Annonce
Ringkøbing

Blåt Trailcenter i Ringkøbing skal give masser af naturoplevelser langs Vonåen

Ringkøbing Ro- og Kajaklub omdannet til Det Blå Trailcenter; sådan kan det komme til at se ud fra p-pladsen. Illustration Labland.
Nyt center på vej for foreninger og andre med interesse i naturen omkring Vonåen. Ro- og kajakklubben er rygraden i bygningen, der også skal være et udgangspunkt for, at børn og unge kan lære at færdes i naturen.

RINGKØBING: Ro- og kajakklubben i Ringkøbing skal - hvis det står til Ringkøbing Udviklingsforum - udbygges til et ankepunkt for "Det Blå Trail", sporet af fritidsaktiviteter langs Vonåen.

- Vi er endnu i projekteringsfasen og arbejder på at udfærdige et projekt, vi kan sende ind til Lokale- og Anlægsfonden, siger Hans-Christian Vestergaard, formand for Ringkøbing Udviklingsforum.

I samarbejde med andre aktører har Ringkøbing Udviklingsforum i længere tid arbejdet med Vonå-projektet; det har nu udviklet sig til også at omfatte ro- og kajakklubben, der ligger ud til åen, hvor den løber ud i Ringkøbing Fjord.

Annonce
Sådan kan det komme til at se ud, hvis man løfter taget på det øverste dæk på et eventuelt kommende blå trailcenter. Illustration Labland.

Klubben ligger ikke inden for de diger og andre klimaforanstaltninger, der netop er blevet etableret for at beskytte byen mod oversvømmelser, fortæller klubformand Kim Sylvester Nielsen.

Klubben frygter derfor, at med stigende vandstand i fjorden, vil ro- og kajakklubben hyppigere end nu blive udsat for oversvømmelser.

- Derfor var vi også meget interesserede, da Ringkøbing Udviklingsforum henvendte sig til os. Vi ser projektet som en god mulighed for at få bygningsmassen klimasikret, siger han.

Et ankerpunkt

Ideen, som arkitektfirmaet Labland har udformet, går ud på at omdanne ro- og kajakklubbens bygninger til rammerne om en række aktiviteter forbundet med naturen omkring Vonå; et ankerpunkt for et netværk af interessenter, der arbejder på at få folk til at dyrke aktiviteter i "det blå".


Vi er endnu i projekteringsfasen og arbejder på at udfærdige et projekt, vi kan sende ind til Lokale- og Anlægsfonden.

Hans-Christian Vestergaard, formand Ringkøbing Udviklingsforum.


- Vi arbejder også sammen med Ungdomsskolen og Ringkøbing Skole på at gøre centret til et sted, hvor børn og unge og alle vi andre kan lære, hvordan vi færdes i naturen uden at ødelægge den, siger Hans-Christian Vestergaard.

Det Blå Trailcenter set fra siden ned mod Vonå. Illustration Labland.

Et blå trailcenter skal bygge på en kerne bestående af den eksisterende klub og selvfølgelig tage hensyn til dets behov og faciliteter, understreger Kim Sylvester Nielsen.

Uden på ro- og kajakklubben lægges så i henhold til de foreløbige planer et lag af andre faciliteter, der også imødekommer nye brugergruppers behov; mest iøjnefaldende et skråtstillet "dæk" oven på de eksisterende bygninger kombineret med en terrasse og et observatorium.

Annonce

Lang vej endnu

Hverken Hans-Christian Vestergaard eller Kim Sylvester Nielsen lægger dog skjul på, at der er et godt stykke vej endnu, før planerne kan føres ud i livet.

Udsigt ned mod Vonå. Illustration Labland.

- Vi er interesseret i at udvide klubbens medlemsskare og især nå ud til yngre mennesker. Vi skal også have sikret materiellet mod oversvømmelser, og vi er nødt til at have plads nok, hvilket der ikke er i de foreløbige planer, fastslår Kim Sylvester Nielsen.

Hans-Christian Vestergaard siger, at lige nu arbejdes der på at konkretisere planerne yderligere.

- Hvor meget det vil koste, har vi ikke regnet på endnu. Projektet vil kræve lokal medfinansiering, og kommunen har heldigvis givet tilsagn om, at den vil støtte, selv om der ikke er sat et beløb af endnu.

Her kan  man se, hvordan Det Blå Trailcenter kan komme til at se ud, og hvilke hovedelementer, det rummer. Illustration Labland.

Corona-epidemien har forsinket projektet noget, idet møder har måttet aflyses, så Hans-Christian Vestergaard tør ikke spå om, hvornår der kan sendes et projekt ind til Lokale- og Anlægsfonden.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Restauranter i Søndervig og Hvide Sande lider under taxa-mangel: - I yderste tilfælde har vi selv kørt gæster hjem

Annonce