Erhverv

Borgmesteren: Vi er helt bevidste om de trafikale udfordringer - og vi gør noget ved dem!

Jan Harrit, direktør for Lalandia, fastslog, at trafikforholdene i Søndervig vil blive bedre, når feriecentret kommer til byen. Til venstre borgmester Hans Østergaard, der lovede, at kommunen har fuldt fokus på trafikforholdene i Søndervig. Foto Poul Osmundsen.
Stor interesse for det kommende feriecenter i Søndervig; dog også stor bekymring for, hvad det betyder for trafikafviklingen.

SØNDERVIG: Folk strømmede til, da der mandag aften blev holdt borgermøde om Lalandia-projektet i Søndervig.

250 personer havde fundet vej til Beach Bowl, og det stod hurtigt klart, hvad der først og fremmest optager dem:

De trafikale forhold.

- Afviklingen af trafikken bekymrer mange. De fleste af os er positive over, at der sker noget nyt i Søndervig. Derfor er det ærligt, hvis projektet møder modstand fra de lokale, hvis ikke trafikforholdene er i orden, sagde John Clausen i et indlæg, der blev mødt med applaus fra forsamlingen.

Borgmester Hans Østergaard lovede dog, at der er fuldt kommunalt fokus på netop trafikken i Søndervig.

- Vi er fuldt bevidste om de trafikale udfordringer, der er - og vi gør noget ved dem, fastslog han.

Direktøren for Laladia, Jan Harrit, understregede også, at trafikafviklingen er prioriteret højt.

- Kommunen vil løse flere trafikale problemer, end Lalandia trækker med sig. I vil opleve, at trafikforholdene bliver bedre, end de er nu, fastslog han.

250 personer var mødt op til borgermødet i Beach Bowl.

Et plus for området

Hans Østergaard understregede i sin velkomst til de fremmødte, at han var glad for den store interesse, og opfordrede folk til at sende deres forslag og kommentarer ind til kommunen, så de kan blive inddraget i planlægningen af det kæmpestore projekt.

- Detvil blive et kæmpe aktiv for området, der vil skabe udvikling og vækst, ikke bare i Søndervig, men også i hele kommunen. Når Lalandia åbner, bliver centret en stor del af den oplevelsespakke, vi har at tilbyde turister i området.

Borgmesteren lagde dog ikke skjul på, at der er "trafikale udfordringer", der skal løses.

De efterfølgende kommentarer viste da også klart, at det var netop infrastrukturen, når Lalandia er bygget, der bekymrer folk.

Leif Tarbensen var således meget kritisk over for, at de foreløbige planer ikke indebærer tunneller under Houvig Klitvej men derimod et antal niveaufri krydsninger med og uden signalregulering.

- Vi kan ikke gennemføre så stort et projekt, uden at trafikforholdene er i orden; tænk på, hvad der sker når fulderikker skal over alle de overgange! Vi har vejunderføringer til køer - så skal vi også have det til mennesker, sagde han.

Planlægger Anne Mette Kjær fra afdelingen for plan- og vejanlæg, understregede, at kommunen har vurderet, at de niveaufrie overgange vil fungere bedre end tunnellerne, fordi folk alligevel vil vælge at gå over vejen frem for at benytte underføringerne.

- Det er, som vi ser det lige nu, fastslog hun.

Nedgange til stranden

Vejforholdene var dog ikke det eneste, der var oppe at vende.

En spørger ville således gerne vide, om Lalandia holder gæsterne "hjemme i reservatet", som hun udtrykte det.

Det afviste Jan Harrit.

- Mange af de aktiviteter, der er i Søndervig, bliver ikke en del af Lalandia. Man skal købe ind, gå i motionscenter og så videre i den by, aktiviteterne hører til i, sagde han.

Hans Østergaard lovede afslutningsvis, at der borgerne senere atter vil få mulighed for at blive hørt på et offentligt møde om det kommende Lalandia.

Der var stor spørgelyst blandt de fremmødte.
Annonce
Forsiden netop nu

Mest læste

Leder For abonnenter

Pas på den 300. bilist

Det er en af den slags førstepladser, vi helst vil være foruden. Men vi kommer ikke uden om det: Vestjyske bilister er landets mest drikfældige. I alt fald hvis man måler på antallet af spritbilister, som bliver fanget i politiets kontroller. Tallene er temmelig skræmmende: Politiet har i løbet af et år stoppet 13.259 tilfældige biler, og i dem sad 44 spritbilister; det vil sige, at der i gennemsnit sad en spritbilist en ud af trehundrede biler. Prøv lige at tænke lidt over det … Hvor mange biler passerer du, når du eksempelvis kører på vejen mellem Ringkøbing og Herning eller Skjern og Holstebro? Rigtig mange! Og for hver gang, du passerer nummer 299, møder du en spritbilist. Ikke nogen rar tanke! Især ikke når man tager i betragtning, at skræmmende mange ulykker involverer sprit. De seneste tal viser, at der, i perioden 2013-2017, blev dræbt 140 mennesker i trafikken i Danmark og 829 personer kom alvorligt til skade i ulykker med spirituspåvirket fører af et motoriseret køretøj. Hvorfor kører vestjyderne markant mere spritkørsel end andre danskere? Måske handler det i virkeligheden om noget så banalt, at vestjyske spritbilister tror, de kan slippe af sted med det, fordi vi bor i et tyndt befolket hjørne af landet med langt mellem politipatruljerne. Men rent faktisk ved vi det ikke. Derfor er det også godt, at politiet nu vil bruge den store mængde data, man har indsamlet, til at kortlægge spritbilisternes adfærd - ikke mindst, hvem de er, hvor gamle de er, og hvor og hvornår, de begiver sig ud på vejene. På den måde vil politiet kunne sætte ind med både forebyggende kampagner og spritkontroller. Men vi andre - det store flertal, der ikke kører spritkørsel, og ikke kunne drømme om at gøre det - kan også gøre noget. Vi kan først og fremmest gøre det socialt uacceptabelt at sætte sig bag rattet i påvirket tilstand, hvad enten det er til hverdag eller fest. Ser vi en person slingre ud mod bilen, kan vi stoppe vedkommende, bede ham eller hende aflevere nøglen, og sørge for, at de kommer godt hjem på anden vis. Vi har et ansvar for, at der ikke er nogen derude, der møder den 300. bilist.

Annonce