Annonce
Læserbrev

Begrebsforvirring: Tilstandsrapport er ikke nødvendig

Læserbrev: I et læserbrev mandag undrer Magnus Kolby sig over, at jeg ikke mener, det er nødvendigt med en tilstandsrapport på rådhuset i Skjern - inden byrådet eventuelt træffer beslutning om en udflytning af administrationen til Innovest.

Jeg tror der er tale om lidt begrebsforvirring i denne sag. Dagbladet spørger mig, om der er udført en tilstandsrapport på bygningen. Det er der ikke. Og det mener jeg faktisk heller ikke er nødvendig.

Der er udarbejdet en rapport af COWI i 2015, der beskriver omkostningerne ved en ændret indretning af rådhuset i Skjern. COWI vurderer dette projekt til at koste 11,6 millioner. Det er dette beløb, der ligger til grund for en overvejelse om at udflytte administrationen til Innovest.

I sagsfremstillingen er omkostningen opgjort til 10 millioner kroner, hvilket må siges at være et forsigtigt skøn, når COWI har beregnet det til 11,6 millioner.

I rapporten er der alene taget stilling til en ændret indretning af en heraf følgende nødvendig renovering. Der er ikke udarbejdet en egentlig tilstandsrapport. Yderligere renovering af bygningen, vil således gøre projektet endnu dyrere - og ville faktisk yderligere bidrage til argumentationen for en udflytning af administrationen.

Beslutning herom tages senere af byrådet.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Tyve har stjålet en grøn truck

Læserbrev

Udbud af ambulancekørsel: Den gode idé opstår i samarbejdet

Læserbrev: I løbet af januar tager Region Midtjylland vigtige skridt i retning af at fastlægge fremtidens ambulancekørsel, når der tages stilling til det kommende udbud af kørslen. Der er meget på spil i regionsrådets måde at skrue udbuddet sammen på: Grundlæggende spørgsmål om, hvilken pris og kvalitet borgerne kan få for skattekronerne i de kommende år, og mulighederne for at bruge offentlig-privat samarbejde som driver for innovation i den offentlige sektor. I disse år går en stor generation på pension med udsigt til at leve længere, og færre er tilbage til at forsørge flere. Lige som vi står overfor udfordringer med at få sundhedskronerne til at række, fordi folk lever længere, og flere får kroniske sygdomme. Der er med andre ord grundlag for at tænke nyt og bruge det store potentiale, der ligger i samarbejdet mellem sektorerne, til at få mere for pengene og levere ny og innovative løsninger. De gode ideer og intelligente løsninger på sundhedsområdet er allerede mange – og regionerne er grundlæggende gode til at række ud til offentlig-privat samarbejde i udviklingen af nye innovative teknologier og måder at løse sundhedsudfordringen på. Historisk gælder det også indenfor det akutte og det præhospitale område, hvor vi har set forsøg med el-køretøjer, kunstig intelligens, stabilisering eller færdigbehandling af KOL-patienter. Og mange nye tiltag er for længst implementeret, som for eksempel den elektroniske patientjournal, der optimerer patientforløbet, eller EKG taget allerede i ambulancen, som sikrer, at hjertepatienter kommer til det rigtige hospital. Langt flere bliver i dag hjulpet hurtigere og bedre, fordi den fælles innovation fungerer. Region Midt står overfor de kommende udbud på ambulanceområdet, og her har regionen gode muligheder for at stille krav i udbud til andet og mere end blot økonomien. Udbud bliver dermed en vej til at omsætte innovationen og de smarte løsninger hos leverandørerne til realitet til gavn for borgerne. Man behøver ikke se længere end til Norge, hvor flere kommuner gik sammen om at stille krav om CO2-neutrale byggepladser til leverandørerne i forbindelse med et stort fælles byggeri. På den måde kommer offentlige økonomiske muskler i spil og bliver en driver for innovationen. På samme måde har Region Midtjylland med udbuddet gode muligheder for at skubbe på innovation på sundhedsområdet til patienternes og borgernes fordel.

Annonce