I gift. Det skal endvidere bemærkes, at ægtefæller ikke skal betale boafgift, mens samlevere, som har begunstiget hinanden i testamente, skal betale mellem 15 og 36,25 procent i afgift til staten i boafgift. Afgiften er dog ”kun” 15 procent, såfremt man har boet sammen i to år eller har børn sammen. Det skal endvidere bemærkes, at man som samlever ikke automatisk anses som hinandens nærmeste pårørende i forhold til pensionsmidler og livsforsikringer. Ægtefæller anses derimod for hinandens nærmeste pårørende, hvorfor pensionsmidler og livsforsikring i tilfælde af dødsfald vil blive udbetalt til den efterlevende ægtefælle. Det er vigtigt at være opmærksom på, om man som samlever er begunstiget i disse ordninger. Man kan som udgangspunkt ikke begunstige hinanden i pensionsordninger mv. i et testamente, og man skal således rette henvendelse til sit pensionsselskab for at indsætte en begunstiget. Dette var således nogle væsentlige forskelle mellem ægtefællers og samleveres retsstilling i forbindelse med arv. Jeg håber, ovenstående besvarede dit spørgsmål. Det er muligt at læse flere af mine indlæg om familieretlige emner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse. Med venlig hilsen, Monica Kromann Advokat (H) mk@advokatkromann.dk

Annonce
Forsiden netop nu

Mest læste

Leder For abonnenter

For lidt og for meget: Pas på vores unge mennesker

Bare kom i gang! Tag dig sammen! Jeg har da aldrig taget skade af... Men på den anden side: Skal jeg ikke lige gøre det for dig? Pas nu godt på dig selv - og husk, at du altid kan spørge mig om hjælp. Det er da også alt for hårdt for dig, at ... For lidt og for meget fordærver som bekendt alt. Det gælder også for de unges fritidsarbejde. Fire rektorer på uddannelsesinstitutioner i Ringkøbing-Skjern har her i avisen hejst et advarende flag: De og deres lærere oplever, at mange unge arbejder alt for meget. Eleverne bliver trætte og deprimerede, når kalenderen byder på skoledage fra 8 til 15, efterfulgt af arbejde fra 16 til 22. Læg dertil, at der gerne skulle være tid til også at lave sine lektier - så hænger døgnet ikke ret godt sammen længere. På Facebook var nogle af kommentatorerne til rektorernes opråb ude med en opfordring til de unge om bare at tage sig sammen. Beskyldninger om curling og klassikeren 'i min tid ...' blev trukket af stalden - for set i bakspejlet har man selvsagt altid oplevet det, der var meget værre. Men er det curling at opfordre forældre og arbejdsgivere til ikke at presse de unge til for mange og for lange vagter? Jeg synes det ikke. Lige så godt, det er, at de unge i Ringkøbing-Skjern Kommune er blandt landets mest arbejdsomme, når det gælder fritidsjob ved siden af skolen - lige så skidt vil det være for både vores samfund og for de unge selv, hvis de knokler på i en grad, så de glemmer at gøre nok ved den uddannelse, som trods alt er deres hovedbeskæftigelse. Det er vigtigt og rigtigt, at vores børn og unge lærer, at ansvarlighed og arbejdsomhed betaler sig. Fritidsjob baner vejen for uddannelse og 'rigtige' voksenjob. Men for lidt og for meget fordærver alt - så kære forældre: Hold lige lidt snor i, at der er en fornuftig balance mellem skole og fritid. Kære virksomheder: Find fleksible løsninger for jeres unge ansatte, så de både kan passe jobbet og skolen. Og kære, kloge Facebook-kommentatorer: Hvis man pudser sine generationsbriller og kigger rigtig godt efter, er nutidens ungdom måske ikke så meget værre og mere forkælede, end vi selv var ...

Annonce