Annonce
Ringkøbing-Skjern

Bestyrelsen: Mediernes behandling af Schuberts Minde er ensidig og unuanceret

Bestyrelsen og ledelsen på Schuberts Minde er kede af den megen negative omtale af stedet. Arkivfoto: Ritzau/Scanpix
Annonce

Læserbrev: Der siges og skrives i disse dage mangt og meget om Schuberts Minde i diverse medier. Vi er som ansvarlig bestyrelse og øverste myndighed for Schuberts Minde kede af den megen negative omtale, og vi mener ikke, at hverken pressens omtale eller ”debatten” på de sociale medier giver et retvisende billede af de aktuelle forhold på Schuberts Minde.

Herudover er vi nødt til at gøre opmærksom på, at den meget ensidige og unuancerede behandling Schuberts Minde og især Schuberts Mindes fortid endnu en gang er genstand for i medierne medvirker til at vanskeliggøre det daglige arbejde med og for børnene på Schuberts Minde.

Det, som slet ikke får nogen opmærksomhed i medierne, er, at Schuberts Minde siden november måned har indledt en forandringsproces, der gør op med fortidens pædagogiske metoder og redskaber.

Vi er ved at skabe et nyt Schuberts Minde, hvor mentalisering, relations- og ressourcefokuseret pædagogik er omdrejningspunktet i det daglige pædagogiske arbejde. Dette er druknet i mediestrømmen, hvor Schuberts Minde alene står som fortalere for flere beføjelser til det pædagogiske personale. Det er ikke et enten eller for os eller ledelsen på Schuberts Minde, men et både og...

Vi vil have flere, bedre og stærkere relationer, men bestemt også flere opdragelsesmæssige beføjelser til gavn for de mest udsatte børn og unge i dette land. Den debat er vigtig, og vi glæder os over at have været med til at rejse den.

Der skal ikke herske tvivl om, at også vi i bestyrelsen beklager hændelsen med en pædagog, der bringes i affekt og bruger et sprog og et toneleje, som er uacceptabelt over for et barn. Men berettiger en sådan hændelse virkelig til, at flere ansatte skal udstilles med navn og billeder på de sociale medier, at de udsættes for trusler på livet, telefonterror og anden chikane?

Berettiger det virkelig til, at Schuberts Mindes ledelse, ansatte og øvrige skal forholde sig til disse anklager som hele sandheder, før myndighederne har undersøgt, hvad der er op og ned i beskyldningerne?

Her savner vi virkelig en nuanceret og reelt interesseret presse, der ikke graver 25 år gamle historier frem for at kaste ved på et brændende bål. Schuberts Minde har de sidste to år om nogen været i tilsynets søgelys. Vi har de seneste uger haft flere uanmeldte tilsyn og har snart et varslet tilsyn. Vi er trygge ved, at myndighederne gør deres arbejde, og afventer resultatet af disse tilsyn. Vi synes, vore omgivelser burde gøre det samme.

Der findes en meget stærk bevægelse uden om Schuberts Minde, som gør alt, hvad de kan for at oppiske en stemning mod stedet. Helt uagtet, at vi er i gang med at ændre det 180 grader. Prøv at forestil dig, at du er et barn, der er glad for at bo på Schuberts Minde, har boet her gennem en årrække, betragter Schuberts Minde som ”hjem” og kan lide de voksne, du har omkring dig. Vi bliver nødt til at gøre opmærksom på, at det er helt urimeligt, hvad disse børn oplever og udsættes for i disse dage og uger.


Der findes en meget stærk bevægelse uden om Schuberts Minde, som gør alt, hvad de kan for at oppiske en stemning mod stedet. Helt uagtet, at vi er i gang med at ændre det 180 grader.


Det billede, der i medierne tegnes af Schuberts Minde, som et sted fyldt med konflikter og uro, er ikke det billede, vi som bestyrelse har oplevet gennem de sidste seks måneder. Den nye ledelse har igangsat en proces med en samarbejdende og medinddragende tilgang til børnene og de unge. Dette er sket under løbende afrapportering til Socialtilsyn Midt, der løbende er holdt opdateret om den aktuelle status.

Der er planlagt massiv efteruddannelse af hele personalet med start i august. Dette skal naturligvis ses i lyset af forløbet med afskedigelse af den tidligere ledelse og den forandring, vi nu forsøger at skabe. Den aktuelle uro sætter sit præg på institutionen og dagligdagen. Det er desværre vores oplevelse, at organiserede kræfter uden for Schuberts Minde gennem sociale medier og kontakt til nogle af børnene spiller en aktiv rolle i at skabe intern uro og splid på Schuberts Minde. Dette sker til stor skade for nogle udsatte børn og unge, og det skader i høj grad disse unges trivsel og udvikling.

Der er varslet en demonstration mod Schuberts Minde 13. august. Vi bakker helt op om borgeres ret til på demokratisk vis at tilkendegive deres holdninger og meninger. Men vi beder om, at denne demonstration foregår på en måde, så de børn og unge, der bor på Schuberts Minde og er glade for det, ikke skal lide skade. Vi beder om, at det Schuberts Minde, man vil ”have lukket”, ikke er det nye Schuberts Minde, vi i samarbejde med den nye ledelse er i fuld gang med at skabe og udvikle.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Aktivist snød sig ind til corona-pressemøde: 'Journalisterne er bare mikrofonholdere. De stiller jo ingen kritiske spørgsmål.'

CORONAVIRUS

Live: Det er for tidligt at glæde sig over smittetal, mener Mølbak

Annonce