Ringkøbing

Besparelse på sygedagpenge giver bonus til kommunale medarbejdere

Medarbejderne i sygedagpenge-afdelingen har fået 4.000 kroner hver i bonus i 2016. Medarbejderne arbejder også på at få bonus for 2017. Foto: Lars Kryger

25 medarbejdere i sygedagpenge-afdelingen har skaffet kommunen en besparelse 13 millioner kroner ved at reducere antallet af borgere på sygedagpenge. Det udløser bonus på 100.000 kroner til medarbejderne.

Ringkøbing-Skjern: 25 medarbejdere i Ringkøbing-Skjern Kommunes sygedagpenge-afdeling har hver fået en bonus på 4.000 kroner

Medarbejderne har fået pengene, fordi det er lykkedes dem at opfylde det mål, som kommunen satte i december 2015, nemlig at der skal være færre borgere på sygedagpenge.

Målsætningen er i den grad blevet opfyldt. I december 2015 var der 750 løbende sygedagpengesager. I december 2016 var der 481. Altså knap 40 procent færre.

Jo færre borgere, som er på sygedagpenge, jo færre udgifter har kommunen. En borger på sygedagpenge får 18.000 kroner om måneden, men hvis kommunen i henhold til loven vurderer, at borgeren senest efter 22 uger ikke opfylder betingelserne for at få sygedagpenge, skal borgeren enten raskmeldes eller sendes videre i jobafklaring. På jobafklaring skal kommunen blot betale borgeren, hvad der svarer til kontanthjælp - nemlig 14.500 for forsørgere og 11.300 for enlige.

De 100.00 kroner, som kommunen har udbetalt i bonus, skal derfor ses i forhold til, at det er lykkedes medarbejderne at bringe kommunens udgifter til sygedagpenge ned med 13 millioner kroner i løbet af 2016.

Kim Ulv Christensen, beskæftigelseschef hos kommunen, bekræfter, at der er brugt resultatløn, men vil ikke sige noget om beløbet:

- Vi informerer ikke om lønsammensætningen. Men det er korrekt, at resultatløn er anvendt i sygedagpenge-afdelingen. Det er givet som en kollektiv bonus til samtlige medarbejdere, der har været involveret i projektet. Det drejer sig om 24-25 medarbejdere. Det er givet som en påskønnelse af deres store indsats i afdelingens store omstilling.

Er det foreneligt med borgernes retssikkerhed, at en kommunal medarbejder har et økonomisk incitament i sagsbehandlingen?

- Ja, det er det, for vi arbejder med kompetente medarbejdere, som aldrig ville tilsidesætte borgernes retssikkerhed. Ingen medarbejdere ville drømme om at tilsidesætte noget for egen vindings skyld. Desuden er der Ankestyrelsen, som vil hjemvise sagerne med en anden afgørelse, hvis vi ikke følger lovens bogstav eller intention. Der er også en revision, som sikrer, at vi følger reglerne. Hvis ikke vi gør det, risikerer kommunen at blive indberettet og miste sin refusion, siger Kim Ulv Christensen.

Han påpeger, at bonussen ikke er bundet op på individuelle kontrakter.

- Det er som team, man skal lykkes. Det er ikke sådan, at hvis den enkelte medarbejder ikke når den sidste sag, ja så forsvinder bonussen. Der er store tolerancer i det.

Også i 2017 opererer kommunen med en bonus til medarbejderne i sygedagpenge-afdelingen.

- Det store lakmusprøve er jo, om vi kan holde niveauet fra 2016. Medarbejderne skal vise, om de mestrer den nye metode, siger Kim Ulv Christensen.

Angriber behandlingen af syge

Samtidig med afsløringen af bonussen, går SF-byrådsmedlem Pia Vestergaard til kamp mod kommunens behandling af sygemeldte borger.

Hun har som medlem af Beskæftigelsesudvalget foreslået, at politikerne vedtager principper for, hvordan forvaltningen skal tolke reglerne, når en borger bliver vurderet.

- Det, der harmer mig, er, at kommunen tolker reglerne meget stramt. I stedet for at lade tvivlen komme borgeren til gode, hugger man i stedet til, fordi man kan. Konkret betyder det, at man fratager folk deres sygedagpenge efter 22 uger og undlader at forlænge sygedagpengeperioden, selv om reglerne giver mulighed for det, siger Pia Vestergaard.

Beskæftigelseschef Kim Ulv Christensen afviser på det kraftigste anklagerne om, at kommunen undlader at bruge de muligheder for forlængelser af sygedagpengene, som loven giver mulighed for.

- Som chef for beskæftigelse må jeg tage hundrede procent afstand fra den udtalelse. Vi bruger de muligheder, der er for at forlænge borgernes sygedagpenge, hvor der er lovhjemmel til det, siger Kim Ulv Christensen.

Han peger på, at hvis kommunens sagsbehandlere er i tvivl, træffer de generelt en afgørelse til gunst for borgerne og lader tvivlen komme borgeren til gode.

- Derfor er jeg rigtig ærgerlig over, at hun udtaler sådan noget. Hvis det var rigtigt, ville det være det samme som at sige, at vi ikke overholder lovgivningen, siger beskæftigelseschefen.

Pia Vestergaard fastholder imidlertid, at kommunen har skruet bissen på over for folk på sygedagpenge.

- Vi kan også se, at antallet af folk på sygedagpenge er faldende, men folk er blot kommet over i ressourceforløb og jobafklaring. Der er ikke blevet færre syge. De er bare kommet over i andre kasser, men med færre penge mellem hænder, siger hun.

0/0
Annonce
Forsiden netop nu
Tarm

Kæmpe fremgang i Brugsen i Hemmet: Der er ansat mere personale for at følge med

Hvide Sande

Blandt legeland, bowling og spillemaskiner: - Fantastisk med sådan et sted til dårligt vejr

Erhverv

21-årige Benjamin har åbnet sin egen webshop: Det kunne jeg gøre bedre

Vestjylland For abonnenter

Turister holder købmænd i live

Leder For abonnenter

Det mener Dagbladet: Lyt til 'praksis-partisanens' gode råd

Praksis-partisan. Sådan kalder Peder Sørensen sig selv. Han har gennem 11 år været leder af Produktionsskolen i Skjern og ved derfor af erfaring, at en praktisk tilgang til liv og læring virker bedre end alverdens bøger. I hvert fald for de elever, som er kommet på netop den skole, fordi de af den ene eller den anden grund er løbet sur i det almindelige skolesystem. Mange af dem har ikke verdens bedste oplevelser med sig i skoletasken, og før de kan blive klar til igen at binde an med bøger og teori, skal de lære at tro på sig selv. Det sker ifølge Peder Sørensen bedst gennem netop praktisk arbejde. Det er i der, langt hovedparten af eleverne har deres styrke, og det er derfor her, der er en basis, man kan bygge en selvtillid op på. At det virker, viser de tørre tal fra skolen i Skjern: 70 procent af eleverne er kommet videre i uddannelse eller arbejde. Med andre ord masser af solstrålehistorier om mennesker, der blev grebet, efter at de var snublet i starten, og som lærte at stå på egne ben. Men nu er det slut: Skolens seneste afgangshold blev også det sidste. Landets produktionsskoler lukker nemlig med udgangen af juli og bliver i stedet til FGU'er - Forberedende Grunduddannelse, der også skal hjælpe eleverne videre til uddannelse eller arbejde. På FGU kommer eleverne ind på ét af tre spor: Et, hvor de kan forbedre sig i boglige fag, et andet til de unge, der kan lide praktisk arbejde, men som også gerne vil forbedre sig i dansk og matematik, og endelig et tredje spor, hvor de unge er i virksomhedspraktik det meste af tiden og resten af tiden i skolepraktik med undervisning i fag, der er relevante for praktikken. Forhåbentlig vil den nye uddannelse vise sig lige så effektiv til at hjælpe ikke mindst de skrøbelige blandt eleverne videre, som Produktionsskolen var. Det er som bekendt ligegyldigt, hvilken farve katten har og hvad den hedder - bare den kan fange mus. Men det vil være klogt at lytte til erfaringerne fra 'praksis-partisaner' som Peder Sørensen. For hvis man vil skabe nye solstrålehistorier, er det afgørende at have fokus på hver enkelt elevs muligheder. Først når de tror på sig selv, kan de være de klar til de boglige fag. Det lyder både enkelt og indlysende.

Mindeord

Mindeord: Michael bevarede humøret og det positive syn på livet

Vestjylland For abonnenter

Ormefiskeriet i Varde Å vil formentlig blive begrænset

112

Badegæst i nød reddet op af havet

Hvide Sande

Fanø har taget principiel kamp: Nu fjernes forlist Hvide Sande-kutter i 11. time

Annonce